Å være til stede på nettet er avgjørende for at bedrifter i alle størrelser skal kunne oppnå bærekraftig vekst. Det er imidlertid ikke nok å ha et nettsted for å sikre at nettsatsingen blir vellykket. Det er også viktig å forstå hvordan de besøkende bruker nettstedet og hva de leter etter. Det er her heatmaps og klikk-kart kommer inn i bildet. La oss først se nærmere på hva et heatmap og et klikk-kart er. Hva er et varmekart og et klikk-kart?

Hva er et varmekart og et klikk-kart?

Varmekart og klikk-kart er kraftige verktøy som gir innsikt i nettstedets brukeratferd ved hjelp av sporingskode. De gir en grafisk fremstilling av data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet ditt ved å spore ulike datapunkter som klikk, trykk og scroll. Heatmaps gir et søylediagram som er en fargekodet grafisk fremstilling av hvor de besøkende klikker mest på nettstedet ditt, mens klikk-kart gir detaljert informasjon om de enkelte klikkene. I tillegg bør markedsførere aldri glemme å bruke heatmaps for mobile enheter.

Ved å bruke varmekart kan du få visuell kontekst og verdifull innsikt i hvordan besøkende navigerer på nettstedet, hvilke sider de synes er mest engasjerende, og hvilke elementer brukerne klikker på som fører til konvertering. Denne dataanalysen kan hjelpe UX-designere og markedsførere med å optimalisere nettstedets design, innholdsmarkedsføringsstrategi og funksjonalitet for å forbedre brukeropplevelsen og skape vekst.

Heatmap-data er spesielt nyttige for å identifisere områder på nettstedet som kan skape forvirring eller frustrasjon hos de besøkende. Hvis du for eksempel oppdager at besøkende klikker på elementer som ikke er klikkbare, kan det være et tegn på at designet på nettstedet bør justeres for å gjøre klikkbare elementer mer fremtredende. Det er også til stor hjelp når du skal bestemme fargevalg, lage fargekodede seksjoner og forstå hvordan folk navigerer på nettstedet ditt. Jo flere datapunkter du kan koble til en bestemt brukeratferd, desto bedre konverteringsrate vil du se.

 

Hvordan skiller rullekart seg fra varmekart og klikk-kart?

Et scroll-kart viser hvor langt ned de besøkende har scrollet og hvor lenge de oppholder seg på hver seksjon. Dette skiller seg fra varmekart og klikkart, som fokuserer på henholdsvis de mest klikkede elementene og hvor de bruker mest tid på en side.

 

Hvorfor varmekart og klikk-kart er avgjørende

Visuell fremstilling av brukeratferd

Visste du at det globale markedet for datavisualisering forventes å vokse med en CAGR på 10,2% til $19,20B innen 2027? Derfor er varmekart et viktig verktøy for alle bedrifter som ønsker å optimalisere nettstedet sitt ved hjelp av datavisualisering. En av de viktigste fordelene med disse verktøyene er at de gir kvantitative og kvalitative data om brukerinteraksjoner. De identifiserer brukeratferd gjennom klikk, trykk og scrolling, og presenterer deretter dataene i et grafisk format.

Ved å analysere varmekart kan digitale markedsførere visualisere komplekse datamønstre på en bestemt side og få en bedre forståelse av hvordan brukerne oppfører seg på nettstedet. På samme måte som med Google Analytics og andre analyseverktøy kan dette bidra til å optimalisere nettsidene, ettersom bedrifter kan identifisere interessante områder og gjøre endringer deretter. Hvis et enkelt varmekart for eksempel viser at brukerne klikker på et bestemt bilde eller en bestemt knapp gjentatte ganger, kan bedriften optimalisere dette elementet for å få enda flere klikk.

 

Identifisere hotspots og det viktigste innholdet

En av de viktigste fordelene med varmekart er at de kan identifisere hotspots, dvs. områder på siden som får mest oppmerksomhet fra brukerne. Denne statistiske analysen kan brukes til å optimalisere viktige områder på siden, for eksempel de overordnede elementene, overskriften, call-to-action, skjema osv.

Områdene med høyest brukeroppmerksomhet indikeres av de største verdiene eller de sterkeste fargene, for eksempel rød eller oransje, mens de andre områdene får mindre verdier. Disse "hotspots" kan brukes til å gjøre endringer på samme side for å øke engasjementet og konverteringen.

Eksperimenter med bakgrunnsfargen på CTA-knappen.

Hvis for eksempel et varmekart for nettstedet viser at overskriften er et populært element på siden, kan det være lurt å teste ulike varianter av overskriften for å se hvordan brukerne reagerer på den. Ved å optimalisere overskriften kan bedriften øke sannsynligheten for at de besøkende blir værende på siden og utfører den ønskede handlingen, enten det er å kjøpe noe eller fylle ut et skjema.

Hvis et varmekart viser at call-to-action-området er et hotspot, kan det være lurt å eksperimentere med ulike varianter av call-to-action for å se hvilken som gir flest klikk. Dette kan omfatte endringer i ordlyd, farge, plassering eller størrelse på knappen.

I tillegg kan varmekart hjelpe bedrifter med å optimalisere skjemadesignet ved å identifisere de områdene i skjemaet som får mest oppmerksomhet fra brukerne. Ved å optimalisere skjemadesignet kan bedrifter redusere antallet skjemaer som forlates, og øke antallet utfylte skjemaer.

 

Spore brukerreiser

Dette er et av de mest effektive eyetracking-verktøyene som ikke bare kan identifisere mønstre og befolkningstetthet, men også spore besøkendes atferd og brukerreiser, slik at du kan se hvordan brukerne beveger seg gjennom nettstedet ditt. Dette hjelper deg med å identifisere områder der brukerne faller av eller støter på hindringer, slik at du kan optimalisere brukeropplevelsen.

Et klikkkart kan for eksempel vise at brukerne klikker på et bilde eller en lenke som fører dem til en blindvei eller en side med dårlig innhold. Denne informasjonen kan forbedre brukeropplevelsen ved enten å fjerne blindveien eller forbedre innholdet på den dårlige siden.

I tillegg kan du identifisere områder der brukerne kan støte på hindringer, for eksempel uoversiktlig navigering, ødelagte lenker eller treg innlastingstid på en bestemt side. Ved å identifisere og løse disse problemene kan bedrifter redusere antallet frustrerte brukere og avvisningsraten.

 

Optimaliser designet for bedre brukeropplevelse

Et varmekart kan hjelpe markedsførere med å optimalisere utformingen av nettstedet. Dette inkluderer plassering av elementer som navigasjonsmenyen, bilder og tekst for å sikre en sømløs brukeropplevelse.

Denne informasjonen kan brukes til å optimalisere utformingen av siden ved å plassere viktige elementer i områder som får mest oppmerksomhet. Et varmekart kan for eksempel vise at brukerne bruker mer tid på en bestemt del av siden, for eksempel overskriften eller call-to-action-knappen. Denne informasjonen kan brukes til å optimalisere designet ved å plassere viktig informasjon i disse områdene.

Hold kunden i fokus når du designer nettsteder

Ifølge en undersøkelse utført av SuperOffice ble 1920 forretningsfolk spurt om hva de prioriterer høyest de neste fem årene. Svaret fra 45,9% av respondentene var "kundeopplevelse". Derfor er det viktig å innlemme varmekartlegging og klikk-kartlegging i en optimaliseringsstrategi for å få et konkurransefortrinn.

Klikk-kart kan dessuten hjelpe bedrifter med å optimalisere utformingen av nettstedet eller landingssiden ved å vise hvor brukerne klikker på siden. Denne informasjonen kan brukes til å optimalisere plasseringen av elementer, for eksempel bilder eller lenker, for å sikre en sømløs brukeropplevelse. Den kan for eksempel vise at brukerne klikker på et bilde som ikke er koblet til noe, noe som indikerer at bildet bør kobles til en relevant side.

 

Forbedre brukerengasjementet

Ved å analysere varmekart kan du få innsikt i hva brukerne synes er engasjerende og interessant. Denne informasjonen kan brukes som grunnlag for virksomhetens innholds- og designstrategi, noe som resulterer i en mer engasjerende brukeropplevelse.

I tillegg til å forbedre brukerengasjementet kan varmekart også hjelpe bedrifter med å forstå hvorfor brukerne engasjerer seg i bestemte elementer på en nettside. Et varmekart kan for eksempel vise at brukerne bruker mer tid på et produktbilde enn på andre elementer på siden. Dette kan tyde på at produktbildet er spesielt engasjerende, men det kan også tyde på at brukerne har problemer med å forstå produktbeskrivelsen eller annen informasjon på siden. Ved å analysere brukeratferden kan bedrifter identifisere slike problemer og gjøre forbedringer i sidens innhold eller design for å forbedre kundeopplevelsen.

Ved å bruke varmekart kan digitale markedsførere skape en morsommere og mer meningsfull opplevelse for brukerne. Dette kan føre til økt kundelojalitet, høyere konverteringsrater og bedre merkevareoppfatning. Ved å analysere disse kartene jevnlig kan bedriftene dessuten holde seg oppdatert på endringer i brukernes atferd og preferanser, slik at de kan ta datadrevne beslutninger.

 

Reduser avvisningsraten

Avvisningsprosenten er prosentandelen av besøkende som forlater et nettsted etter å ha besøkt bare én side. Høye avvisningsrater kan tyde på at nettstedets design eller innhold ikke oppfyller brukernes behov eller forventninger. Ved å analysere brukeratferden ved hjelp av varmekart og klikk-kart kan bedrifter identifisere områder på nettstedet som forårsaker høye avvisningsrater, og iverksette tiltak for å optimalisere disse områdene.

Varmekart og klikk-kart kan hjelpe dataanalytikere med å identifisere områder på en nettside som får lite eller ingen oppmerksomhet. Et varmekart kan for eksempel vise at brukerne ikke engasjerer seg i en bestemt del av siden, for eksempel sidefeltet eller bunnteksten. Ved å analysere disse dataene kan du optimalisere disse delene for å øke engasjementet og redusere antall avvisninger. Det kan for eksempel innebære at du fjerner eller flytter på ting som folk klikker på, eller at du legger til mer engasjerende innhold i disse områdene.

En høy avvisningsrate påvirker den organiske posisjoneringen din.

Det kan også brukes til å redusere fluktfrekvensen ved å identifisere områder på siden der brukerne klikker, men ikke konverterer. Et klikk-kart kan for eksempel vise at brukerne klikker på en bestemt lenke eller knapp, men ikke gjennomfører et kjøp eller en annen ønsket handling. Dette kan tyde på at lenken eller knappen er misvisende eller ikke fungerer som den skal.

Ved å bruke varmekart og klikk-kart for å redusere avvisningsprosenten kan markedsførere forbedre nettstedets samlede ytelse og oppnå bedre forretningsresultater. Et nettsted med lav fluktfrekvens har større sannsynlighet for å tiltrekke seg og beholde kunder, noe som fører til økte inntekter og høyere konverteringsrater.

I tillegg til varmekart og klikk-kart bør digitale analytikere også integrere AI-markedsføring i den overordnede digitale markedsføringsstrategien. Her er vår den ultimate guiden til de største fordelene med AI-markedsføring.

 

A/B-testing bør ikke undervurderes

A/B-testing er en viktig del av enhver optimaliseringsstrategi, og varmekart og klikk-kart kan gi nyttig innsikt som grunnlag for disse testene. Ved å analysere varme- og klikk-kart kan markedsførere identifisere områder på siden som underpresterer og som må forbedres.

Varmekart og klikk-kart kan også bidra til å identifisere brukeratferdsmønstre som kan brukes i A/B-testing. Du kan f.eks. legge merke til at målgruppen klikker på et bilde som ikke er klikkbart. Dette kan tyde på at brukerne forventer at bildet skal lede til en bestemt side eller handling, og du kan opprette en ny versjon av bildet som lenker til den aktuelle siden eller handlingen.

Det kan også være lurt å teste effekten av en ny overskrift på konverteringsfrekvensen. Ved hjelp av varme- og klikk-kart kan du spore resultatene for den nye overskriften og sammenligne dem med resultatene for den opprinnelige overskriften. På denne måten kan du finne ut om den nye overskriften har en positiv innvirkning på konverteringsraten.

 

Gratis- og premiumverktøy for varmekart og klikk-kart

Det finnes flere gratis verktøy for varmekart og klikk-kart som du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet ditt og optimalisere konverteringsfrekvensen. Nedenfor finner du noen av de beste gratisalternativene:

Hotjar

Hotjar er et populært alt-i-ett-analyseverktøy som inkluderer varmekart, klikk-kart og mye mer. Gratisversjonen inkluderer opptil 35 daglige økter og gir deg mulighet til å opprette et ubegrenset antall varmekart og opptak.

Nelio

Nelio er en annen topp WordPress-plugin som tilbyr ulike optimaliserings- og markedsføringsverktøy for WordPress-nettsteder. Den tilbyr en rekke funksjoner som varmekart, innholdsanalyse, A/B-testing osv. som hjelper nettstedseiere og markedsførere med å forbedre nettstedets ytelse, engasjement og konverteringsfrekvens.

ClickHeat

ClickHeat er et gratis varmekartverktøy med åpen kildekode som lar deg se hvor brukerne klikker på nettstedet ditt. Det er enkelt å installere og gir verdifull innsikt i brukernes atferd.

Crazy Egg

Crazy Egg er et annet populært varmekartverktøy som tilbyr en gratis prøveperiode på 30 dager. Verktøyet gir deg et klikk-, scroll- og varmekart, slik at du kan se hvordan brukerne interagerer med nettstedet ditt.

Lucky Orange

Lucky Orange tilbyr en gratis prøveperiode på 7 dager og inkluderer opptil 500 sidevisninger per måned. Verktøyet inkluderer også sanntidsanalyse, chat og konverteringssporing.

Musestrøm

Mouseflow tilbyr et gratisabonnement som inkluderer opptil 500 opptak per måned. Verktøyet tilbyr varmekart, øktavspilling og skjemaanalyse, slik at du kan se hvordan brukerne samhandler med nettstedet ditt.

Inspectlet

Inspectlet tilbyr et gratisabonnement som inkluderer opptil 2500 registrerte økter. Verktøyet tilbyr også avspilling av økter, skjemaanalyse og konverteringssporing.

Disse gratisverktøyene kan gi deg verdifull innsikt i brukeratferd og hjelpe deg med å optimalisere nettstedet for å øke engasjementet og konverteringsraten. Selv om noen av funksjonene kan være begrenset i gratisversjonene, kan de likevel gi verdifull innsikt som kan forbedre brukeropplevelsen på nettstedet ditt.

Lær hvordan vekstmarkedsføring sammen med disse verktøyene kan hjelpe bedrifter til å nå nye høyder. Klikk her for å få en guide til vekstmarkedsføring for salgsselskaper.

 

BONUS: Hva er varmekart for musesporing og varmekart for øyesporing?

Varmekart for musesporing er analyseverktøy som gir kvantitative data om alle elementene der brukerne beveger musepekeren på en nettside. Disse varmekartene lages ved å samle inn data om musepekerens bevegelser når brukerne navigerer gjennom en nettside, og deretter samle og visualisere dataene i form av et varmekart.

Et heatmap for øyestyring er et verktøy som samler inn og presenterer informasjon om hvilke deler og elementer på nettsiden som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Verktøyet registrerer hvor mange ganger de besøkende fokuserer på bestemte elementer og hvor lenge de fester blikket på dem, og visualiserer dataene i form av et varmekart.

 

Varmekart og klikk-kart er seriøse saker

Varmekartene og klikk-kartene hjelper markedsførere med å visualisere tetthet. Når det gjelder analyse og design av nettsteder, kan de visualisere hvor langt publikum skroller på nettstedet, hvor de klikker og hva de leter etter. Dette er viktig informasjon for markedsførere når de skal vurdere hvordan nettstedet skal utformes, hvor bilder og CTA-er skal plasseres og hvordan det skal gjøres så brukervennlig som mulig.

Det er derfor på høy tid at markedssjefene gjør seg klare med heatmaps for destinasjonssider og nettsteder og begynner å spore fremdriften mot en vellykket etablering.