Att skapa medvetenhet och generera leads för småföretag kan kännas som en svår uppgift. Du vet att marknadsföring är avgörande för företag i alla storlekar. Om kunderna inte känner till dina erbjudanden kommer de förmodligen inte att hitta ditt varumärke, än mindre köpa dina produkter/tjänster. Använd därför rätt marknadsföringsstrategier för tillväxt av små och medelstora företag för att förbättra varumärkets synlighet och locka fler kunder på ditt sätt.

 

Hur tillväxtmarknadsföring är annorlunda för små och medelstora företag!

Det finns många skillnader mellan små och stora företag, men verksamhetens omfattning, publikens storlek och hävstångseffekten är de viktigaste. En tillväxtstrategi för små företag skiljer sig därför från en tillväxtstrategi för stora företag. Tänk dig till exempel att du säljer till en publik på 100 personer utan någon hävstångseffekt (utan tillgång till distributionskanaler). I en sådan situation kommer din strategi att skilja sig avsevärt från en strategi som utnyttjar betydande distributionskanaler och riktar sig till miljontals individer.

Dessutom har små företag bara ett fåtal målmarknader och intäktskällor, medan stora företag ofta har många av båda. Därför kan ett stort företags tillväxtstrategi vara inriktad på att expandera en division. Å andra sidan kommer ett litet företags tillväxtplan förmodligen att syfta till att expandera hela verksamheten.

Använd följande beprövade marknadsföringstips för tillväxt i små och medelstora företag för att driva på företagets tillväxt och ta det till nya höjder!

 

Lär av konkurrenterna

Genom att göra en konkurrentanalys kan små och medelstora företag lära sig av deras misslyckanden och framgångar. Jämför ditt företagserbjudande med konkurrenternas. Denna analys kommer att avslöja luckor på marknaden där vissa användares behov inte tillgodoses. När du förstår dessa målgruppers preferenser kan du anpassa din marknadsföringsplan för att göra dem till potentiella kunder.

 

Vårda potentiella kunder med personliga e-postkampanjer

Bara för att någon inte har köpt något på ditt företags webbplats behöver det inte betyda att de aldrig kommer att bli kunder senare. Använd e-postkampanjer för att vårda leads och uppmuntra dem att köpa vid ett senare tillfälle. Marknadsföringschefer för små och medelstora företag kan effektivt utnyttja marknadsföringsbudgetar med e-postkampanjer. Med e-postmarknadsföring behöver man nämligen inte skicka direktreklam till användarna eller investera i annonser i tryckta publikationer.

För att lyckas med en e-postkampanj bör du dessutom börja bygga upp e-postlistor. Be folk att prenumerera på nyhetsbrev via e-post. Använd CTA-knappar på hela webbplatsen och i innehållet för att uppmuntra e-postregistreringar. Ge lockande erbjudanden i utbyte mot kundernas e-postadresser, t.ex. en speciell rabattkod. Även om det är den första e-postkampanjen bör du börja mäta hur effektiv den är. Du kan använda data för att bygga upp en baslinje. Börja spåra trender, analysera kundernas köpbeteende och deras preferenser för att avgöra vad som fungerar. Klicka här för att lära dig mer om när du bör skicka nyhetsbrev via e-post.

 

 Utnyttja sociala medier för nätverkande och annonsering

Jämfört med e-post har sociala medier fördelen att man kan köpa uppmärksamhet genom annonsering. Obs: Köp INTE e-postlistor. Om dina e-postmeddelanden flaggas som SPAM för ofta kan ditt konto blockeras. Dessutom ser människor hur andra svarar på inlägg i sociala medier och ökar engagemanget på det sättet. Detta gör sociala medier till den perfekta kanalen för att nå ut till den potentiella publiken. Idag förväntar sig människor att alla konsumentvarumärken ska ha en närvaro på sociala medier. Publiken ser det som ett sätt att bättre förstå företagets personlighet och syfte.

 

Skapa övertygande blogginnehåll

Detta är en annan viktig strategi för tillväxtmarknadsföring för små och medelstora företag för att uppnå betydande resultat. Om ditt företag befinner sig i en konkurrensutsatt nisch är det mycket osannolikt att du kommer att rankas på Googles första sida om SEO inte är en del av din strategi. Det är där övertygande och SEO-optimerat blogginnehåll kommer in. Det kommer inte bara att hjälpa dig att få dina erbjudanden framför rätt kunder, utan det kommer också att ge dig innehåll att dela på sociala kanaler. Blogginnehåll ger dig möjlighet att visa upp din kunskap och skapa en djupare kontakt med kunderna.

 

Samarbeta med lokala opinionsbildare

Influencer marketing är inte förbehållet stora företag. Det är inte heller begränsat till modebranschen. Att samarbeta med influencers för att visa upp företagets erbjudanden för deras följare är ett effektivt sätt att driva tillväxt för små och medelstora företag. Till exempel kan marknadsförare för en restaurang samarbeta med lokala matbloggare för att öka varumärkeskännedomen. Marknadsförare för ett gym kan samarbeta med lokala fitness-influencers i utbyte mot publicitet.

Marknadsföringskampanjer med influencers kan se ut på olika sätt - från varumärkesambassadörer och giveaways till samarbeten och rabatter. Först och främst bör du definiera dina marknadsföringsmål och affärsmål. Med tydliga mål kan små och medelstora företag få kontakt med rätt influencers och skapa en effektiv kampanj.

 

Glöm inte personalisering

Kunderna förväntar sig personlig anpassning med 59% hävdar att det är en viktig faktor för att påverka deras köpbeslut. Genom att investera i personlig marknadsföring kan företag utveckla relationer och erbjuda personliga användarupplevelser. Belöningen är betydande för småföretag eftersom det hjälper dem att locka nya kunder och behålla befintliga.

Organisationer som inte anstränger sig för att erbjuda personliga upplevelser riskerar att hamna på efterkälken när majoriteten av företagen koncentrerar sig på att förbättra sina personaliseringsinsatser. För att bestämma de bästa kanalerna för att kommunicera med kunderna, genomföra forskning och utvärdera konsumentdata för att förbättra användarupplevelsen. Marknadsför relevanta produkter om du driver en onlineverksamhet för att öka möjligheterna till korsförsäljning. Använd beteendedata för att anpassa e-postmeddelanden som du skickar till dina konsumenter.

 

Varför är tillväxtmarknadsföring viktigt för små och medelstora företag?

Små och medelstora företag saknar viktig kunskap om sina kunder och de marknader där de konkurrerar, i motsats till mer etablerade företag. Till exempel kanske småföretag inte har följande former av information:

  • Insikter om kundernas köpbeteenden, inklusive budgetar, säsongspreferenser, typiska affärsstorlekar, köpprocesser och köpöverväganden
  • Partners som kan hjälpa dig att få trovärdighet och attrahera fler kunder
  • Konkurrenter och deras prissättning, värdeerbjudanden, intäktsmodell, försäljningsprocesser och nyckelkanaler

Beroende på hur långt ditt småföretag har kommit kan du ha vissa insikter som en funktion av valideringen av ditt värdeerbjudande, men du kommer inte att ha all data. Om du befinner dig i ett tidigt skede är de flesta av ovanstående insikter avgörande för att avgöra om din produkt passar in på marknaden och för att utveckla en skalbar affärsmodell. Tillväxtmarknadsföring hjälper till att testa effektiviteten och genomförbarheten hos budskap och kanaler. Det ger också värdefulla data som stöder skapandet av optimerade strategier framöver.

Tillväxtmarknadsföring är dock inte bara för små och medelstora företag i ett tidigt skede. I takt med att ditt småföretag expanderar kommer dina strategiska affärsmål att utvecklas. Dina metoder för tillväxtmarknadsföring är avgörande för att du ska kunna uppnå dessa affärsmål. Till exempel:

  • När marknadsföringskanalerna blir allt fler måste du testa och hitta nya.
  • Du vill utveckla ditt företag genom att gå in på nya geografiska och vertikala marknader, var och en med sin egen marknadsdynamik.

De två problem som anges ovan är typiska för företag som växer över $2-3 miljoner och de måste lösas upprepade gånger för att hålla tillväxtkurvan framåt. Detta visar att tillväxtmarknadsföring är en strategisk metod för alla ambitiösa och tillväxtorienterade företag.

 

Principer för hantering av tillväxtmarknadsföring för små och medelstora företag

Varje företag kommer att ha en egen strategi för tillväxtmarknadsföring eftersom produktkaraktären och lyhördheten på din specifika marknad kommer att påverka dina planerings- och genomförandeprocesser. Med detta sagt är det viktigt att följa de riktlinjer som anges nedan för att säkerställa att tillväxtmarknadsföring ger önskade resultat för ditt företag:

 

  • När ni genomför era strategier för tillväxtmarknadsföring ska ni sträva efter konsekvens. Ställ höga krav på hur ni planerar och genomför tester. Bättre tester ger bättre data, vilket i sin tur möjliggör mer exakta insikter som vägleder dina affärsbeslut. Ett konsekvent genomförande gör det dessutom möjligt för er att utveckla tillväxtmarknadsföring som en strategisk förmåga. Enligt vår erfarenhet ligger nyckeln till att skapa konsekvens i era retrospektiv och förmågan att följa rekommendationerna och insikterna från retrospektivsessionerna.

 

  • SME:s tillväxtmarknadsförare är datadrivna, vilket innebär att de följer datan vart den än leder. Om uppgifterna avviker avsevärt från den ursprungliga förväntningen bör man omvärdera målen för tillväxtmarknadsföringsinitiativet i stället för att förkasta uppgifterna. Detta förslag följer den allmänna uppfattningen att nya data är mer effektiva än gamla data.

 

  • Avsätt 5% av resurserna för att utforska nya kanaler. Det är en utmaning för småföretag, men det är en grundpelare i framgångsrik tillväxtmarknadsföring för små och medelstora företag. Intäkterna börjar minska när kanalerna blir mättade. Små och medelstora företag måste hitta och testa nästa livskraftiga kanal för att förhindra denna situation. När du itererar och lär dig måste du dessutom fortsätta att vara i linje med den övergripande affärsstrategin.

 

  • Uttrycket "The medium is the message", som introducerades av Marshall McLuhan, kanske inte alltid stämmer, men det kan ge marknadsförare en uppfattning om hur viktiga kanaler och medier är i jämförelse med nyckelbudskap. Huvudtanken är att en kanal riktar sig till en viss målgrupp och att hitta rätt målgrupp kommer före budskapsoptimering, som görs mer effektivt när du har hittat rätt målgrupp.

 

Slutsats

Från strategier för sociala medier till insiktsfulla marknadsanalyser - det finns många tekniker för tillväxtmarknadsföring som marknadsförare kan använda sig av utan att spendera en förmögenhet. Tillväxtmarknadsföring för små och medelstora företag innebär att ständigt få nya insikter och regelbundet reagera på dem. Det är ett ständigt sökande efter nya insikter; även om ditt småföretag har nått tillväxtstadiet kommer du att fortsätta leta efter nya vertikaler, kanaler och tillväxtsegment. Att spendera tid och pengar i ett tidigt skede för att skapa en teknik för tillväxtmarknadsföring för små och medelstora företag kommer att löna sig för ditt företag på lång sikt.