Obecność w Internecie ma kluczowe znaczenie dla firm każdej wielkości, aby osiągnąć trwały wzrost. Jednak posiadanie strony internetowej nie wystarczy, aby zapewnić sukces swoich działań online. Kluczowe jest również zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną i czego szukają. W tym miejscu do gry wkraczają mapy cieplne i mapy kliknięć. Najpierw zrozummy, czym jest mapa cieplna i mapa kliknięć. Czym jest mapa cieplna i mapa kliknięć...

Co to jest mapa cieplna i mapa kliknięć

Mapy cieplne i mapy kliknięć to potężne narzędzia, które zapewniają wgląd w zachowanie użytkowników witryny za pomocą kodu śledzenia. Zapewniają graficzną reprezentację danych o tym, jak odwiedzający wchodzą w interakcję z Twoją witryną, śledząc różne punkty danych, takie jak kliknięcia, dotknięcia i przewijanie. Mapy cieplne zapewniają wykres słupkowy, który jest kolorową graficzną reprezentacją tego, gdzie użytkownicy najczęściej klikają w Twojej witrynie, podczas gdy mapy kliknięć dostarczają szczegółowych informacji na temat poszczególnych kliknięć. Ponadto marketerzy nigdy nie powinni ignorować korzystania z map ciepła dla urządzeń mobilnych.

Korzystając z map cieplnych, można uzyskać wizualny kontekst i cenne informacje na temat tego, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie, które strony są dla nich najbardziej angażujące i które elementy klikane przez użytkowników napędzają konwersje. Ta analiza danych może pomóc projektantom UX i marketerom zoptymalizować projekt witryny, strategię marketingu treści i funkcjonalność, aby poprawić wrażenia użytkowników i napędzać rozwój firmy.

Dane mapy cieplnej są szczególnie przydatne do identyfikacji obszarów witryny, które mogą powodować zamieszanie lub frustrację odwiedzających. Na przykład, jeśli zauważysz, że odwiedzający klikają elementy nieklikalne, może to oznaczać, że projekt Twojej witryny wymaga dostosowania, aby elementy klikalne były bardziej widoczne. Jest to również świetna pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących schematów kolorów, tworzeniu sekcji oznaczonych kolorami i zrozumieniu, w jaki sposób ludzie poruszają się po Twojej witrynie. im więcej punktów danych można połączyć z określonym zachowaniem użytkownika, tym lepszy będzie współczynnik konwersji.

 

Czym różnią się mapy przewijania od map ciepła i map kliknięć?

Mapa przewijania informuje, jak daleko w dół przewinęli odwiedzający i jak długo pozostali w każdej sekcji. Różni się to od map ciepła i map kliknięć, które koncentrują się odpowiednio na najczęściej klikanych elementach i miejscach, w których spędzają najwięcej czasu na stronie.

 

Dlaczego mapy cieplne i mapy kliknięć są niezbędne

Wizualna reprezentacja zachowania użytkownika

Czy wiesz, że globalny rynek przewiduje się, że wizualizacja danych wzrośnie przy CAGR na poziomie 10,2% do $19,20B do 2027 roku? Dlatego mapy cieplne są kluczowymi narzędziami dla każdej firmy, która chce zoptymalizować swoją stronę internetową za pomocą wizualizacji danych. Jedną z głównych zalet tych narzędzi jest to, że dostarczają one ilościowych i jakościowych danych na temat interakcji użytkowników. Identyfikują zachowania użytkowników poprzez kliknięcia, dotknięcia i przewijanie, a następnie prezentują dane w formacie graficznym.

Analizując mapy cieplne, marketerzy cyfrowi mogą wizualizować złożone wzorce danych na konkretnej stronie i lepiej zrozumieć, jak użytkownicy zachowują się w ich witrynie. Podobnie jak w przypadku Google Analytics i innych narzędzi analitycznych, może to pomóc w informowaniu o działaniach optymalizacyjnych, ponieważ firmy mogą identyfikować obszary zainteresowania i odpowiednio wprowadzać zmiany. Na przykład, jeśli prosta mapa cieplna pokazuje, że użytkownicy wielokrotnie klikają określony obraz lub przycisk, firma może zoptymalizować ten element, aby zachęcić do jeszcze większej liczby kliknięć.

 

Identyfikacja hotspotów i najważniejszych treści

Jedną z kluczowych zalet map cieplnych jest to, że mogą one identyfikować hotspoty, czyli obszary strony, które przyciągają największą uwagę użytkowników. Ta analiza statystyczna może być wykorzystana do optymalizacji kluczowych obszarów strony, takich jak elementy nadrzędne, nagłówek, wezwanie do działania, formularz itp.

Obszary o największej intensywności uwagi użytkowników są oznaczone większymi wartościami lub najgorętszymi kolorami, takimi jak czerwony lub pomarańczowy; podczas gdy inne obszary mają mniejsze wartości. Te gorące punkty można wykorzystać do wprowadzenia zmian na tej samej stronie, które zwiększą zaangażowanie i konwersje.

Eksperymentuj z kolorem tła przycisku wezwania do działania

Na przykład, jeśli mapa cieplna witryny pokazuje, że nagłówek jest najpopularniejszym elementem strony, firma może chcieć przetestować różne warianty nagłówka, aby zobaczyć, jak użytkownicy się w niego angażują. Optymalizując nagłówek, firma może zwiększyć prawdopodobieństwo, że odwiedzający pozostaną na stronie i podejmą pożądane działania, niezależnie od tego, czy chodzi o dokonanie zakupu, czy wypełnienie formularza.

Podobnie, jeśli mapa cieplna pokazuje, że obszar wezwania do działania jest punktem zapalnym, firma może chcieć poeksperymentować z różnymi wariantami wezwania do działania, aby zobaczyć, który z nich powoduje najwięcej kliknięć. Może to obejmować zmiany w treści, kolorze, umiejscowieniu lub rozmiarze przycisku.

Ponadto mapy cieplne mogą pomóc firmom w optymalizacji projektu formularza poprzez identyfikację obszarów formularza, które przyciągają największą uwagę użytkowników. Optymalizując projekt formularza, firmy mogą zmniejszyć wskaźniki porzucania formularzy i zwiększyć liczbę ich wypełnień.

 

Śledzenie podróży użytkowników

Są to jedne z najskuteczniejszych narzędzi do śledzenia wzroku, które mogą nie tylko identyfikować wzorce i gęstość zaludnienia, ale także śledzić zachowania odwiedzających i podróże użytkowników, pokazując ścieżkę, którą użytkownicy przechodzą przez Twoją witrynę. Pomaga to zidentyfikować obszary, w których użytkownicy mogą porzucać lub napotykać przeszkody, umożliwiając optymalizację doświadczenia użytkownika.

Na przykład mapa kliknięć może pokazywać, że użytkownicy klikają określony obraz lub link, który prowadzi ich do ślepej uliczki lub strony o słabej zawartości. Informacje te mogą poprawić wrażenia użytkownika poprzez usunięcie ślepej uliczki lub ulepszenie treści na słabej stronie.

Ponadto można zidentyfikować obszary, w których użytkownicy mogą napotykać przeszkody, takie jak myląca nawigacja, niedziałające linki lub długi czas ładowania strony na określonej stronie. Identyfikując i usuwając te przeszkody, firmy mogą zmniejszyć liczbę sfrustrowanych użytkowników i obniżyć współczynnik odrzuceń.

 

Optymalizacja projektu dla lepszego doświadczenia użytkownika

Mapa cieplna może pomóc marketerom zoptymalizować projekt ich strony internetowej. Obejmuje to rozmieszczenie elementów, takich jak menu nawigacyjne, obrazy i tekst, aby zapewnić płynne wrażenia użytkownika.

Informacje te można wykorzystać do optymalizacji projektu strony poprzez umieszczenie ważnych elementów w obszarach, które przyciągają największą uwagę. Na przykład mapa cieplna może pokazywać, że użytkownicy spędzają więcej czasu w określonej sekcji strony, takiej jak nagłówek lub przycisk wezwania do działania. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji projektu poprzez umieszczenie ważnych informacji w tych obszarach.

Podczas projektowania stron internetowych należy skupić się na kliencie

Co więcej, według ankiety przeprowadzonej przez SuperOffice, zapytano 1920 specjalistów biznesowych o ich najważniejsze priorytety biznesowe na najbliższe 5 lat. Odpowiedź 45,9% respondentów brzmiała "Doświadczenie klienta". Dlatego też włączenie mapowania cieplnego i mapowania kliknięć do strategii optymalizacji jest niezbędne do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Poza tym mapy kliknięć mogą również pomóc firmom zoptymalizować projekt ich strony internetowej lub strony docelowej, pokazując, gdzie użytkownicy klikają na stronie. Informacje te można wykorzystać do optymalizacji rozmieszczenia elementów, takich jak obrazy lub linki, w celu zapewnienia płynnego doświadczenia użytkownika. Na przykład może pokazać, że użytkownicy klikają obraz, który nie jest z niczym powiązany, wskazując, że obraz powinien być powiązany z odpowiednią stroną.

 

Zwiększenie zaangażowania użytkowników

Analizując mapy cieplne, można uzyskać wgląd w to, co użytkownicy uważają za angażujące i interesujące. Informacje te mogą informować o treści i strategii projektowania firmy, co skutkuje bardziej angażującym doświadczeniem dla użytkowników.

Oprócz poprawy zaangażowania użytkowników, mapy cieplne mogą również pomóc firmom zrozumieć, dlaczego użytkownicy angażują się w określone elementy na stronie internetowej. Na przykład mapa cieplna może pokazywać, że użytkownicy spędzają więcej czasu na obrazie produktu niż na innych elementach strony. Może to wskazywać, że obraz produktu jest szczególnie angażujący, ale może również wskazywać, że użytkownicy mają trudności ze zrozumieniem opisu produktu lub innych informacji na stronie. Analizując zachowanie użytkowników, firmy mogą zidentyfikować te kwestie i wprowadzić ulepszenia w treści lub projekcie strony, aby poprawić wrażenia klientów.

Korzystając z map cieplnych, marketerzy cyfrowi mogą stworzyć bardziej przyjemne i znaczące doświadczenie dla swoich użytkowników. Może to prowadzić do zwiększenia lojalności klientów, wyższych współczynników konwersji i lepszego postrzegania marki. Co więcej, regularnie analizując te mapy, firmy mogą być na bieżąco ze zmieniającymi się zachowaniami i preferencjami użytkowników, co pozwala im podejmować decyzje oparte na danych.

 

Zmniejszenie współczynnika odrzuceń

Współczynnik odrzuceń odnosi się do odsetka odwiedzających, którzy opuszczają witrynę po odwiedzeniu tylko jednej strony. Wysoki współczynnik odrzuceń może wskazywać, że projekt lub zawartość witryny nie spełniają potrzeb lub oczekiwań użytkowników. Korzystając z map cieplnych i map kliknięć do analizy zachowań użytkowników, firmy mogą zidentyfikować obszary swojej witryny, które powodują wysoki współczynnik odrzuceń i podjąć kroki w celu optymalizacji tych obszarów.

Mapy cieplne i mapy kliknięć mogą pomóc analitykom danych zidentyfikować obszary strony internetowej, które otrzymują niewielkie lub żadne zaangażowanie. Na przykład mapa cieplna może pokazywać, że użytkownicy nie angażują się w określoną sekcję strony, taką jak pasek boczny lub stopka. Analizując te dane, można zoptymalizować te sekcje, aby zwiększyć zaangażowanie i zmniejszyć współczynnik odrzuceń. Może to obejmować usunięcie lub zmianę położenia dziwnych rzeczy, które ludzie klikają, lub dodanie bardziej angażujących treści do tych obszarów.

Wysoki współczynnik odrzuceń wpływa na pozycjonowanie organiczne

Co więcej, można ją również wykorzystać do zmniejszenia współczynnika odrzuceń, identyfikując obszary strony, w których użytkownicy klikają, ale nie dokonują konwersji. Na przykład mapa kliknięć może pokazywać, że użytkownicy klikają w określony link lub przycisk, ale nie dokonują zakupu lub innych pożądanych działań. Może to wskazywać, że link lub przycisk jest mylący lub nie działa poprawnie.

Wreszcie, korzystając z map cieplnych i map kliknięć w celu zmniejszenia współczynnika odrzuceń, marketerzy mogą poprawić ogólną wydajność swojej witryny i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe. Witryna z niskim współczynnikiem odrzuceń ma większe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie klientów, co prowadzi do zwiększenia przychodów i wyższych współczynników konwersji.

Oprócz map ciepła i map kliknięć, analitycy cyfrowi powinni również zintegrować marketing AI z ogólną strategią marketingu cyfrowego. Oto nasz ostateczny przewodnik po najważniejszych korzyściach płynących z marketingu AI.

 

Nie należy lekceważyć testów A/B

Testy A/B są istotną częścią każdej strategii optymalizacji, a mapy ciepła i mapy kliknięć mogą dostarczyć praktycznych informacji na temat tych testów. Analizując mapy ciepła i kliknięć, marketerzy mogą zidentyfikować obszary strony, które osiągają słabe wyniki i wymagają poprawy.

Mapy cieplne i mapy kliknięć mogą również pomóc w identyfikacji wzorców zachowań użytkowników, które mogą informować o testach A/B. Na przykład można zauważyć, że odbiorcy klikają obraz, którego nie można kliknąć. Może to wskazywać, że użytkownicy oczekują, że obraz będzie prowadził do konkretnej strony lub działania, a Ty możesz stworzyć nową wersję obrazu, która łączy się z tą stroną lub działaniem.

Co więcej, możesz chcieć przetestować wpływ nowego nagłówka na współczynnik konwersji. Korzystając z map ciepła i kliknięć, można śledzić wydajność nowego nagłówka i porównać ją z wydajnością oryginalnego nagłówka. Pozwala to określić, czy nowy nagłówek ma pozytywny wpływ na współczynniki konwersji.

 

Darmowe i płatne narzędzia do tworzenia map ciepła i map kliknięć

Dostępnych jest kilka bezpłatnych narzędzi do tworzenia map cieplnych i map kliknięć, których można użyć do poprawy komfortu użytkowania witryny i optymalizacji współczynników konwersji. Poniżej znajduje się kilka najlepszych darmowych opcji:

Hotjar

Hotjar to popularne narzędzie analityczne typu "wszystko w jednym", które obejmuje mapy cieplne, mapy kliknięć i nie tylko. Darmowa wersja obejmuje do 35 dziennych sesji i umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby map cieplnych i nagrań.

Nelio

Nelio to kolejna najlepsza wtyczka WordPress, która zapewnia różne narzędzia optymalizacyjne i marketingowe dla witryn WordPress. Oferuje zestaw funkcji, takich jak mapy cieplne, analiza treści, testy A/B itp., które pomagają właścicielom witryn i marketerom poprawić wydajność ich witryny, zaangażowanie i współczynniki konwersji

ClickHeat

ClickHeat to darmowe narzędzie typu open-source do tworzenia map cieplnych, które pozwala zobaczyć, gdzie użytkownicy klikają w Twojej witrynie. Jest łatwe w instalacji i zapewnia cenny wgląd w zachowanie użytkowników.

Crazy Egg

Crazy Egg to kolejne popularne narzędzie do tworzenia map ciepła, które oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Narzędzie zapewnia mapę kliknięć, mapę przewijania i mapę cieplną, pozwalając zobaczyć, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną.

Lucky Orange

Lucky Orange oferuje darmowy plan, który ma bezpłatny 7-dniowy okres próbny i obejmuje do 500 odsłon miesięcznie. Narzędzie obejmuje również analitykę w czasie rzeczywistym, czat i śledzenie konwersji.

Mouseflow

Mouseflow oferuje darmowy plan, który obejmuje do 500 nagrań miesięcznie. Narzędzie zapewnia mapy cieplne, powtórki sesji i analitykę formularzy, pozwalając zobaczyć, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną.

Inspectlet

Inspectlet oferuje darmowy plan, który obejmuje do 2500 nagranych sesji. Narzędzie zapewnia również powtórki sesji, analitykę formularzy i śledzenie konwersji.

Te bezpłatne narzędzia mogą zapewnić cenny wgląd w zachowania użytkowników i pomóc zoptymalizować witrynę pod kątem lepszego zaangażowania i współczynników konwersji. Chociaż niektóre funkcje mogą być ograniczone w bezpłatnych wersjach, nadal mogą oferować cenne informacje, które poprawią komfort korzystania z witryny.

Dowiedz się, w jaki sposób marketing wzrostu wraz z tymi narzędziami może pomóc firmom osiągnąć nowy poziom. Kliknij tutaj, aby uzyskać przewodnik po marketingu wzrostu dla firm handlowych.

 

BONUS: Czym są mapy cieplne śledzenia myszą i mapy cieplne śledzenia wzrokiem?

Mapy cieplne śledzenia myszy to narzędzia analityczne, które dostarczają danych ilościowych o wszystkich elementach, w których użytkownicy poruszają kursorem myszy na stronie internetowej. Te mapy cieplne są tworzone poprzez zbieranie wartości danych dotyczących ruchów wskaźnika myszy, gdy użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a następnie agregowanie i wizualizowanie tych danych w postaci mapy cieplnej.

Śledząca wzrok mapa cieplna to narzędzie, które gromadzi i prezentuje informacje na temat sekcji i elementów strony internetowej, które przyciągają lub tracą najwięcej uwagi. Rejestruje liczbę przypadków, w których odwiedzający skupiają się na poszczególnych elementach i czas trwania ich fiksacji, co jest następnie wykreślane jako mapa cieplna w celu wizualizacji danych.

 

Mapy cieplne i mapy kliknięć to poważna sprawa

Mapy cieplne i mapy kliknięć pomagają marketerom wizualizować gęstość. W przypadku analizy i projektowania stron internetowych pomaga to wizualizować, jak daleko odbiorcy przewijają witrynę, gdzie klikają i czego szukają. Są to istotne informacje dla marketerów, które pozwalają ocenić, jak ułożyć stronę internetową, gdzie umieścić obrazy i wezwania do działania oraz jak stworzyć ją tak przyjazną dla użytkownika, jak to tylko możliwe.

Nadszedł więc najwyższy czas, aby menedżerowie marketingu przygotowali się z mapami popularności stron docelowych lub witryn internetowych i zaczęli śledzić swoje postępy na drodze do udanego sukcesu.