Att ha en närvaro på nätet är avgörande för att företag i alla storlekar ska kunna uppnå hållbar tillväxt. Men det räcker inte med att ha en webbplats för att lyckas med sina satsningar på nätet. Det är också viktigt att förstå hur dina besökare interagerar med din webbplats och vad de letar efter. Det är här som heatmaps och clickmaps kommer in i bilden. Låt oss först förstå vad en heatmap och click map är. Vad är en heatmap och click map...

Vad är en värmekarta och en klickkarta?

Värmekartor och klickkartor är kraftfulla verktyg som ger insikter om din webbplats användarbeteende med hjälp av spårningskod. De ger en grafisk representation av data om hur besökare interagerar med din webbplats genom att spåra olika datapunkter som deras klick, tryck och scrollningar. Heatmaps ger ett stapeldiagram som är en färgkodad grafisk representation av var besökare klickar mest på din webbplats, medan klickkartor ger detaljerad information om enskilda klick. Dessutom bör marknadsförare aldrig ignorera att använda heatmaps för mobila enheter.

Genom att använda värmekartor kan du få visuellt sammanhang och värdefulla insikter om hur besökare navigerar på din webbplats, vilka sidor de tycker är mest engagerande och vilka element som användarna klickade på som driver konverteringar. Denna dataanalys kan hjälpa UX-designers och marknadsförare att optimera webbplatsens design, strategi för innehållsmarknadsföring och funktionalitet för att förbättra användarupplevelsen och driva affärstillväxt.

Heatmap-data är särskilt användbara för att identifiera områden på din webbplats som kan orsaka förvirring eller frustration hos besökarna. Om du till exempel märker att besökare klickar på icke-klickbara element kan det tyda på att designen av din webbplats behöver justeras för att göra klickbara element mer framträdande. Det är också till stor hjälp för att bestämma färgscheman, skapa färgkodade sektioner och förstå hur människor navigerar på din webbplats. ju fler datapunkter du kan koppla till ett visst användarbeteende, desto bättre konverteringsfrekvens kommer du att se.

 

Hur skiljer sig scrollkartor från värmekartor och klickkartor?

En scrollkarta visar hur långt ner besökarna scrollade och hur länge de stannade på varje avsnitt. Detta skiljer sig från heatmaps och click maps, som fokuserar på de mest klickade elementen respektive var de spenderar mest tid på en sida.

 

Varför värmekartor och klickkartor är viktiga

Visuell representation av användarnas beteende

Visste du att den globala marknaden för datavisualisering förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 10,2% till $19,20B år 2027? Därför är värmekartor avgörande verktyg för alla företag som vill optimera sin webbplats med hjälp av datavisualisering. En av de främsta fördelarna med dessa verktyg är att de ger kvantitativa och kvalitativa data om användarinteraktioner. De identifierar användarnas beteende genom klick, tryck och scrollning, och presenterar sedan data i ett grafiskt format.

Genom att analysera värmekartor kan digitala marknadsförare visualisera komplexa datamönster på en viss sida och få en bättre förståelse för hur användarna beter sig på deras webbplats. I likhet med Google Analytics och andra analysverktyg kan detta bidra till optimeringsinsatser, eftersom företag kan identifiera intresseområden och göra ändringar i enlighet med detta. Om en enkel värmekarta till exempel visar att användarna klickar på en viss bild eller knapp upprepade gånger kan företaget optimera det elementet för att uppmuntra ännu fler klick.

 

Identifiera hotspots och det viktigaste innehållet

En av de viktigaste fördelarna med värmekartor är att de kan identifiera hotspots, dvs. områden på sidan som får mest uppmärksamhet av användarna. Denna statistiska analys kan användas för att optimera viktiga områden på sidan, t.ex. de överordnade elementen, rubriken, call-to-action, formuläret osv.

De områden där användarnas uppmärksamhet är som störst indikeras av större värden eller hetare färger, t.ex. rött eller orange, medan övriga områden får mindre värden. Dessa hotspots kan användas för att göra ändringar på samma sida som leder till ökat engagemang och fler konverteringar.

Experimentera med bakgrundsfärgen på din CTA-knapp

Om en värmekarta för webbplatsen visar att rubriken är ett viktigt element på sidan kan ett företag till exempel testa olika varianter av rubriken för att se hur användarna reagerar på den. Genom att optimera rubriken kan företaget öka sannolikheten för att besökarna stannar kvar på sidan och vidtar den önskade åtgärden, oavsett om det handlar om att göra ett köp eller fylla i ett formulär.

Om en värmekarta visar att call-to-action-området är en hotspot kan ett företag på samma sätt vilja experimentera med olika varianter av call-to-action för att se vilken som ger flest klick. Det kan handla om att ändra knappens ordalydelse, färg, placering eller storlek.

Dessutom kan värmekartor hjälpa företag att optimera formulärdesignen genom att identifiera områden i formuläret som får mest uppmärksamhet av användarna. Genom att optimera formulärdesignen kan företag minska antalet övergivna formulär och öka antalet ifyllda formulär.

 

Spåra användarnas resor

Dessa är ett av de mest effektiva eyetracking-verktygen som inte bara kan identifiera mönster och befolkningstäthet utan också spåra besökarnas beteende och användarresor, vilket visar hur användarna tar sig igenom din webbplats. Detta hjälper dig att identifiera områden där användarna kan hoppa av eller stöta på hinder, så att du kan optimera användarupplevelsen.

En klickkarta kan t.ex. visa att användare klickar på en viss bild eller länk som leder dem till en återvändsgränd eller en sida med dåligt innehåll. Denna information kan förbättra användarupplevelsen genom att antingen ta bort återvändsgränden eller förbättra innehållet på den dåliga sidan.

Dessutom kan du identifiera områden där användarna kan stöta på hinder, t.ex. förvirrande navigering, brutna länkar eller långsam laddningstid på en viss sida. Genom att identifiera och åtgärda dessa hinder kan företagen minska antalet frustrerade användare och minska avvisningsfrekvensen.

 

Optimera designen för bättre användarupplevelse

En värmekarta kan hjälpa marknadsförare att optimera utformningen av sin webbplats. Detta inkluderar placeringen av element, såsom navigeringsmenyn, bilder och text, för att säkerställa en sömlös användarupplevelse.

Denna information kan användas för att optimera utformningen av sidan genom att placera viktiga element i områden som får mest uppmärksamhet. En värmekarta kan t.ex. visa att användarna lägger mer tid på en viss del av sidan, som rubriken eller call-to-action-knappen. Denna information kan användas för att optimera designen genom att placera viktig information i dessa områden.

Ha kunden i fokus när du utformar webbplatser

Enligt en SuperOffice-undersökning frågade de dessutom 1920 affärsmän om deras främsta prioriteringar för de kommande 5 åren. Svaret från 45,9% av de tillfrågade var "Kundupplevelse". Därför är det viktigt att införliva heat mapping och click mapping i en optimeringsstrategi för att få en konkurrensfördel.

Dessutom kan klickkartor hjälpa företag att optimera utformningen av sin webbplats eller landningssida genom att visa var användarna klickar på sidan. Denna information kan användas för att optimera placeringen av element, t.ex. bilder eller länkar, för att säkerställa en sömlös användarupplevelse. Det kan t.ex. visa sig att användarna klickar på en bild som inte är länkad till något, vilket tyder på att bilden bör länkas till en relevant sida.

 

Förbättra användarnas engagemang

Genom att analysera värmekartor kan du få insikter om vad användarna tycker är engagerande och intressant. Denna information kan ligga till grund för ett företags innehålls- och designstrategi, vilket resulterar i en mer engagerande upplevelse för användarna.

Förutom att förbättra användarnas engagemang kan värmekartor också hjälpa företag att förstå varför användarna engagerar sig i vissa element på en webbsida. En heatmap kan t.ex. visa att användarna lägger mer tid på en produktbild än på andra element på sidan. Detta kan tyda på att produktbilden är särskilt engagerande, men det kan också tyda på att användarna har svårt att förstå produktbeskrivningen eller annan information på sidan. Genom att analysera användarnas beteende kan företagen identifiera dessa problem och göra förbättringar av sidans innehåll eller design för att förbättra kundupplevelsen.

Genom att använda värmekartor kan digitala marknadsförare skapa en mer njutbar och meningsfull upplevelse för sina användare. Detta kan leda till ökad kundlojalitet, högre konverteringsgrad och förbättrad varumärkesuppfattning. Genom att regelbundet analysera dessa kartor kan företagen dessutom hålla sig uppdaterade om förändrade användarbeteenden och preferenser, vilket gör det möjligt för dem att fatta datadrivna beslut.

 

Minska antalet avhopp

Med avvisningsfrekvens avses den procentandel av besökarna som lämnar en webbplats efter att bara ha besökt en sida. Höga avvisningsfrekvenser kan tyda på att webbplatsens design eller innehåll inte uppfyller användarnas behov eller förväntningar. Genom att använda värmekartor och klickkartor för att analysera användarnas beteende kan företag identifiera områden på sin webbplats som orsakar höga avvisningsfrekvenser och vidta åtgärder för att optimera dessa områden.

Värmekartor och klickkartor kan hjälpa dataanalytiker att identifiera områden på en webbsida som får lite eller inget engagemang. En värmekarta kan t.ex. visa att användarna inte engagerar sig i en viss del av sidan, t.ex. ett sidofält eller en sidfot. Genom att analysera dessa data kan du optimera dessa avsnitt för att förbättra engagemanget och minska avvisningsfrekvensen. Det kan handla om att ta bort eller omplacera konstiga saker som folk klickar på eller att lägga till mer engagerande innehåll i dessa områden.

En hög avvisningsfrekvens påverkar din organiska positionering

Dessutom kan den användas för att minska avvisningsfrekvensen genom att identifiera områden på sidan där användarna klickar men inte konverterar. En klickkarta kan t.ex. visa att användare klickar på en viss länk eller knapp men inte går vidare med ett köp eller någon annan önskad åtgärd. Detta kan tyda på att länken eller knappen är vilseledande eller inte fungerar korrekt.

Genom att använda värmekartor och klickkartor för att minska avvisningsfrekvensen kan marknadsförare förbättra webbplatsens övergripande prestanda och uppnå bättre affärsresultat. En webbplats med låg avvisningsfrekvens är mer benägen att locka till sig och behålla kunder, vilket leder till ökade intäkter och högre konverteringsgrad.

Tillsammans med värmekartor och klickkartor bör digitala analytiker också integrera AI-marknadsföring i sin övergripande digitala marknadsföringsstrategi. Här är vår ultimat guide till de största fördelarna med AI-marknadsföring.

 

A/B-testning bör inte underskattas

A/B-testning är en viktig del av alla optimeringsstrategier, och värmekartor och klickkartor kan ge värdefulla insikter som kan ligga till grund för dessa tester. Genom att analysera värme- och klickkartor kan marknadsförare identifiera områden på sidan som underpresterar och behöver förbättras.

Värmekartor och klickkartor kan också hjälpa till att identifiera mönster i användarnas beteende som kan ligga till grund för A/B-testning. Du kan till exempel notera att målgruppen klickar på en bild som inte är klickbar. Detta kan tyda på att användarna förväntar sig att bilden ska leda till en viss sida eller åtgärd, och du kan skapa en ny version av bilden som länkar till den sidan eller åtgärden.

Dessutom kanske du vill testa hur en ny rubrik påverkar konverteringsgraden. Genom att använda värme- och klickkartor kan du spåra den nya rubrikens prestanda och jämföra den med den ursprungliga rubrikens prestanda. På så sätt kan du avgöra om den nya rubriken har en positiv inverkan på konverteringsgraden.

 

Gratis- och premiumverktyg för värmekartor och klickkartor

Det finns flera gratisverktyg för värmekartor och klickkartor som du kan använda för att förbättra användarupplevelsen på din webbplats och optimera din konverteringsfrekvens. Nedan följer några av de bästa gratisalternativen:

Hotjar

Hotjar är ett populärt allt-i-ett-analysverktyg som innehåller värmekartor, klickkartor och mycket mer. I gratisversionen ingår upp till 35 dagliga sessioner och du kan skapa obegränsat med heat maps och inspelningar.

Nelio

Nelio är ett annat WordPress-plugin som tillhandahåller olika optimerings- och marknadsföringsverktyg för WordPress-webbplatser. Det erbjuder en rad funktioner som värmekartor, innehållsanalys, A/B-testning etc. som hjälper webbplatsägare och marknadsförare att förbättra sin webbplats prestanda, engagemang och konverteringsfrekvens

ClickHeat

ClickHeat är ett gratis heatmap-verktyg med öppen källkod som gör att du kan se var användarna klickar på din webbplats. Det är enkelt att installera och ger värdefulla insikter om användarnas beteende.

Galet ägg

Crazy Egg är ett annat populärt värmekartverktyg som erbjuder en gratis 30-dagars provperiod. Verktyget ger en klickkarta, scrollkarta och värmekarta, så att du kan se hur användarna interagerar med din webbplats.

Lucky Orange

Lucky Orange erbjuder en kostnadsfri plan som har en gratis 7-dagars provperiod och inkluderar upp till 500 sidvisningar per månad. Verktyget innehåller också realtidsanalys, chatt och konverteringsspårning.

Musflöde

Mouseflow erbjuder en kostnadsfri plan som inkluderar upp till 500 inspelningar per månad. Verktyget tillhandahåller värmekartor, sessionsuppspelning och formuläranalys, så att du kan se hur användarna interagerar med din webbplats.

Inspektör

Inspectlet erbjuder en kostnadsfri plan som inkluderar upp till 2500 inspelade sessioner. Verktyget ger också möjlighet till sessionsuppspelning, formuläranalys och konverteringsspårning.

Dessa gratisverktyg kan ge värdefulla insikter om användarnas beteende och hjälpa dig att optimera din webbplats för bättre engagemang och konverteringsfrekvens. Även om vissa funktioner kan vara begränsade i gratisversionerna, kan de fortfarande ge värdefulla insikter för att förbättra din webbplats användarupplevelse.

Lär dig hur tillväxtmarknadsföring tillsammans med dessa verktyg kan hjälpa företag att nå nya höjder. Klicka här för att få en guide till tillväxtmarknadsföring för säljföretag.

 

BONUS: Vad är värmekartor för musspårning och värmekartor för ögonspårning?

Mouse-tracking heat maps är analysverktyg som ger kvantitativa data om alla de element där användare flyttar muspekaren på en webbsida. Dessa värmekartor skapas genom att samla in datavärden om muspekarens rörelser när användare navigerar genom en webbsida, och sedan aggregera och visualisera dessa data i form av en värmekarta.

En värmekarta för eyetracking är ett verktyg som samlar in och presenterar information om de sektioner och element på webbsidan som drar till sig eller förlorar mest uppmärksamhet. Det registrerar hur många gånger besökarna fokuserar på vissa element och hur länge de gör det, vilket sedan visas som en värmekarta för att visualisera data.

 

Värmekartor och klickkartor är allvarliga saker

Värmekartorna och klickkartorna hjälper marknadsförare att visualisera densitet. När det gäller analys och design av webbplatser hjälper de till att visualisera hur långt publiken scrollar på webbplatsen, var de klickar och vad de letar efter. Detta är viktig information för marknadsförare för att bedöma hur webbplatsen ska utformas, var bilder och CTA:er ska placeras och hur den ska göras så användarvänlig som möjligt.

Så det är hög tid för marknadschefer att göra sig redo med landningssidans eller webbplatsens heatmaps och börja spåra dina framsteg mot en framgångsrik etablering.