Förstå Dofollow vs Nofollow-länkar

Dofollow- och nofollow-länkar är två typer av länkar som kan användas när man länkar mellan webbplatser eller webbsidor. Den största skillnaden mellan dem är hur de överför länkkapital eller rankningskraft från en sida till en annan.

En dofollow-länk överför länkvärde och signalerar till sökmotorer att den länkade sidan är en auktoritativ källa till information om ämnet. Detta gör att rankningskraften kan flöda från en sida till en annan. När webbplats A länkar till webbplats B med en dofollow-länk får webbplats B en del av webbplats A:s rankningskraft och auktoritet.

En nofollow-länk överför däremot inte något värde till destinationssidan. Genom att lägga till rel="nofollow" till en länk talar man om för sökmotorer att de inte ska överföra auktoritet eller använda länken som ett förtroendevotum för den mottagande sidan. Detta förhindrar flödet av rankningar genom den länken.

När bör respektive länktyp användas? I de flesta fall rekommenderas dofollow-länkar när man länkar till auktoritativa webbplatser av hög kvalitet. Dofollow-länkar på en webbsida säger i princip "Jag stödjer den här webbplatsen och tycker att den är en bra resurs i det här ämnet."

Nofollow-länkar är bättre lämpade för betalda länkar, bannerannonser, användargenererat innehåll och andra platser där du inte vill överföra auktoritet. Genom att använda nofollow säkerställer du att webbplatser av låg kvalitet eller irrelevanta webbplatser inte får SEO-värde från ditt stöd.

SEO-värdet av Dofollow-länkar

Dofollow-länkar är högt värderade i sökmotoroptimering på grund av deras förmåga att överföra länkkapital och auktoritet från en sida till en annan. När en sida länkar till en annan sida med hjälp av ett dofollow-attribut går den i princip i god för värdet på den sidan och ger den lite av sin egen SEO-kraft.

Detta är anledningen till att dofollow-länkar kan ha en så positiv inverkan på sökmotorernas ranking. Sidor som samlar många högkvalitativa dofollow-bakåtlänkar tenderar att prestera bättre i Google och andra sökmotorer. Ju mer auktoritet som ges till en sida via dofollow-länkar, desto högre kommer den att rankas för relevanta sökningar.

Google tittar specifikt på antalet och kvaliteten på dofollow-bakåtlänkar som en av de främsta rankingsignalerna. Även om mätvärden som innehåll och användarengagemang spelar roll, lägger Google stor vikt vid dofollow-länkar som en förtroende- och auktoritetsindikator. Webbplatser med ett stort antal dofollow-länkar från välrenommerade källor tenderar att belönas i rankningen.

Sammanfattningsvis är dofollow-länkar fortfarande mycket eftertraktade inom SEO på grund av deras förmåga att direkt påverka sökmotorernas ranking. Ju mer dofollow-kapital en sida tjänar från andra ansedda webbplatser, desto snabbare kan den stiga upp i SERP för värdefulla sökordstermer.

Bästa praxis för intern länkning

Interna länkar är en viktig del av alla webbplatsers SEO-strategi. Korrekt intern länkning förbättrar inte bara användarupplevelsen, utan hjälper också sökmotorer att genomsöka och indexera din webbplats mer effektivt. När du strukturerar interna länkar kan du använda dofollow-länkar för viktiga sidor på din webbplats för att ge dem en SEO-boost.

Här följer några exempel på bästa praxis för intern länkning med dofollow-länkar:

 • Använd dofollow-länkar när du länkar från din startsida till viktiga landningssidor som du vill marknadsföra, t.ex. produkt- eller servicesidor.
 • Länka viktiga blogginlägg eller resurser till mer vintergröna interna sidor för att öka länkkapitalet.
 • Undvik överdriven länkning och se till att den interna länkstrukturen är ren och intuitiv.
 • Fokusera på att länka djupare sidor till kategori- och startsidor på högre nivåer.
 • Använd beskrivande ankartext som är relevant för målsidan i stället för generiska "klicka här"-länkar.
 • Placera viktiga interna länkar på framträdande ställen, t.ex. i rubriker, navigeringsmenyer, sidofält etc.

Förutom dofollow-länkar kan du också använda nofollow-länkar strategiskt för saker som:

 • Användargenererat innehåll som kommentarer
 • Betalda reklamlänkar
 • Affiliate- eller sponsrade länkar för att undvika att överföra för mycket eget kapital

Genom att balansera dofollow- och nofollow-länkar och strukturera din interna länkning för optimal användarupplevelse kan du öka dina sidors förmåga att rankas i sökmotorer.

Få Dofollow-bakåtlänkar av hög kvalitet

Ett av de mest effektiva sätten att få högkvalitativa dofollow-bakåtlänkar är genom gästinlägg på auktoritativa webbplatser i din bransch. Identifiera bloggar och onlinepublikationer som är relevanta för din nisch och acceptera bidragit innehåll från branschexperter. Skapa anpassade gästinlägg som ger unikt värde för deras publik samtidigt som de organiskt länkar tillbaka till din webbplats. Fokusera på att bygga relationer med webbplatsägare och tillhandahålla utmärkt innehåll snarare än uppenbart marknadsförda gästinlägg.

En annan bra strategi är trasig länkbyggnad. Hitta listor och resurssidor på välrenommerade webbplatser där länkarna är trasiga. Kontakta webbplatsägaren och erbjud dig att tillhandahålla en ersättningsresurs på din egen webbplats som de kan länka till. Detta kan ge dig en högkvalitativ backlink, ofta med kontextuell ankartext. Se bara till att det innehåll du skapar verkligen är användbart.

Underskatta inte kraften i digital PR och uppsökande kampanjer för att bygga länkar. Identifiera influencers, journalister, bloggare och branschfolk som kan vara intresserade av ditt innehåll och dina nya produkter. Ge dem idéer till skräddarsydda artiklar som är anpassade till deras målgrupp och område. Att vårda dessa relationer kan leda till organiska omnämnanden, backlinks och rekommendationer med hög auktoritet.

Nyckeln är att fokusera på relevans och kvalitet framför kvantitet. Tio strategiskt placerade dofollow-bakåtlänkar på auktoritetssajter inom ditt område är mer värdefulla än hundratals enkla dofollow-länkar från kataloger av låg kvalitet. Bygg länkar långsamt och stadigt som en del av en holistisk digital marknadsföringsstrategi.

Analysera din profil för Dofollow-länkar

Att analysera och övervaka din profil för dofollow-länkar är en viktig men ofta förbisedd aspekt av länkbyggande. För att få ut mesta möjliga SEO-värde från dofollow-länkar behöver du ha insyn i vilka länkar som hjälper respektive skadar din webbplats.

Verktyg för analys av bakåtlänkar som Ahrefs, Moz, Majestic och Linkody ger kraftfull information om din nuvarande länkprofil. Du kan se vilka webbplatser som länkar till dig, vilken ankartext de använder och mätvärden som Domain Authority för varje hänvisare. Genom att sortera efter dofollow- respektive nofollow-länkar kan du lyfta fram de webbplatser som ger mest värde.

Regelbunden övervakning av dina backlinks, särskilt dofollow-länkar, är nyckeln till att hålla koll på förändringar. Nya länkar av hög kvalitet kan öka rankingen, medan förlorade eller tappade länkar kan tyda på problem som måste åtgärdas. Verktyg för länkanalys spårar nya länkvinster och -förluster, vilket gör övervakningen effektiv.

Alla dofollow-länkar är dock inte bra för SEO. Länkar av låg kvalitet från spammiga eller irrelevanta webbplatser kan faktiskt skada din ranking. Verktyg för länkanalys hjälper till att identifiera sådana problematiska länkar genom mätvärden som spam-poäng. Du kan sedan överväga att desavouera dessa dåliga länkar via Google Search Console för att skydda din webbplats.

Löpande granskning av din dofollow-baklänksprofil ger insyn i flödet av länkkapital, hjälper till att maximera värdet från bra länkar och skyddar mot risker - vilket gör det till en oumbärlig del av länkbyggandet.

Optimera din mix för länkbyggande

När du bygger länkar är det viktigt att hitta rätt balans mellan dofollow- och nofollow-länkar. För många dofollow-länkar kan se onaturliga ut och potentiellt höja röda flaggor hos sökmotorer. Å andra sidan kommer en profil som helt och hållet består av nofollow-länkar att begränsa det SEO-värde du kan få.

Sikta på en naturlig mix - många experter rekommenderar 25-35% dofollow-länkar från din övergripande länkprofil. Resten bör vara nofollow-länkar från ett varierat utbud av källor. Variation är nyckeln - du vill inte att alla dina länkar ska komma från samma handfull webbplatser.

Försök att bygga länkar som skulle uppstå naturligt över tid, som en del av en omfattande innehållsstrategi. Gästinlägg, resurslänkar, pressomnämnanden etc. Titta på konkurrenter och branschledare och modellera deras naturliga länkprofiler.

Undvik artificiella länkbyggnadstekniker som länkutbyten, betalda länkar och överdrivna ankartextlänkar med nyckelord. Dessa tenderar att straffas av sökmotorer.

Övervaka din länkprofil regelbundet och sikta på en stadig, naturlig tillväxt över tid. Den ideala profilen liknar ett träd med många grenar, inte en stolpe med några få stora länkar.

Med ett balanserat och diversifierat tillvägagångssätt kan du maximera SEO-fördelarna med dofollow-länkar och samtidigt minimera potentiella risker.

Förhållandet mellan Dofollow-länkar och domänauktoritet

Dofollow-länkar spelar en viktig roll när det gäller att bygga upp domänauktoritet och förbättra sökrankingen. Domänauktoritet är ett mått som används av sökmotorer som Google för att utvärdera styrkan och inflytandet hos en webbplats. Den beräknas utifrån olika faktorer, där dofollow-bakåtlänkar är en av de viktigaste.

Webbplatser med högre domänauktoritet tenderar att rankas bättre i sökresultaten. Detta beror på att Google betraktar webbplatser med högre DA som mer ansedda och auktoritativa inom sin nisch. Dofollow-bakåtlänkar från andra webbplatser med hög auktoritet förmedlar länkkapital och signalerar förtroende, vilket ökar webbplatsens egen domänauktoritet.

Ju fler dofollow-bakåtlänkar en webbplats samlar på sig från välrenommerade källor, desto högre blir dess domänauktoritet. Detta leder i sin tur till bättre sökmotorsynlighet och högre ranking för viktiga nyckelord. Många webbplatser fokuserar starkt på dofollow-länkbyggnad på grund av detta förhållande mellan bakåtlänkar och domänautoritet.

Webbplatser med högre domänauktoritet tenderar dessutom att lättare få ytterligare backlinks. Detta bidrar till att förstärka och ytterligare öka deras auktoritet och sökprestanda. Som ett resultat bidrar dofollow-länkar till en positiv återkopplingsslinga med ständigt ökande auktoritet och rankning.

Sammanfattningsvis är dofollow-bakåtlänkar enormt effektiva för att förbättra domänmyndigheten. Högre domänmyndighet som uppnås genom dofollow-länkar gör det möjligt för webbplatser att rankas bättre i SERP. Det är därför som dofollow-länkbyggnad är en topprioritet för de flesta SEO och webbplatsägare.

Implementering av Dofollow-länkar

När du lägger till länkar på din webbplats kan du välja om de ska vara dofollow- eller nofollow-länkar. Dofollow-länkar förmedlar länkkapital och bör användas med omdöme. Här är några bästa metoder för att implementera dofollow-länkar:

För att göra en länk dofollow lägger du bara till attributet rel="dofollow" i HTML-ankartaggen på följande sätt:

<a href="https://www.example.com" rel="dofollow">Länktext</a>

Optimering av ankartext är också viktigt för dofollow-länkar. Använd beskrivande, sökordsrelevant text för ankartexten. Undvik överoptimering med exakt matchande sökord. Variera ankartexten mellan länkarna så att de ser naturliga ut.

Placeringen inom innehållet är också viktig. Dofollow-länkar bör förekomma naturligt i stycken, inte bara i listor längst ned. Se till att dofollow-länkar är relevanta för det omgivande sammanhanget.

Genom att noggrant implementera dofollow-länkar med genomtänkt ankartext och placering kan du maximera deras SEO-värde samtidigt som du behåller en naturlig länkprofil.

Strategier och trender för länkbyggande

Betydelsen av dofollow-länkar för sökmotoroptimering har utvecklats avsevärt under det senaste decenniet. I början av 2000-talet var aggressivt byggande av dofollow-länkar en vanlig och effektiv SEO-taktik. Men i takt med att sökmotorer som Google har blivit bättre på att upptäcka och bestraffa länkspam har dofollow-länkarnas roll förändrats.

Google har slagit ner på länkscheman och länknätverk av låg kvalitet genom stora algoritmuppdateringar som Penguin och Panda. Även om dofollow-länkar fortfarande är viktiga lägger Google större vikt vid äktheten och relevansen hos länkar från pålitliga källor.

Några av de trender vi har sett inkluderar:

 • En övergång från kvantitet till kvalitet - relevanta nischade länkar värderas högre än skräpiga masslänkar
 • Ökad granskning av betalda länkar och gästinlägg som inte redovisas tydligt
 • Större vikt läggs vid kontextuella signaler - stöder innehållet länken?
 • Diversifiera ankartexten - överoptimering är riskabelt
 • Balansera nofollow- och dofollow-länkar så att de ser naturliga ut

Framöver kommer det att vara fortsatt viktigt att skaffa dofollow-länkar, men det räcker inte på egen hand. Strategier för länkbyggande måste på ett holistiskt sätt förbättra användarupplevelsen, auktoriteten och förtroendet för att vara hållbara. Dofollow-länkar bör ses som en stödjande snarare än en primär rankingfaktor.

Verktyg och programvara för att bygga Dofollow-länkar

Förutom strategier och bästa praxis finns det en mängd olika verktyg tillgängliga för att hjälpa till med kampanjer för att bygga dofollow-länkar:

SEO-verktyg för analys av bakåtlänkar

Verktyg för analys av backlinks som Ahrefs, Majestic, Moz, SEMrush och Linkody tillhandahåller data om en webbplats befintliga backlinkprofil. Du kan se viktiga mätvärden som totala länkar, refererande domäner, ankartextförhållanden och identifiera giftiga eller riskabla länkar. Dessa verktyg hjälper dig att optimera dina pågående insatser för länkbyggnad.

Automatisering av länkprospektering och uppsökande verksamhet

Automatiseringsplattformar för uppsökande verksamhet som BuzzStream, Pitchbox och NinjaOutreach effektiviserar processen med att identifiera webbplatser för länkprospekt och genomföra personlig uppsökande verksamhet i stor skala. Detta sparar tid jämfört med manuell uppsökande verksamhet.

Webbläsartillägg för granskning av backlänkar

Med webbläsartillägg som Check My Links, LinkMiner och Linkody kan du omedelbart granska länkarna på en webbsida. Du kan leta efter brutna länkar, identifiera nofollow/dofollow-status, exportera länkar för outreach och mycket mer. Lätt att använda direkt i din webbläsare.

Att använda rätt mjukvaruverktyg är nyckeln till att hantera storskaligt byggande av dofollow-länkar och spåra resultaten av dina ansträngningar. De data och insikter som dessa verktyg ger hjälper till att maximera effekten av dofollow-länkar på sökmotorrankingen.