fbpx
sidhuvud

Gör skillnad!

göra skillnad

Det förvånar nog ingen längre att en välproducerad webbplats är en viktig del av alla företag - stora som små. Detsamma gäller för en genomarbetad innehållsstrategi, och allt ska vara fokuserat på rätt sökord och relevant. Och i de flesta fall finns åtminstone en del på plats, men vinsterna på ett område kan lätt elimineras av luckor på ett annat. Och i det fallet finns det bara en vinnare - dina konkurrenter. Läs mer om de tjänster vi erbjuder för att bekämpa detta scenario och se till att ditt företag blir ett skolboksexempel på hur det bör vara gjort!

 • Kontobaserad marknadsföringskampanj (ABM)
 • Kampanj för generering av leads
 • Kampanj för att öka medvetenheten om varumärket
 • Marknadsföring av webbinarier
 • Marknadsföring av podcasts
 • Vitbok
 • Produktion av e-böcker
 • Produktion av annonser
 • LinkedIn-kampanjer
 • Facebook-kampanjer
 • Instagram-kampanjer
 • Google-sökningskampanjer
 • Google display-kampanjer
 • Bing-kampanjer
Varför tveka?

Skicka oss ett meddelande och låt oss veta vad du har på hjärtat!

  bakgrund
  Vem är du nu igen?

  Varumärke

  Om du ser till att din målgrupp och dina potentiella kunder är medvetna om att du finns ökar chansen att de överväger att köpa dina produkter. Det finns dock olika grader av kunskap, från att känna igen namnet på grund av tillfälligheter till en fullständig förståelse för vad ett varumärke erbjuder och dess värderingar. Om din målgrupp är medveten om din existens, men inget mer, står du svag gentemot dina konkurrenter, oavsett ditt produktutbud.

   

  Kunskap om varumärket

  Innan en varumärkeskampanj inleds bör man alltid göra en grundlig bedömning av den aktuella varumärkeskännedomen hos målgruppen, eftersom kampanjen måste anpassas efter denna. Vissa företag genomför den här typen av undersökningar regelbundet, andra mer sällan, men det är tillrådligt att göra det eftersom de ger mycket värdefull information. En storlek passar sällan alla, och det är viktigt att förstå förhållandet mellan det budskap som sänds och det budskap som förstås. Att marknadsföra sitt varumärke i fel ljus eller på fel ställen kan bli ett kostsamt misstag, och det är något man vill undvika.

  Varumärkeskännedom

  Kampanjer med starkt fokus på att bygga upp varumärkeskännedom hos målgruppen, förmedla företagets värderingar på ett minnesvärt och uppriktigt sätt och göra företagets namn och logotyp kända. Det kan vara en kortvarig kampanj som leder fram till ett evenemang eller en leadgen-kampanj, eller så kan den struktureras som en pågående kampanj för att stärka marknadspositionen.

   

  Produktfokuserad varumärkeskännedom

  När du introducerar en ny produktserie eller uppdaterar befintliga erbjudanden ligger det ofta i ditt företags intresse att kommunicera detta till målgruppen, även utan en stark CTA. I dessa fall kan det fungera bra med en varumärkeskampanj som fokuserar lika mycket på ditt varumärke som på en eller flera produkter.

   

  Ny varumärkesprofilering

  Din organisation är redan känd för något bra, men du vill antingen ändra eller lägga till mer. Och det är nödvändigt att din befintliga målgrupp blir medveten om detta och expanderar till nya områden. Lösningen är en rebranding-kampanj för att förändra uppfattningen om ditt varumärke, dess värderingar, produkter, ledning etc.