fbpx
side-overskrift

Account Based Marketing

Account Based Marketing

Nå de utvalgte

Kontobasert markedsføring er en svært verdifull kampanjetype som ofte gir høy avkastning når den gjennomføres under de rette omstendighetene. Det er ikke en enkel oppgave, og krever en dyp forståelse av den ideelle kjøperen og en viss kunnskap om den indre strukturen i regnskapet. Med dette i bakhånd kan vi skreddersy svært spesifikke kampanjer som kun har ett mål - å vinne kunden(e). Vi opererer vanligvis med noen ulike undertyper, avhengig av størrelsen på kundelisten.

Vil du sette i gang en ABM-kampanje?

Det spiller ingen rolle om listen din inneholder 1, 10 eller 100 selskaper, vi hjelper deg med det beste oppsettet. Eller kanskje det ikke er noen liste? Det klarer vi også 🙂 🙂 .

  Kampanjetyper for kontobasert markedsføring

  I entall

  Når du bare har den der en som er så viktig, og tilby en rekke potensielle avtaler. En stor fordel ligger i muligheten til å skape leveranser som ikke bare er rettet mot deres bransje, men også mot deres faktiske produkter, organisasjon, filialer osv. Denne typen kampanjer kan gjennomføres både som langsiktige, langsomt brennende kampanjer, engangskampanjer og tilbakevendende kampanjer. De kan brukes både som et støtteelement i selgernes arbeid og som en frittstående innsats som skaper SQL-er for selgerne.

  Flertall

  Den mest populære kampanjetypen, rettet mot 2-50 navngitte kontoer som alle deler visse elementer som bransje, produktbehov, geografisk plassering osv. Ofte anbefales det å dele opp en stor liste i mindre og mer spesifikke lister for å utnytte fordelene ved en ABM-kampanje fullt ut. Denne kampanjetypen er vårt mest populære format og er ofte et godt kompromiss for de fleste bedrifter. Kampanjens intensitet og vekt kan justeres i henhold til gjennomsnittlig ordreverdi for å sikre høy ROI. Vanligvis gjennomfører vi disse kampanjene som en leadgenererende kampanje, men de er også nyttige for å støtte eksisterende salgsarbeid og merkevareaktiviteter.

  Multi

  Denne kampanjetypen er en krysning mellom en tradisjonell kampanje og en ABM-kampanje. Den kjøres mot 50-500 navngitte kunder og er naturligvis mindre målrettet enn den typiske ABM-kampanjen, men det finnes noen likheter mellom kundene. Dette er ofte en effektiv måte å annonsere på når AOV er på den lavere siden, eller kunnskapen om hver enkelt konto er begrenset. Denne kampanjetypen fungerer ofte både som leadgen- og brandingkampanje, og kan generelt tilpasses de resultatene du er ute etter.

  bakgrunn

  Forklaring på kontobasert markedsføring

  Hva er kontobasert markedsføring?

  Account Based Marketing (ABM) er en strategisk tilnærming som fokuserer på å nå ut til og engasjere spesifikke kunder med høy verdi, i stedet for å gå bredt ut til et bredt publikum. I denne terminologien representerer "kontoer" en organisasjon, et selskap eller en avdeling av interesse. ABM er avhengig av innspill fra salgsavdelingen for å kunne utvikle effektive kampanjer. Det som skiller en ABM-kampanje fra en tradisjonell markedsføringsstrategi, er personlig tilpasset innhold og budskap som er skreddersydd til de enkelte kundenes unike behov og egenskaper.

  Denne målrettede tilnærmingen gjør det mulig for organisasjoner å bygge sterkere relasjoner, forbedre kundeopplevelsen og skape vekst. I tillegg kan utgiftene fokuseres på en kjerne av kunder, noe som garanterer at annonsene når riktig målgruppe. Utgangspunktet er å identifisere målkontoer, samle inn erfaringer fra eksisterende kunder og knytte dem til viktige forretningsmål.

  Hovedprinsipper og fordeler med kontobasert markedsføring

  Høyere konverteringsrater og ROI: Den målrettede ABM-strategien gjør at du kan fokusere ressursene dine på kunder med høy verdi, noe som øker sannsynligheten for å konvertere dem til lojale kunder. Selv om kostnaden per klikk (CPC) i ABM kan være høyere sammenlignet med bredere markedsføringsstrategier, oppveier fordelene den opprinnelige investeringen. Når du tilbyr innhold som er i tråd med behovene til interesserte brukere, skaper det en følelse av verdi og tillit til merkevaren din.

  Et viktig mål for ABM er konverteringsraten (CVR). På grunn av den personlige tilnærmingen har ABM en tendens til å oppnå høyere CVR enn tradisjonelle markedsføringsmetoder. Den fokuserte og personlige tilnærmingen sikrer at du leverer riktig budskap til riktig målgruppe, noe som øker sannsynligheten for konvertering. Ved å utnytte dataene og innsikten du får fra målkundene dine, kan du lage overbevisende budskap som passer til deres spesifikke utfordringer, mål og preferanser.

  Selv om den opprinnelige investeringen i ABM kan være høyere, er potensialet for høy avkastning betydelig. Når du identifiserer og målretter deg mot verdifulle kunder, investerer du ressursene dine der de mest sannsynlig vil gi avkastning. Ved å levere personlig tilpasset og relevant innhold til disse interesserte brukerne kan du etablere en sterk pipeline av potensielle kunder som har større sannsynlighet for å konvertere og bli lojale ambassadører for merkevaren din.

  Beholde og utvide kundebasen: Å beholde og utvide kundebasen er en viktig del av enhver vellykket forretningsstrategi. Selv om account-based marketing (ABM) ofte forbindes med å skaffe nye kunder, er det like verdifullt for å pleie eksisterende kundeforhold. Ved å implementere ABM-prinsipper kan organisasjoner fortsette å tilby personlig tilpasset engasjement og effektivt møte nye behov, noe som til syvende og sist styrker kundelojaliteten og åpner muligheter for kundeutvidelse.

  Konsekvent og personlig tilpasset engasjement er avgjørende for å holde på kundene. Ved å levere relevant og tidsriktig innhold kan du kontinuerlig pleie forholdet til eksisterende kunder. Dette kan omfatte deling av bransjeinformasjon, oppdateringer om nye produktfunksjoner eller tjenester som er tilpasset kundenes behov, eller tilbud om eksklusive fordeler og belønninger. Ved å vise at du er verdifull og engasjert, oppmuntrer du kundene til å komme tilbake og skaper en følelse av tillit og partnerskap.

  Personlig engasjement: ABM legger vekt på en personlig tilnærming, og tilbakemeldinger fra selgerne er viktig for å forstå hva som er den beste tilnærmingen. Ved å forstå de spesifikke smertepunktene, utfordringene og målene til hver enkelt kunde kan markedsførerne levere skreddersydd innhold og budskap, noe som skaper større engasjement og relevans. En kontobasert markedsføringsstrategi uten personlige budskap vil ikke ha samme gjennomslagskraft som en skreddersydd strategi.

  Det er viktig å merke seg at for å oppnå høy avkastning på ABM må man ha en omfattende og nøyaktig målliste. Det er viktig å investere tid og krefter i å identifisere de riktige kundene basert på kriterier som bransje, bedriftsstørrelse eller tidligere engasjement. Ved å bruke ressursene på de mest lovende mulighetene kan du maksimere effekten av kampanjen og oppnå en betydelig ROI.

  Sammenligning av ABM med tradisjonelle markedsføringsmetoder

  En kontobasert markedsføringsstrategi skiller seg fra tradisjonelle markedsføringsmetoder på flere måter. Inbound marketing, outbound marketing, merkevarekampanjer og oppmerksomhetskampanjer har alle sin tid og plass. Noen få nøkkelelementer gjør at din kontobaserte markedsføringsstrategi skiller seg ut:

  Meldinger: Annonsene, innholdet og tilnærmingen i en ABM-kampanjestrategi er basert på et spesifikt smertepunkt. Med et tett samarbeid med salgsavdelingen og en smal målliste er det mulig å sikte direkte på det som opptar målgruppen. Det kan for eksempel være 50 kunder som alle er berørt av en flaskehals i konkurrentens programvare. Eller 15 kunder der den eksisterende kontrakten med konkurrenten skal fornyes. Eller til og med et begrenset antall ansatte hos én bestemt kunde.

  Med denne innsikten får annonsene plutselig en helt annen funksjon. Tradisjonelle markedsføringsmetoder innebærer ofte en mer silobasert tilnærming, der markedsføringsteamet genererer leads basert på mer generisk innhold. Ved å omfavne ABM-prinsippene og utnytte den persontilpassede tilnærmingen kan organisasjoner bli mer kundeorienterte, knytte sterkere bånd til nøkkelkunder og skape bærekraftig vekst.

  Fokus på publikum: Tradisjonell markedsføring retter seg ofte mot et bredt publikum, med sikte på å fange opp så mange potensielle kunder som mulig. Eller i det minste basert på bransje, bedriftsstørrelse, stillingsbetegnelser osv. - generelle, ikke navngitte kunder. ABM fokuserer derimot på spesifikke høyverdikunder og skreddersyr strategier etter deres unike egenskaper og preferanser. Kundene velges ut på grunnlag av den potensielle ordreverdien, og den akseptable kostnaden står i forhold til potensialet.

  Utvelgelse og målretting av kontoer

  Identifisere ideelle kundeprofiler (ICP-er)

  For å implementere en kontobasert markedsføringsstrategi på en effektiv måte er det avgjørende å identifisere ideelle kundeprofiler (ICP). En ICP er en detaljert beskrivelse av egenskapene og attributtene som gjør at en kunde passer perfekt til produktet eller tjenesten din. Ved å forstå de ideelle kundeprofilene kan du prioritere ressursene og innsatsen din på de kontoene som har størst potensial for å lykkes.

  Når du definerer ICP-ene dine, må de være basert på kontoene du retter deg mot - de må ikke være generiske. De tre hoveddelene er de samme som i alle andre digitale markedsføringskampanjer: demografi, firmografi og teknografi. Men i denne kampanjen er det mye mer nøyaktig ved hjelp av salgsteamet og intern kunnskap.

  Det som virkelig skiller seg ut, er smertepunktene og utfordringene. Internt bør du ha innsikt i målgruppenes smertepunkter og utfordringer. Du bør forstå deres spesifikke behov og ha som mål å posisjonere produktet eller tjenesten din som den ideelle løsningen. Gjennomfør intervjuer, spørreundersøkelser og markedsundersøkelser for å samle inn verdifull informasjon fra dem som jobber i felten.

  Personlig tilpasning og meldinger

  Samkjøre markedsførings- og salgsteamene for å skape et enhetlig budskap.

  For å maksimere effekten av den kontobaserte markedsføringsstrategien er det avgjørende å samordne de interne avdelingene for å oppnå et enhetlig budskap. Når flere team jobber sømløst sammen, kan de gi målgruppene en enhetlig opplevelse gjennom hele kjøpsreisen. Slik kan du oppnå samsvar i en kontobasert strategi:

  Kommunikasjon og samarbeid: Sørg for åpne kommunikasjonskanaler mellom markeds- og salgsavdelingen. Oppmuntre til regelmessige møter, felles planleggingsmøter og felles dokumentasjon for å sikre en enhetlig tilnærming. Etabler tilbakemeldingssløyfer for å samle innsikt og justere strategier basert på tilbakemeldinger fra markedet i sanntid. Gode tilbakemeldinger er avgjørende for å evaluere effekten på målgruppen.

  Felles mål og beregninger: Definer felles mål og måltall som samordner markedsførings- og salgsarbeidet. Det kan for eksempel være omsetningsmål, konverteringsrater eller mål for kundeengasjement. Gå jevnlig gjennom fremdriften og juster strategiene deretter for å holde begge teamene fokuserte og ansvarlige. Det er en felles innsats for å konvertere målkontoer.

  Koordinerte kampanjer: Planlegge og gjennomføre koordinerte kampanjer som omfatter både markedsførings- og salgsaktiviteter. Utvikle en felles kampanjekalender og sikre at budskapet er konsistent på tvers av ulike kontaktpunkter. Salgsavdelingen bør ha tilgang til markedsføringsmateriell og annet materiell som kan brukes i salgsarbeidet og salgsprosessen. Jo bedre du er på dette, desto bedre blir resultatene av kampanjen. En selger som ikke kjenner til markedsføringsaktivitetene, ser aldri bra ut.

  Utnytte personlig tilpasning i stor skala

  Skalering av personalisering kan være en utfordring i kontobasert markedsføring, spesielt når man retter seg mot et stort antall kontoer. Med de riktige verktøyene og strategiene er det imidlertid mulig å personalisere den oppsøkende virksomheten på en effektiv måte. Vurder følgende fremgangsmåter for å utnytte personalisering i stor skala:

  Automatisering av markedsføring: Bruk automatiserte markedsføringsplattformer for å effektivisere og tilpasse det oppsøkende arbeidet. Bruk dynamisk innhold og variabler til å tilpasse e-postmaler, landingssider og nettstedsopplevelser basert på kundespesifikke data. Automatiser personlig oppfølging og pleiesekvenser for å opprettholde engasjementet. Uten automatisering av markedsføringen er det ikke mulig å oppnå det høye nivået av personlig tilpasset innhold som gir de beste resultatene.

  AI-drevet personalisering: Utforsk bruken av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) for å forbedre personalisering i stor skala. AI-drevet personalisering kan analysere store mengder data for å identifisere mønstre og preferanser som er spesifikke for hver enkelt konto. Ved hjelp av prediktiv analyse kan kunstig intelligens anbefale personlig tilpasset innhold, produktanbefalinger og til og med foreslå optimale tidspunkter for oppsøkende virksomhet. Denne graden av automatisering sparer ikke bare tid, men sikrer også at hver interaksjon er relevant og skreddersydd for den enkelte kunde.

  Datasegmentering: Del inn målkontoer i mindre segmenter basert på relevante kriterier som bransje, bedriftsstørrelse eller geografisk plassering. På denne måten kan du skape mer målrettede og personlige budskap for hvert enkelt segment. Ved å sette deg inn i de ulike segmentenes unike utfordringer og smertepunkter, kan du lage overbevisende budskap som treffer deres spesifikke behov.

  Ved å innlemme disse tilnærmingene i strategien for kontobasert markedsføring kan du skalere personalisering på en effektiv måte. Husk at persontilpasning er avgjørende for å bygge sterke relasjoner med målkundene og øke engasjementet. Med de riktige verktøyene, strategiene og en forpliktelse til kontinuerlig optimalisering kan du levere persontilpassede opplevelser som gir meningsfulle resultater i de kontobaserte markedsføringsinitiativene dine.

  Gjennomføring av kontobaserte kampanjer

  Planlegging og gjennomføring av flerkanalkampanjer

  Når du gjennomfører kontobaserte markedsføringskampanjer, er det viktig å planlegge og implementere flerkanalstrategier som effektivt engasjerer målgruppene. Ved å utnytte flere kanaler kan du nå beslutningstakere og påvirkere på en personlig og effektiv måte. Sørg for å inkludere følgende strategier i planleggingen og gjennomføringen av flerkanalskampanjer:

  Planlegging av kampanjer: Samarbeid med tverrfaglige team for å utvikle kampanjestrategier som er tilpasset målgruppenes behov og preferanser. Finn ut hvilke kanaler som passer best ut fra målgruppens atferd og preferanser, og definer mål, budskap og taktikk for hver kanal. Det er et samarbeid mellom markedsførings- og salgsteamene, og resultatet blir ikke bedre enn planleggingen.

  Tilbakemelding på innhold: Tilbakemeldinger på innholdet er avgjørende i en kontobasert markedsføringskampanje, siden de gir verdifull innsikt i hvor effektive budskapene og innholdsstrategien er. Ved å be om tilbakemeldinger fra målkontoer, salgsteam og kundesuksessteam får du en dypere forståelse av hvor godt innholdet ditt treffer dem. Disse intensjonsdataene gir deg svar på om innholdet dekker behovene og utfordringene deres på en effektiv måte.

  Tilbakemeldingene gir deg mulighet til å gjøre datadrevne forbedringer av innholdet, slik at det i større grad samsvarer med målgruppens preferanser og forventninger. Ved å kontinuerlig forbedre innholdet basert på tilbakemeldinger kan du øke engasjementet, styrke relasjonene og til slutt oppnå bedre resultater i den kontobaserte markedsføringskampanjen.

  E-postmarkedsføring: E-postmarkedsføring er en viktig del av en kontobasert markedsføringskampanje, og gir deg mulighet til å engasjere viktige interessenter i målgruppen direkte. Ved å gjennomføre målrettede e-postkampanjer kan du levere skreddersydde og overbevisende budskap som treffer de unike behovene og utfordringene til hver enkelt kunde. Utarbeid e-posttekster som fremhever verdien av det du tilbyr, og som tar for seg kundens spesifikke utfordringer og mål.

  Personalisering er nøkkelen i kontobasert markedsføring, så sørg for å inkludere relevante kontospesifikke detaljer for å vise at du forstår og engasjerer deg. For å effektivisere og skalere det oppsøkende arbeidet kan du bruke automatiserte markedsføringsverktøy som gjør det mulig å automatisere personlige oppfølginger, pleiesekvenser og måle engasjement. På denne måten kan du levere effektive og personlige e-poster i stor skala, skape engasjement og pleie relasjoner med målkundene dine.

  bakgrunn

  Integrering av sosiale medier, arrangementer og andre kanaler

  Ved å innlemme sosiale medier i din kontobaserte markedsføringsstrategi kan du øke rekkevidden og engasjementet. Bruk sosiale medier til å dele verdifullt innhold, samhandle med viktige interessenter og bygge relasjoner med målkontoer. Ved å lage målrettede kampanjer i sosiale medier, utnytte kundespesifikke data og bruke sosiale lytteteknikker kan du få verdifull innsikt og skreddersy budskapet slik at det treffer målgruppen. Delta i samtaler, svar på kommentarer og del relevant bransjeinnsikt for å etablere varemerket ditt som en tankeleder og bygge relasjoner med målgruppene dine.

  Engasjement i sosiale medier: Ved å innlemme sosiale medier, arrangementer og syndikering av innhold i den kontobaserte markedsføringen kan du utvide rekkevidden, pleie relasjoner og etablere merkevaren din som en verdifull ressurs i bransjen. Ved å bruke disse kanalene på en strategisk måte kan du komme i kontakt med viktige interessenter, skape meningsfulle relasjoner og oppnå gode resultater i ABM-kampanjene dine.

  Deltakelse i arrangementer: Arrangementer spiller en avgjørende rolle i kontobasert markedsføring, og gir muligheter for personlig kontakt og relasjonsbygging. Ved å delta på bransjekonferanser, messer og nettverksarrangementer kan du komme i kontakt med viktige beslutningstakere og influencere i målgruppen din. Vurder å arrangere egne arrangementer, for eksempel webinarer eller workshops, for å skape en plattform der du kan dele verdifull innsikt og etablere merkevaren din som en pålitelig ressurs. Bruk arrangementer som en måte å vise frem ekspertisen din på, skape meningsfulle kontakter og utdype relasjoner.

  Syndikering av innhold: Syndikering av innhold er en effektiv strategi for å øke innholdets rekkevidde og målrette det mot bestemte målgrupper. Ved å samarbeide med bransjepublikasjoner, nettsamfunn eller relevante influencere kan du distribuere innholdet ditt til et bredere publikum. Identifiser plattformer som samsvarer med interessene til potensielle kunder, og delta i syndikering av innhold for å gjøre merkevaren din mer synlig og generere potensielle kunder. Synkronisering av innholdet ditt i pålitelige kanaler øker ikke bare eksponeringen, men posisjonerer også varemerket ditt som en troverdig og autoritativ ressurs som bygger tillit og troverdighet.

  Overvinne vanlige utfordringer innen kontobasert markedsføring

  Implementering av kontobasert markedsføring innebærer ofte en del utfordringer. Her er noen vanlige utfordringer og strategier for å løse dem:

  Datakvalitet og tilgjengelighet: ABM er helt avhengig av nøyaktige og omfattende data for å kunne målrette og tilpasse det oppsøkende arbeidet på en effektiv måte. Det kan være en utfordring å skaffe data av høy kvalitet om hver enkelt målkonto, særlig når man må forholde seg til flere datakilder og ulike dataformater. For å overvinne denne utfordringen er det avgjørende å sikre at prosesser for datahygiene, dataintegrering og databerikelse er på plass.

  Utvelgelse og prioritering av kontoer: Det kan være komplisert å velge ut de riktige kontoene og prioritere dem ut fra deres potensielle verdi. Organisasjoner må identifisere ICP-er og evaluere faktorer som account fit, inntektspotensial og kjøpssignaler for å avgjøre hvilke kontoer de skal fokusere på. Dette krever grundige analyser og samarbeid mellom salgs- og markedsføringsteamene.

  Tilpasning av salg og markedsføring: ABM krever et godt samarbeid mellom salgs- og markedsføringsteamene. Det kan imidlertid være utfordrende å oppnå dette på grunn av forskjeller i mål, prosesser og måleparametere. For å overvinne denne utfordringen er det nødvendig å bygge opp en felles forståelse, etablere tydelige kommunikasjonskanaler og definere felles mål.

  Personalisering i stor skala: Det kan være en krevende oppgave å levere personlige opplevelser til et stort antall kunder. Å lage skreddersydd innhold, budskap og kampanjer for hver enkelt kunde krever ressurser, tid og automatiseringsfunksjoner. Ved å ta i bruk teknologi og prosesser som gjør det mulig å persontilpasse i stor skala, for eksempel automatiserte markedsføringsplattformer og dynamisk innhold, kan du løse denne utfordringen.

  Måling og attribusjon: Det kan være vanskelig å måle effektiviteten av ABM og å finne ut hva som har vært vellykket. ABM fokuserer på å bygge langsiktige relasjoner og påvirke flere ulike interessenter, noe som gjør det utfordrende å knytte spesifikke markedsføringsaktiviteter til inntektsresultater. For å løse denne utfordringen er det viktig å utvikle egnede måleparametere, sporingsmekanismer og et tydelig rammeverk for å måle effekten av ABM.

  For å overvinne disse utfordringene kreves det en strategisk tilnærming, samarbeid på tvers av funksjoner og utnyttelse av teknologi og datadrevet innsikt. Ved å løse disse utfordringene kan organisasjoner utnytte det fulle potensialet i ABM og oppnå betydelig vekst og suksess.

  Avsluttende tanker om viktigheten av og potensialet i kontobasert markedsføring

  Account Based Marketing har utviklet seg til å bli en effektiv strategi for å målrette og engasjere nøkkelkunder, gi dem personlige opplevelser og skape meningsfulle resultater. Ved å fokusere ressursene på verdifulle kunder kan ABM gjøre det mulig for organisasjoner å bygge sterkere kunderelasjoner, øke konverteringsraten og generere høyere inntekter.

  I dagens konkurranseutsatte forretningslandskap, der kundene forventer skreddersydde og relevante interaksjoner, gir ABM en strategisk fordel. ABM samordner markedsførings- og salgsarbeidet, forbedrer samarbeidet og gir personlige opplevelser som treffer målkundene. ABM gjør det mulig for organisasjoner å optimalisere markedsføringsinvesteringene, styrke kundelojaliteten og skape bærekraftig vekst.

  Når du tar i bruk Account Based Marketing, må du huske å tilpasse og forbedre strategiene dine basert på markedsdynamikken, kundenes behov og den teknologiske utviklingen. Ved å kontinuerlig forbedre ABM-initiativene dine kan du utnytte det fulle potensialet i denne tilnærmingen og oppnå bemerkelsesverdige forretningsresultater. Ta vare på eksisterende kunder og fokuser på å bygge langsiktige relasjoner med målkundene. Ta kontakt med viktige interessenter, gi dem verdi gjennom personlig tilpasset innhold og pleie dem gjennom hele kundereisen. På denne måten kan du også utvide den eksisterende porteføljen, se etter muligheter for kryss- og mersalg og utnytte din forståelse av kundenes behov til å skape merverdi.

  Er du nysgjerrig på kontobasert markedsføring?