Att generera leads blir allt svårare. Med ett ständigt ökande antal distraktioner och alternativ tillgängliga på internet blir människors uppmärksamhet att fokusera på en viss sak mindre och mindre. Med en sådan negativ effekt av internet, vilket bättre sätt att fånga uppmärksamheten hos potentiella kunder än intressanta, interaktiva, triviala, frågesporter.

Quizzar är kreativa och innovativa för att behålla kundengagemanget och för att hålla inflödet av nya kunder gradvis och konstant. Den digitala världen blir alltmer mättad och konkurrensutsatt. I varje hörn av internet finns det marknadsförare som konkurrerar med varandra för att sälja sina produkter på ett mer lukrativt sätt. Här kommer kraften i frågesporter som en metod för leadgenerering in i bilden. De har potential att attrahera och engagera en aktiv publik, en egenskap som saknas i de flesta strategier för innehållsmarknadsföring.

En gedigen digital marknadsföringsplan består av aspekter som är både tekniska och tilltalande. När frågesporter kombineras med andra marknadsföringssystem kommer ditt företag garanterat att gå bättre än någonsin. Om du till exempel matar in all kunskap i ett marketing automation-system kan du dra nytta av leadscoring och börja automatiskt kvalificera leads! Visuella bilder som används i quiz i kombination med engagerande innehåll gör quiz till en attraktiv head-turner för potentiella kunder.

En del av en större plan

Det väcker nyfikenheten hos en lovande lead och ökar därmed trafiken på din väg. Förutom att vara en interaktiv och innovativ teknik för leadgenerering, ger frågesporter också en viktig faktor till ditt varumärke, mångfald. Att ha en blandad kompott av marknadsföringsstrategier kommer att gynna ditt företag på mer än ett sätt i det långa loppet.

Frågesporter bidrar också till bättre analys och segmentering av potentiella leads, vilket gör dem till ett bra verktyg för forskningsanalys. Det finns också en myt kring quizzar att de bara är effektiva verktyg för B2C-kunder.

Men många globala B2B-företag använder också frågesporter effektivt för att generera leads. Haken med att använda quiz är innehållet och den varumärkesimage som representeras genom ett quiz. Ett väl utformat quiz-format hjälper till att driva ett varumärke och diversifiera varumärkesidentiteten. Men först, här är en titt på all know-how innan du kommer igång.

 

Varför ska företag använda Quiz som ett verktyg för leadgenerering?

Nu när vi har en grundförutsättning om frågesporter som ett verktyg för leadgenerering, låt oss analysera vad som gör dem till bra leadmagneter och varför:

  • Kundengagemang och interaktivitet
  • Hjälper till med segmentering
  • Insikt i kundens/uppdragsgivarens tankesätt
  • Personalisering leder till ökad försäljning
  • Hjälper till att rikta in och rikta om rätt uppsättning människor

 

Kundengagemang och interaktivitet

Frågesporter är interaktiva och tilltalande till sin natur. Denna egenskap gör frågesporter till ett övertygande verktyg för kundengagemang. Det kräver också uppmärksamhet från potentiella leads.

Det ligger i människans natur att attraheras av aktivt och engagerande innehåll snarare än att titta på statiskt innehåll. Människor gillar att engagera sig i roliga aktiviteter jämfört med att gå igenom en e-bok eller ett blogginlägg. Frågesporter är ett säkert sätt att få användarnas uppmärksamhet att bli intresserade av en produkt du har att erbjuda. De väcker kundens intresse genom att ge dem en slutprodukt i slutet av resan (slutet av frågesporten).

 

Hjälper till med segmentering

Frågesporter ger en strategi för att segmentera och kategorisera de leads som genereras. Innehållsmarknadsförare har möjlighet att segmentera de leads som genereras genom frågesporter via e-post med hjälp av taggar. Denna typ av kategorisering hjälper till att organisera och anpassa e-postmeddelanden bättre när man närmar sig en potentiell kund. Ju mer personligt ett innehåll eller ett e-postmeddelande är desto större chans finns det att fånga upp leadet. Detta tillvägagångssätt är praktiskt när ditt varumärke hanterar olika olika nischer och behöver gruppera leads i sina nischkategorier för maximal användning.

 

Insikt i kundens/uppdragsgivarens tankesätt

Frågesporter är ett bra sätt att förstå hur din publik tänker. Du har tillgång till data om hur publiken svarar på olika frågor. Förstå det som hur en undersökning skulle fungera.

Detta är en värdefull tillgång eftersom du kan använda dessa data för att marknadsföra produkten på ett annat sätt som passar målgruppen och till och med göra subtila justeringar av själva produkten för att göra den mer attraktiv och värdefull för målgruppen. frågor ger information som kan omvandlas till feedback som kan användas för att förbättra ditt företag.

Du kan skräddarsy de frågesporter du erbjuder på ett sådant sätt att de ger insikt och hjälper publiken att förstå ditt varumärke också. Quizzar kan erbjuda denna värdefulla insikt i publikens tankesätt på ett mycket mer organiskt sätt jämfört med andra verktyg för leadgenerering.

 

Personalisering leder till ökad försäljning

Eftersom frågesporter ger content marketers möjlighet att segmentera och organisera sina leads, resulterar det i personaliserat innehåll och konversation. Personalisering är ett av de mest effektiva sätten att göra en försäljning i e-handeln. Personlig service är mycket mer uppskattad och uppskattad jämfört med den konventionella metoden för försäljning.

Personalisering kan uppnås genom frågesporter, inte bara genom de leads som genereras via e-post utan också genom produktrekommendationer som ingår i själva frågesporterna. Detta hjälper till att marknadsföra till en specifik målgrupp baserat på de produktrekommendationer som valts i frågesporten. Detta leder alltid till ökad försäljning. Quiz som en content marketing-strategi har använts av miljonföretag för att öka försäljningen genom åren.

 

Hjälper till att rikta in och rikta om rätt uppsättning människor

Frågesporter hjälper till att kartlägga kundprofiler för att skapa en konsumentdemografi och förstå hur man bättre kan rikta in sig på målgruppen. Denna kartläggning hjälper till att rikta om den specifika demografiska målgruppen för högre ROI.

Eftersom formatet på de quiz som används för leadgenerering varierar från kunskapsbaserade till personlighetsquiz, kan företag använda all denna data för att kartlägga och rikta in sig på målgruppen på ett specifikt sätt. Varje format av quiz hjälper till att uppnå ett visst mål och därmed rikta in sig på en definitiv målgrupp på ett effektivt sätt. Frågesporter leder till en stadig ökning av trafiken med hjälp av företagens målgruppsinriktning.

 

 

Hur man använder frågesporter för leadgenerering

Att generera leads är vad lead magnets är till för och vi har samlat de viktigaste tipsen. Det finns också några punkter att tänka på när man använder frågesporter som har behandlats i avsnittet nedan.

Skapa en fängslande titel

Det främsta sättet att säkerställa att en potentiell kund vill ta del av ditt quiz är genom det första intrycket via din titel. Hur framgångsrik din marknadsföringskampanj genom quiz blir beror helt och hållet på vilken titel du har valt för quizet. För att fånga uppmärksamheten hos den potentiella kunden är en fängslande men relevant titel ett måste.

 

Se till att innehållet i frågesporten är relevant och tydligt

Det är lätt att förlora relevansen av frågesporten i processen att göra den rolig och engagerande. Innehållet i frågesporten bör vara relevant för både din nisch och produkten. Innehållet bör också vara skräddarsytt för att gynna både ditt varumärke och slutanvändaren för att göra det till ett framgångsrikt marknadsföringsverktyg. Ett bra quiz ska helst ge de nödvändiga resultaten på kort tid.

Håll frågorna i frågesporten korta och precisa. Ingen potentiell lead skulle vilja delta i ett quiz som är långt och tidskrävande och ett slöseri med deras tid. Packa relevant innehåll med engagerande komposition för att få ut det bästa av frågesporter. Att använda bilder är ett annat sätt att göra frågesporter mer attraktiva och engagerande.

 

Format för anmälningsformuläret

Registrerings- eller prenumerationsformuläret i slutet av varje quiz är den viktigaste aspekten av hela kampanjen. Se till att formuläret innehåller nödvändig information på ett koncist sätt. Det är också viktigt att se till att kunden får information först efter att ha skickat in sina kontaktuppgifter och inte innan.

En god praxis är att offentliggöra begränsad information omedelbart efter frågesporten och fullständig information efter registrering eller prenumeration.

Välj relevant typ av frågesport

Det finns många frågeformat som kan användas. Att välja ett lämpligt format som passar dina behov kommer att hjälpa dig att få sorterade leads i den specifika nisch du är intresserad av. Några exempel på frågesportstyper är personlighetsquiz, bedömningstyper, poängsättningstyper och naturligtvis trivia eller kunskapsbaserat. Att välja rätt format hjälper dig att generera leads som är skräddarsydda för dina marknadsföringsbehov.

 

Slutsats

Frågesporter kan kombineras med andra strategier för innehållsmarknadsföring för att ge en solid bas för leadgenerering. Engagerande och interaktivt innehåll kommer att generera fler nya leads än passivt innehåll. Quiz är ett sådant sätt att få ut kreativiteten i ditt varumärke och använda dem för optimal leadgenerering.

Även om frågesporter är engagerande, är de kanske inte alltid den perfekta metoden för leadgenerering. Frågesporter är mer en teknik för att fånga uppmärksamhet än en pålitlig källa för leadgenerering. Med detta i åtanke kan användningen av frågesporter vara en fördelaktig lead magnet när den kombineras med fler marknadsföringsstrategier och inte en fristående.