När man har skapat ett Google Ads-konto och vill driva framgångsrika Google Ads-kampanjer är avkastningen på investeringen (ROI) ett av de viktigaste måtten som annonsörerna fokuserar på. Att maximera ROI innebär att få ut mesta möjliga värde av sina annonsutgifter och generera en positiv inverkan på slutresultatet.

I den här artikeln går vi igenom olika strategier och bästa praxis för att förbättra avkastningen på Google Ads, allt från sökordsanalys och optimering av annonstexter till kampanjspårning.

 

Varför spenderar företag miljarder dollar på marknadsföringskampanjer med Google Ads?

 

Ökad synlighet

Google Ads ger företag möjlighet att öka sin synlighet på nätet genom att synas högst upp i Googles sökresultat. Detta hjälper företagen att nå en större publik och driva mer trafik till en målsida och webbplatser, vilket potentiellt kan leda till ökad försäljning och intäkter.

Riktad reklam

Med Google Ads sökkampanjer kan företag rikta sina annonser mot specifika sökord, platser, demografiska uppgifter och intressen, vilket säkerställer att deras annonser visas för den mest relevanta målgruppen. Detta hjälper marknadsförare att optimera sina annonskostnader genom att nå potentiella kunder som är mer benägna att vara intresserade av deras produkter eller tjänster.

hur man ökar google-ads-roi

Kostnadseffektiv annonsering

Google-annonser fungerar enligt en PPC-modell (pay-per-click), där företag bara betalar när någon klickar på deras annonser. Denna digitala marknadsföringskanal ger företagen bättre kontroll över sin annonsbudget och säkerställer att de bara betalar per faktiskt klick, vilket gör det till ett kostnadseffektivt annonsalternativ.

Mätbara resultat

Med Google Ads får företagen detaljerad analys och rapportering, så att de kan mäta resultatet av sina annonser och fatta datadrivna beslut för att optimera sina kampanjer. Detta hjälper företagen att spåra vart deras ROI är på väg och förstå hur effektiva deras annonseringsinsatser är. Både plattformen för Google Ads-kampanjer och Google Analytics erbjuder ett överflöd av information om mätvärdena för sökkampanjer. Att veta hur man använder de verktyg som finns tillgängliga i Google Ads-systemet kommer att höja nettovinsten för dina annonskampanjer!

Flexibilitet och kundanpassning

Google Ads erbjuder företag flexibilitet när det gäller annonsformat, annonsplaceringar, annonsgrupper och budgetalternativ som gör att du kan anpassa dina annonser baserat på marknadsföringsmål, målgrupp och budget.

 

Det allra första steget? Ja, du gissade rätt! Använd mycket riktade nyckelord i Google-annonserna

Att använda nyckelord som är mycket riktade är en avgörande strategi för att förbättra Google Ads ROI i dina sökkampanjer. Genom att fokusera på specifika, relevanta nyckelord som är mycket relevanta för ditt företag och din målgrupp kan du locka trafik av hög kvalitet som är mer benägna att omvandlas till kunder samtidigt som du håller dina reklamkostnader i schack!

 

Vilka typer av sökord behöver du använda i annonserna?

När du väljer dina nyckelord bör du tänka på avsikten bakom sökfrågorna för att säkerställa att du når den potentiella målgruppen i Google-annonser. Leta efter nyckelord som återspeglar en stark avsikt att köpa eller vidta en önskad åtgärd, t.ex. "köp", "bäst", "recension", "nära mig" och "fri frakt".

Dessa sökord är mer benägna att locka användare som aktivt letar efter att göra ett köp eller vidta en specifik åtgärd, till exempel klicka på en länk till dina målsidor, vilket gör dem mer värdefulla när det gäller att driva konverteringar. Se till att använda Google Analytics och verktyget för sökordsutforskare för att förstå vilka sökord som är populära. Tänk på att vissa sökord gynnas av användarna, medan andra gynnas av Googles algoritm. Det finns också en skillnad mellan sökord för stationär och mobil trafik, Google avgör vad som fungerar bäst var.

 

Skapa övertygande annonstexter för att öka konverteringsgraden

Att skriva övertygande annonstexter som både är relevanta för användarens sökfråga och fångar uppmärksamheten är en viktig strategi för att öka din Google Ads-ROI. Din annonstext fungerar som det första intrycket för potentiella kunder och spelar en viktig roll för att locka dem att klicka på din annons framför konkurrenternas annonser. Högkvalitativ annonstext som innehåller både faktiska söktermer och ett målsökord hjälper också till att öka din annonsrankning.

 

Hur gör man ett bra jobb som copywriter för annonser?

För att skapa effektiva annonstexter för alla digitala marknadsföringskanaler är det viktigt att förstå avsikten bakom användarens sökfråga. Vad är det de letar efter? Vilket problem försöker de lösa? Införliva relevanta nyckelord i din annonstext och på en landningssida som direkt relaterar till användarens sökfråga. Detta bidrar till att maximera relevansen och visar användarna att din annons är direkt inriktad på deras behov.

Använd dessutom ett övertygande språk, lyft fram det unika säljargumentet (USP) för dina produkter eller tjänster och ge tydliga och övertygande uppmaningar till handling (CTA) för att uppmuntra användarna att vidta den önskade åtgärden, oavsett om det är att klicka på din annons, göra ett köp eller fylla i ett formulär.

 

Att använda negativa sökord är ett av de mest effektiva sätten att undvika onödiga annonskostnader

Negativa sökord är söktermer som du anger för att förhindra att annonserna visas för irrelevanta sökningar. Genom att utesluta dessa irrelevanta sökningar kan du förbättra din kvalitetspoäng och spara pengar på klick som sannolikt inte kommer att leda till konverteringar. Detta omvandlar dina marknadsföringskampanjer och fokuserar dina annonsutgifter på mer relevanta och lönsamma sökningar.

En av de viktigaste fördelarna med att använda negativa sökord är att du kan förfina din inriktning och se till att dina annonser bara visas för användare som aktivt söker efter det du erbjuder. Resultatet blir lägre annonskostnader och bättre mätvärden för sökkampanjen.

Om du t.ex. driver en kampanj för att sälja lyxklockor kanske du vill utesluta sökningar efter "billiga klockor" eller "begagnade klockor" eftersom de sannolikt inte kommer att leda till försäljning av dina avancerade produkter. Kolla in söktermerna för att få en förståelse för när dina annonser visas, uteslut irrelevanta ord och lägg till de nyckelord som är relevanta för ditt företag.

En annan fördel med att använda negativa sökord är att de hjälper dig att förbättra annonsernas relevans och kvalitet. Irrelevanta klick slösar inte bara bort din budget utan påverkar också dina annonsmätningar negativt, t.ex. klickfrekvens (CTR) och konverteringsfrekvens.

Dessutom visar data att Google-annonsering har en genomsnittlig CTR på 2%. Med exakt inriktning och väldefinierade annonsgrupper är 10% också inom räckhåll. En högre CTR leder ofta till bättre konverteringsfrekvens (om innehållet på din landningssida håller samma höga standard), bättre annonsrelevans och i slutändan ökad nettovinst.

 

Sätt realistiska bud för att få ett betydande antal konverteringar

Budgivning innebär att du anger det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick på din annons. Genom att vara strategisk med dina bud kan du optimera dina annonsutgifter och uppnå en bättre ROI i dina annonskampanjer.

En av de viktigaste faktorerna att tänka på när man sätter bud är att hitta rätt balans mellan konkurrenskraft och kostnadseffektivitet. För låga bud kan leda till att annonserna inte får tillräckligt med synlighet och klick, medan för höga bud snabbt kan äta upp din budget utan att nödvändigtvis leda till bättre resultat. Det är viktigt att maximera antalet klick eller konverteringar inom ramen för din budget.

 

Google Ads erbjuder flera budstrategier

Manuell budgivning

Med manuell budgivning kan du ställa in buden manuellt för varje sökord, annonsgrupp eller kampanj, vilket ger dig full kontroll över din budget.

Automatiserad budgivning

Automatisk budgivning använder maskininlärning för att justera buden baserat på historiska data och kampanjmål, vilket möjliggör effektivare budgivning.

Målinriktad budgivning CPA

Mål-CPA-budgivning sätter bud baserat på önskad kostnad per förvärv, vilket gör att du kan förbättra din ROI genom att få konverteringar till en specifik målkostnad.

 

Testa och förfina för att leverera högpresterande annonser

En av de viktigaste aspekterna av att optimera dina Google Ads resultat är att regelbundet testa och förfina annonserna. Därför bör du experimentera med olika annonsformat, rubriker, beskrivningar och CTA för att se vilka varianter som fungerar bäst. Enligt Hubspot överträffar personliga CTA:er standard-CTA:er med 202%.

 

Utnyttja A/B-testning

A/B-testning, där du skapar flera versioner av en annons och jämför deras resultat, kan vara särskilt värdefullt för att identifiera vinnande annonstexter som går hem hos din målgrupp. Genom att kontinuerligt förfina annonserna baserat på resultatdata kan du förbättra deras relevans, klickfrekvens (CTR) och i slutändan konverteringar, vilket leder till en högre ROI.

Dessutom uppskattar Google att för varje $1 som en organisation spenderar på reklam gör de $8 i vinst. Detta tyder på att de anser att deras annonseringssystem ger en 8:1 ROI.

På samma sätt är testning och förfining av dina sökord avgörande för att öka din Google Ads-avkastning. Granska regelbundet nyckeltalen för sökord, t.ex. klickvolym, konverteringsfrekvens och kostnad per klick (CPC), för att identifiera underpresterande eller irrelevanta sökord som kan tära på din budget utan att ge resultat.

Överväg att lägga till nya, mer relevanta sökord och ta bort lågpresterande eller irrelevanta sökord för att optimera din sökordsinriktning.

Se till att dina landningssidor är relevanta, övertygande och optimerade för konvertering. Testa kontinuerligt olika element på landningssidan, t.ex. rubriker, uppmaningar, formulär och övergripande design.

 

Använd exakt matchande sökord för att förbättra avkastningen på Google-annonser

Exakt matchande sökord är en typ av sökordsmatchning som gör att annonserna endast aktiveras när någon söker efter den exakta sökordsfras som du är inriktad på, utan några ytterligare ord eller variationer. Detta kan vara en kraftfull taktik för att locka mycket riktad trafik och undvika att spendera pengar på irrelevanta klick.

Genom att använda exakt matchande sökord kan du också undvika att slösa bort din budget på klick som sannolikt inte kommer att konverteras. Om du använder bredare matchningstyper, t.ex. bred matchning eller frasmatchning, kan annonserna aktiveras av ett stort antal sökfrågor som är löst relaterade till dina målnyckelord. Detta kan leda till klick från användare som kanske inte är intresserade av din produkt eller tjänst, vilket leder till en bortkastad budget och lägre ROI.

 

Använd annonstillägg om du vill att dina annonser ska visas överst i Google-annonser

Annonstillägg är ytterligare information som kan visas med dina annonser, t.ex. telefonnummer, platsinformation och annan relevant information om ditt företag. Att använda annonstillägg är ett av de mest effektiva sätten att öka klickfrekvensen (CTR), konverteringarna och i slutändan ROI.

Förutom att ge värdefull information kan annonstillägg också öka synligheten och framhävandet av annonserna på sökresultatsidan. Annonser med annonstillägg tar vanligtvis upp mer utrymme på sökresultatsidan, trycker ner konkurrenternas annonser och gör annonserna mer framträdande. Den ökade synligheten kan leda till högre klickfrekvens och fler möjligheter till konvertering, vilket i sin tur ger högre ROI.

 

Det är viktigt att optimera annonsschemaläggningen för dina Google-annonser

En viktig aspekt att ta hänsyn till är tidpunkten för annonserna, eftersom den i hög grad kan påverka hur effektiva kampanjerna är. Genom att granska kampanjens resultatdata och identifiera de tider på dagen och veckodagar då annonserna presterar bäst kan du göra strategiska justeringar för att förbättra din avkastning på investeringen genom annonsschemaläggning.

Dessutom kan du få insikter om när dina annonser genererar flest klick, konverteringar och andra viktiga mätvärden. Att analysera dessa data kan hjälpa dig att identifiera mönster och trender i annonsernas prestanda under olika tidpunkter, så att du kan fatta datadrivna beslut om när du ska schemalägga annonserna för optimala resultat. Allt du behöver är att investera lite tid i Google-annonser för att mäta prestandan på din landningssida och din kvalitetspoäng,

 

Det är enkelt att använda remarketing om du vill rikta in dig på var och en av dina potentiella tidigare besökare/köpare

Det gör att du kan visa riktade annonser för personer som tidigare har besökt din webbplats eller engagerat sig i ditt varumärke på något sätt, till exempel genom att interagera med dina sociala mediekonton eller registrera dig för ditt nyhetsbrev.

 

Vad är fördelen med att använda remarketing för alla digitala marknadsföringskanaler?

Remarketing kan hjälpa dig att hålla dig uppdaterad med potentiella kunder som redan har visat intresse för ditt företag, och öka sannolikheten för att konvertera dem till betalande kunder.

Med remarketing kan du skapa anpassade målgrupper baserat på olika kriterier, t.ex. besökare på din målsida eller webbplats, appanvändare eller tidigare köpare. Du kan sedan skapa skräddarsydda annonser som är särskilt utformade för dessa målgrupper och leverera mycket relevanta och personliga meddelanden till potentiella kunder.

Genom att segmentera dina remarketingmålgrupper baserat på deras beteende kan du leverera mycket relevanta annonser som är anpassade till deras specifika intressen och behov, vilket ökar chanserna för konvertering och sänker kostnaderna per klick.

Klicka här för att ta del av viktiga resultatmått för marknadsföring online. för att ta del av viktiga resultatmått för marknadsföring online.

 

Testa olika annonsformat för att öka avkastningen på dina Google-annonser

Google Ads erbjuder olika annonsformat, t.ex. textannonser, bildannonser och videoannonser, som alla har sina unika fördelar och egenskaper. Genom att testa olika annonsformat och kreativa element kan du identifiera de som bäst resonerar med din målgrupp och driver högre engagemang och konverteringar. Här är de bästa Google-annonsformaten du behöver känna till:

Textannonser

Textannonser är det vanligaste annonsformatet i Google Ads och ger dig möjlighet att skapa kortfattade och övertygande annonstexter som visas i sökresultaten. De är effektiva för att fånga användarnas uppmärksamhet och driva klick till din webbplats. Textannonser kan dock ha begränsningar när det gäller visuellt tilltal och storytelling.

Bildannonser

Bildannonser, å andra sidan, ger möjlighet att förmedla ditt varumärkesbudskap genom övertygande bilder. Du kan använda bilder, grafik och andra visuella element för att skapa visuellt tilltalande och uppseendeväckande annonser.

Videoannonser

Videoannonser är ett annat kraftfullt annonsformat som gör att du kan berätta en historia och engagera användarna genom syn, ljud och rörelse. Du kan skapa engagerande videoannonser som visar upp dina produkter eller tjänster, berättar en historia eller väcker känslor.

 

Använda budjusteringar

Genom att optimera dina bud för specifika segment av din målgrupp kan du maximera dina annonsutgifter och uppnå bättre resultat från dina kampanjer.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man justerar buden för digital marknadsföring är enheten. Användarna kan ha olika beteenden och preferenser beroende på om de söker på en stationär dator, mobil eller surfplatta. Genom att analysera prestandadata för dina kampanjer kan du få insikter om vilka enheter som ger flest klick, konverteringar och intäkter för ditt företag.

 

Jag behöver inte påminna dig om att läget är viktigt!

Plats är en annan viktig faktor som du bör ta hänsyn till när du justerar buden. Olika geografiska platser kan ha olika nivåer av konkurrens och kundvärde för ditt företag. Du kan granska resultatdata för dina kampanjer efter plats för att identifiera regioner eller områden som ger bättre resultat.

Om du t.ex. upptäcker att en viss stad eller region genererar högkvalitativa leads eller konverteringar kan du öka buden för den platsen för att fånga mer av den värdefulla trafiken.

 

Glöm inte bort vilken tid på dagen det är

Tidpunkten på dagen är en annan viktig faktor att fokusera på när buden justeras. Genom att analysera resultatdata för dina kampanjer efter tid på dygnet och veckodag kan du upptäcka mönster och trender i användarnas beteende.

Du kanske märker att vissa tider på dagen eller veckodagar ger högre engagemang, klick eller konverteringar för dina annonser. Baserat på dessa insikter kan du justera dina bud för att kontrollera dina annonsutgifter under de högpresterande tidsperioderna.

 

Om du arbetar med B2B-företag är det här den ultimata guiden för B2B-tillväxtmarknadsföring!

Slutligen, när det gäller att optimera din Google Ads ROI, är en avgörande faktor att bestämma kostnaden för sålda varor (COGS). COGS avser de direkta kostnader som uppstår vid produktion eller förvärv av de varor eller tjänster som ett företag säljer. Hantering och optimering av COGS kan ha en betydande inverkan på din övergripande lönsamhet och därmed på Ads ROI.

 

PROFFSTIPS: Skapa landningssidor i toppklass

Quality Score, ett mått som Google använder för att bedöma relevansen och kvaliteten på annonser och landningssidor, spelar en viktig roll för att fastställa kostnaden och effektiviteten för Google-annonser. Genom att skapa bättre landningssidor kan marknadsförare förbättra Quality Score och få högre annonsranking, lägre kostnader per klick och högre ROI.

Den faktor som påverkar Quality Score är landningssidans relevans för annonsen och användarens sökfråga. Företag bör se till att landningssidan stämmer väl överens med annonstexten och de sökord som används. Ju bättre landningssida, desto fler konverteringar kommer du naturligtvis att få! Glöm inte heller att spåra konverteringar så att du har en tydlig bild av vad som fungerar och vad som inte gör det. För att Googles algoritm för konverteringsoptimering ska fungera och för att beräkna ROI, använd en GTM-container för att ställa in spårning.

 

Slutsats

I en ideal värld skulle varje Google Ads-kampanj generera skyhöga konverteringar och pengar. Men i verkligheten beror det på strategisk planering och kontinuerlig optimering hur mycket ROI som önskas och uppnås.

Sammanfattningsvis är Google Ads en dynamisk plattform som ständigt utvecklas, och det är viktigt att hålla koll på kampanjresultaten för att maximera avkastningen på investeringen. Att behandla Google Ads som en levande organism som kräver ständig uppmärksamhet och optimering kommer att leda till bättre prestanda och resultat.

Med rätt strategier är det möjligt att åtgärda alla prestandagap och förbättra kampanjresultaten

Att regelbundet analysera data, t.ex. prestandamätningar, användarbeteende och marknadstrender, med några dagars mellanrum kan ge värdefulla insikter och hjälpa dig att identifiera områden som behöver förbättras. I de flesta fall betalar sig professionell optimering av betalda medier i form av bättre annonsprestanda.