Å skape oppmerksomhet og generere leads for små bedrifter kan virke som en vanskelig oppgave. Du vet at markedsføring er viktig for bedrifter i alle størrelser. Hvis kundene ikke kjenner til hva du tilbyr, vil de sannsynligvis ikke finne merkevaren din, for ikke å snakke om å kjøpe produktene/tjenestene dine. Bruk derfor de riktige strategiene for vekstmarkedsføring for små og mellomstore bedrifter for å gjøre merkevaren mer synlig og tiltrekke deg flere kunder.

 

Hvordan vekstmarkedsføring er annerledes for små og mellomstore bedrifter!

Det er mange forskjeller mellom små og store bedrifter, men virksomhetens omfang, målgruppe og innflytelse er de viktigste. En vekststrategi for små bedrifter skiller seg derfor fra en vekststrategi for store selskaper. Tenk deg for eksempel at du selger til en målgruppe på 100 personer uten innflytelse (uten tilgang til distribusjonskanaler). I en slik situasjon vil strategien din være svært forskjellig fra en strategi som benytter seg av store distribusjonskanaler og retter seg mot millioner av mennesker.

Mens små bedrifter bare har noen få målmarkeder og inntektskilder, har store selskaper ofte mange av begge deler. Et stort selskaps vekststrategi kan derfor ha som mål å utvide én avdeling. På den annen side vil en vekstplan for en liten bedrift sannsynligvis ta sikte på å utvide hele virksomheten.

Bruk følgende velprøvde tips om vekstmarkedsføring for små og mellomstore bedrifter for å skape vekst og ta virksomheten til nye høyder!

 

Lær av konkurrentene

Ved å analysere konkurrentene kan små og mellomstore bedrifter lære av deres feil og suksesser. Sammenlign bedriftens tilbud med konkurrentenes. Denne analysen vil avdekke hull i markedet der bestemte brukeres behov ikke er dekket. Når du forstår disse målgruppenes preferanser, kan du tilpasse markedsføringsplanen din slik at de blir potensielle kunder.

 

Pleie potensielle kunder med personlige e-postkampanjer

Selv om noen ikke har kjøpt noe på bedriftens nettsted, betyr ikke det at de aldri vil bli kunder senere. Bruk e-postkampanjer til å pleie potensielle kunder og oppmuntre dem til å kjøpe på et senere tidspunkt. Markedsføringssjefer i små og mellomstore bedrifter kan utnytte markedsføringsbudsjettene effektivt med e-postkampanjer. Med e-postmarkedsføring er det nemlig ikke nødvendig å sende direktereklame til brukerne eller investere i annonser i trykte publikasjoner.

For å kjøre en vellykket e-postkampanje må du dessuten begynne å bygge opp e-postlister. Be folk om å abonnere på nyhetsbrev. Bruk CTA-knapper på nettstedet og i innholdet for å oppmuntre til påmelding via e-post. Gi fristende tilbud i bytte mot kundenes e-postadresser, for eksempel en spesiell rabattkode. Selv om det er den første e-postkampanjen, bør du begynne å måle effektiviteten. Du kan bruke dataene til å bygge en basislinje. Begynn å spore trender, analyser kundenes kjøpsatferd og preferanser for å finne ut hva som fungerer. Klikk her hvis du vil vite mer om når du bør sende nyhetsbrev via e-post.

 

 Utnytte sosiale medier til nettverksbygging og annonsering.

Sammenlignet med e-post har sosiale medier den fordelen at du kan kjøpe oppmerksomhet gjennom annonsering. Merk: IKKE kjøp e-postlister. Hvis e-postene dine flagges som SPAM for ofte, kan kontoen din bli blokkert. Dessuten ser folk hvordan andre reagerer på innlegg i sosiale medier og øker engasjementet på den måten. Dette gjør sosiale medier til en ideell kanal for å nå ut til det potensielle publikummet. I dag forventer folk at alle merkevarer er til stede i sosiale medier. Publikum ser det som en måte å forstå selskapets personlighet og formål bedre på.

 

Produsere overbevisende blogginnhold

Dette er en annen viktig strategi for vekstmarkedsføring for små og mellomstore bedrifter. Hvis virksomheten din befinner seg i en konkurranseutsatt nisje, er det svært lite sannsynlig at du vil havne på Googles førsteside hvis SEO ikke er en del av strategien din. Det er her overbevisende og SEO-optimalisert blogginnhold kommer inn i bildet. Det hjelper deg ikke bare med å nå ut til de riktige kundene, men gir deg også innhold du kan dele i sosiale kanaler. Blogginnhold gir deg mulighet til å vise frem kunnskapen din og skape en dypere kontakt med kundene.

 

Samarbeid med lokale influencere

Influencer-markedsføring er ikke forbeholdt store bedrifter. Det er heller ikke begrenset til motebransjen. Samarbeid med influencere for å vise frem bedriftens tilbud til følgerne deres er en effektiv måte å skape vekst på for små og mellomstore bedrifter. Markedsførere for en restaurant kan for eksempel samarbeide med lokale matbloggere for å øke merkevarebevisstheten. Markedsføringsansvarlige for et treningssenter kan samarbeide med lokale treningsinfluencere i bytte mot publisitet.

Influencer-markedsføringskampanjer kan ta ulike former, fra merkevareambassadører og giveaways til samarbeid og rabatter. Først må du definere målene for markedsføringen og virksomheten din. Med klare mål kan små og mellomstore bedrifter få kontakt med de riktige influencerne og lage en effektiv kampanje.

 

Ikke glem personalisering

Kundene forventer personlig tilpasning med 59% som hevder at det er en viktig faktor for å påvirke kjøpsbeslutningene deres. Ved å investere i persontilpasset markedsføring kan bedrifter utvikle relasjoner og tilby personlige brukeropplevelser. Gevinsten er stor for små bedrifter, ettersom det hjelper dem med å tiltrekke seg nye kunder og holde på eksisterende kunder.

Organisasjoner som ikke anstrenger seg for å tilby personaliserte opplevelser, risikerer å sakke akterut i takt med at de fleste virksomheter konsentrerer seg om å forbedre personaliseringen. For å finne ut hvilke kanaler som er best egnet til å kommunisere med kundene, bør du gjennomføre undersøkelser og evaluere forbrukerdata for å forbedre brukeropplevelsen. Hvis du driver en nettbutikk, bør du markedsføre relevante produkter for å øke mulighetene for kryssalg. Bruk atferdsdata til å tilpasse e-poster du sender til kundene dine.

 

Hvorfor er vekstmarkedsføring viktig for små og mellomstore bedrifter?

Små og mellomstore bedrifter mangler viktig kunnskap om kundene sine og markedene de konkurrerer i, i motsetning til mer etablerte bedrifter. For eksempel kan det hende at små bedrifter ikke har følgende former for informasjon:

  • Innsikt i kundenes kjøpsatferd, inkludert budsjetter, sesongpreferanser, typiske transaksjonsstørrelser, kjøpsprosesser og kjøpsoverveielser.
  • Partnere som kan hjelpe deg med å oppnå troverdighet og tiltrekke deg flere kunder.
  • Konkurrenter og deres priser, verdiforslag, inntektsmodeller, salgsprosesser og viktige kanaler.

Avhengig av hvor langt den lille bedriften din har kommet, vil du kanskje ha en viss innsikt som en funksjon av valideringen av verdiforslaget, men du vil ikke ha alle dataene. Hvis du befinner deg i en tidlig fase, er de fleste av de ovennevnte innsiktene viktige for å finne ut om produktet passer inn i markedet og utvikle en skalerbar forretningsmodell. Vekstmarkedsføring bidrar til å teste effektiviteten og levedyktigheten til budskap og kanaler. Det gir også verdifulle data som kan brukes til å utvikle optimaliserte strategier for fremtiden.

Vekstmarkedsføring er imidlertid ikke bare for små og mellomstore bedrifter i en tidlig fase. Etter hvert som småbedriften vokser, vil de strategiske forretningsmålene utvikle seg. SMB-markedsføring i vekstfasen er avgjørende for å nå disse forretningsmålene. For eksempel:

  • Etter hvert som det blir stadig flere markedsføringskanaler, må du teste og finne nye.
  • Du ønsker å utvide virksomheten ved å gå inn i nye geografiske og vertikale markeder med hver sin markedsdynamikk.

De to problemene som er nevnt ovenfor, er typiske for bedrifter som vokser over $2-3 millioner kroner, og de må løses gjentatte ganger for at veksten skal fortsette. Dette indikerer at vekstmarkedsføring er en strategisk praksis for alle ambisiøse og vekstorienterte bedrifter.

 

Prinsipper for markedsføring av vekst i små og mellomstore bedrifter

Hver bedrift vil ha sin egen strategi for vekstmarkedsføring, fordi produktets art og markedets responstid vil påvirke planleggings- og gjennomføringsprosessene. Når det er sagt, er det viktig å følge retningslinjene nedenfor for å sikre at vekstmarkedsføringen gir de ønskede resultatene for bedriften:

 

  • Når du implementerer vekstmarkedsføringsstrategiene dine, bør du etterstrebe konsistens. Sett høye standarder for hvordan du planlegger og gjennomfører tester. Bedre tester gir bedre data, noe som igjen gir deg mer presis innsikt som du kan bruke til å ta beslutninger. En konsekvent gjennomføring gjør det dessuten mulig å utvikle vekstmarkedsføring som en strategisk kapasitet. Vår erfaring er at nøkkelen til å skape konsistens ligger i retrospektive tester og evnen til å følge anbefalingene og innsikten fra de retrospektive sesjonene.

 

  • SMB-ledere som jobber med vekstmarkedsføring, er datadrevne, noe som betyr at de følger dataene dit de fører dem. Hvis dataene avviker vesentlig fra de opprinnelige forventningene, bør de revurdere målene for vekstmarkedsføringen i stedet for å forkaste dem. Dette forslaget er i tråd med den generelle oppfatningen om at nye data er mer effektive enn gamle.

 

  • Sett av 5% ressurser til å utforske nye kanaler. Det er en utfordring for små bedrifter, men det er en av grunnpilarene i vellykket vekstmarkedsføring for små og mellomstore bedrifter. Inntektene begynner å synke når kanalene blir mettede. Små og mellomstore bedrifter må finne og teste den neste levedyktige kanalen for å unngå dette. Etter hvert som du utvikler deg og lærer, må du fortsette å følge den overordnede forretningsstrategien.

 

  • Ordtaket "The medium is the message", som ble introdusert av Marshall McLuhan, er kanskje ikke alltid sant, men det kan gi markedsførere en idé om hvor viktige kanaler og medier er i forhold til nøkkelbudskap. Hovedtanken er at en kanal retter seg mot en bestemt målgruppe, og at det å finne den rette målgruppen kommer før budskapsoptimalisering, som gjøres mer effektivt når du har funnet den rette målgruppen.

 

Konklusjon

Det finnes en rekke teknikker for vekstmarkedsføring som markedsførere kan bruke uten å bruke en formue, fra strategier for sosiale medier til innsiktsfulle markedsanalyser. Vekstmarkedsføring for små og mellomstore bedrifter innebærer at man hele tiden skaffer seg ny innsikt og reagerer på den. Selv om småbedriften din har nådd vekststadiet, må du fortsette å lete etter nye vertikaler, kanaler og vekstsegmenter. Å bruke tid og penger på et tidlig stadium for å utvikle vekstmarkedsføringsteknikker for små og mellomstore bedrifter vil lønne seg i det lange løp.