Etter at du har opprettet en Google Ads-konto, er avkastningen på investeringen (ROI) en av de viktigste parameterne annonsører fokuserer på når de skal gjennomføre vellykkede Google Ads-kampanjer. Å maksimere avkastningen betyr å få mest mulig verdi ut av annonsekostnadene og skape en positiv effekt på bunnlinjen.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike strategier og beste praksis for hvordan du kan forbedre avkastningen på Google Ads, fra søkeordsanalyse og optimalisering av annonsetekster til kampanjesporing.

 

Hvorfor bruker bedrifter milliarder av kroner på markedsføringskampanjer på Google Ads?

 

Økt synlighet

Google-annonser gir bedrifter muligheten til å øke sin synlighet på nettet ved å vises øverst i Googles søkeresultater. På den måten når de ut til et større publikum og får mer trafikk til landingssider og nettsteder, noe som kan føre til økt salg og økte inntekter.

Målrettet annonsering

Google Ads-søkekampanjer gjør det mulig for bedrifter å målrette annonsene sine mot bestemte søkeord, steder, demografiske data og interesser, slik at annonsene vises til den mest relevante målgruppen. Dette hjelper markedsførere med å optimalisere annonseringskostnadene ved å nå potensielle kunder som med større sannsynlighet er interessert i produktene eller tjenestene deres.

hvordan-øke-google-annonser-roi

Kostnadseffektiv annonsering

Google-annonser er basert på en pay-per-click-modell (PPC), der bedrifter kun betaler når noen klikker på annonsene deres. Denne digitale markedsføringskanalen gir bedrifter bedre kontroll over annonseringsbudsjettet og sikrer at de kun betaler per klikk, noe som gjør det til et kostnadseffektivt annonseringsalternativ.

Målbare resultater

Med Google-annonser får bedrifter detaljert analyse og rapportering, slik at de kan måle resultatene av annonsene sine og ta datadrevne beslutninger for å optimalisere kampanjene. På denne måten kan bedriftene følge med på hvor avkastningen er på vei og forstå hvor effektiv annonseringen er. Både plattformen for Googles annonsekampanjer og Google Analytics tilbyr en mengde informasjon om søkekampanjemålingene. Hvis du vet hvordan du bruker verktøyene som er tilgjengelige i Google Ads-systemet, kan du øke nettoresultatet av annonsekampanjene dine!

Fleksibilitet og tilpasning

Google Ads tilbyr bedrifter fleksibilitet når det gjelder annonseformater, annonseplasseringer, annonsegrupper og budsjetteringsalternativer, slik at du kan tilpasse annonsene dine basert på markedsføringsmål, målgruppe og budsjett.

 

Det aller første trinnet? Ja, du gjettet riktig! Bruk svært målrettede søkeord i Google-annonsene

Å bruke svært målrettede søkeord er en viktig strategi for å forbedre avkastningen på Google Ads-søkekampanjer. Ved å fokusere på spesifikke, relevante søkeord som er svært relevante for virksomheten og målgruppen din, kan du tiltrekke deg trafikk av høy kvalitet som med større sannsynlighet konverteres til kunder, samtidig som du holder annonseringskostnadene i sjakk!

 

Hvilke typer søkeord må du bruke i annonsene?

Når du velger søkeord, bør du vurdere intensjonen bak søkene for å sikre at du treffer den potensielle målgruppen i Google-annonsene. Se etter søkeord som gjenspeiler en sterk kjøpsintensjon eller en ønsket handling, for eksempel "buy", "best", "review", "near me" og "free shipping".

Det er mer sannsynlig at disse søkeordene tiltrekker seg brukere som aktivt ønsker å kjøpe noe eller foreta en bestemt handling, for eksempel å klikke på en lenke til destinasjonssidene dine, noe som gjør dem mer verdifulle når det gjelder å øke konverteringen. Sørg for å bruke Google Analytics og søkeordverktøyet på forhånd for å finne ut hvilke søkeord som er populære. Husk at noen søkeord foretrekkes av brukerne, mens andre foretrekkes av Google-algoritmen. Det er også forskjell på søkeord for desktop- og mobiltrafikk, og det er Google som bestemmer hva som fungerer best hvor.

 

Lag overbevisende annonsetekster for å øke konverteringsraten

Å skrive overbevisende annonsetekster som både er relevante for brukerens søk og fanger oppmerksomheten, er en viktig strategi for å øke avkastningen på Google Ads. Annonseteksten er førsteinntrykket potensielle kunder får, og den er avgjørende for at de skal klikke på annonsen din fremfor konkurrentenes annonser. En annonsetekst av høy kvalitet som inneholder både faktiske søkeord og et målsøkeord, bidrar også til å øke annonsens rangering.

 

Hvordan gjør man en god jobb som reklametekstforfatter?

For å skape effektive annonsetekster for alle digitale markedsføringskanaler er det viktig å forstå intensjonen bak brukerens søk. Hva leter de etter? Hvilket problem prøver de å løse? Inkluder relevante søkeord i annonseteksten og på en landingsside som er direkte relatert til brukerens søk. Dette bidrar til å maksimere relevansen og viser brukerne at annonsen din er direkte rettet mot deres behov.

I tillegg bør du bruke et overbevisende språk, fremheve det unike salgsargumentet (USP) for produktene eller tjenestene dine og gi tydelige og overbevisende oppfordringer til handling (CTA) for å oppmuntre brukerne til å utføre den ønskede handlingen, enten det er å klikke på annonsen, foreta et kjøp eller fylle ut et skjema.

 

Bruk av negative søkeord er en av de mest effektive måtene å unngå bortkastede annonsekroner på.

Negative søkeord er søkeord som du spesifiserer for å hindre at annonsene vises for irrelevante søk. Ved å ekskludere disse irrelevante søkene kan du forbedre kvalitetsscoren og spare penger på klikk som sannsynligvis ikke fører til konverteringer. På denne måten kan du endre markedsføringskampanjene dine og fokusere annonsekostnadene på mer relevante og lønnsomme søk.

En av de viktigste fordelene ved å bruke negative søkeord er at de gjør det mulig å avgrense målrettingen og sikre at annonsene dine bare vises til brukere som aktivt søker etter det du tilbyr. Resultatet er reduserte annonseringskostnader og generelt bedre resultater for søkekampanjen.

Hvis du for eksempel kjører en kampanje for å selge luksusklokker, kan det være lurt å ekskludere søk etter "billige klokker" eller "brukte klokker", da det ikke er sannsynlig at de konverterer til salg av dine eksklusive produkter. Sjekk søkeordene for å få en forståelse av når annonsene dine vises, og ekskluder irrelevante ord, og legg til søkeord som er relevante for virksomheten din.

En annen fordel med å bruke negative søkeord er at de hjelper deg med å forbedre relevansen og kvaliteten på annonsene. Irrelevante klikk er ikke bare sløsing med budsjettet, men har også en negativ innvirkning på annonseytelsen, for eksempel klikkfrekvens (CTR) og konverteringsfrekvens.

I tillegg viser data at Google-annonsering har en gjennomsnittlig CTR på 2%. Med nøyaktig målretting og veldefinerte annonsegrupper er 10% også innen rekkevidde. Høyere CTR fører ofte til bedre konverteringsrater (hvis innholdet på destinasjonssiden holder samme høye standard), bedre annonserelevans og til slutt økt nettofortjeneste.

 

Sett realistiske bud for å oppnå et betydelig antall konverteringer.

Budgivning er prosessen der du fastsetter det maksimale beløpet du er villig til å betale for et klikk på annonsen din. Ved å være strategisk når du legger inn bud, kan du optimalisere annonsekostnadene og oppnå bedre avkastning på annonsekampanjene dine.

En av de viktigste faktorene du må ta hensyn til når du setter bud, er å finne den rette balansen mellom konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet. Et for lavt bud kan føre til at annonsene ikke får nok synlighet og klikk, mens et for høyt bud raskt kan spise opp budsjettet uten at det nødvendigvis gir bedre resultater. Det er viktig å maksimere antall klikk og konverteringer innenfor budsjettet.

 

Google Ads tilbyr flere budstrategier

Manuell budgivning

Med manuell budgivning kan du angi bud manuelt for hvert enkelt søkeord, hver enkelt annonsegruppe eller kampanje, slik at du har full kontroll over budsjettet.

Automatisert budgivning

Automatisk budgivning bruker maskinlæring til å justere bud basert på historiske data og kampanjemål, noe som gjør budgivningen mer effektiv.

Målrettet budgivning CPA

Mål-CPA-budgivning setter bud basert på ønsket kostnad per kjøp, slik at du kan forbedre avkastningen ved å få konverteringer til en spesifikk målkostnad.

 

Test og finpuss for å levere annonser med høy ytelse

Et av de viktigste aspektene ved å optimalisere Google Ads er å teste og forbedre annonsene jevnlig. Derfor bør du eksperimentere med ulike annonseformater, overskrifter, beskrivelser og CTA for å finne ut hvilke varianter som fungerer best. Ifølge Hubspot presterer personaliserte CTA-er bedre enn standard CTA-er med 202%.

 

Utnytte A/B-testing

A/B-testing, der du oppretter flere versjoner av en annonse og sammenligner resultatene, kan være spesielt verdifullt for å finne frem til vinnende annonsetekster som treffer målgruppen. Ved å kontinuerlig forbedre annonsene basert på resultatdata kan du forbedre relevansen, klikkfrekvensen (CTR) og til slutt konverteringen, noe som fører til høyere ROI.

Google anslår dessuten at for hver $1 en organisasjon bruker på annonsering, tjener de $8. Dette tyder på at de mener at annonseringssystemet deres gir et 8:1 AVKASTNING PÅ INVESTERT KAPITAL.

På samme måte er det viktig å teste og forbedre søkeordene dine for å øke avkastningen på Google Ads. Gå jevnlig gjennom resultatmålingene for søkeord, for eksempel klikkvolum, konverteringsfrekvens og kostnad per klikk (CPC), for å identifisere underpresterende eller irrelevante søkeord som kan tappe budsjettet uten å gi resultater.

Vurder å legge til nye, mer relevante søkeord og fjerne søkeord med lav ytelse eller irrelevante søkeord for å optimalisere søkeordmålrettingen.

Sørg for at landingssidene er relevante, overbevisende og optimalisert for konvertering. Test kontinuerlig ulike elementer på landingssidene, for eksempel overskrifter, oppfordringer til handling, skjemaer og overordnet design.

 

Bruk søkeord med eksakt samsvar for å forbedre avkastningen på Google-annonser

Søkeord med eksakt treff er en type søkeordmatch som gjør at annonsene kun utløses når noen søker etter den eksakte søkeordfrasen du er ute etter, uten tilleggsord eller variasjoner. Dette kan være en effektiv taktikk for å tiltrekke seg svært målrettet trafikk og unngå å bruke penger på irrelevante klikk.

Ved å bruke søkeord med eksakt treff unngår du også å kaste bort budsjettet på klikk som sannsynligvis ikke vil konvertere. Når du bruker bredere søketyper, for eksempel bred match eller frasematch, kan annonsene bli utløst av et bredt spekter av søk som er løst relatert til søkeordene. Dette kan resultere i klikk fra brukere som kanskje ikke er interessert i produktet eller tjenesten din, noe som kan føre til bortkastet budsjett og lavere ROI.

 

Bruk annonseutvidelser hvis du vil at annonsene dine skal vises øverst i Google-annonser.

Annonseutvidelser er tilleggsinformasjon som kan vises sammen med annonsene dine, for eksempel telefonnummer, stedsinformasjon og annen relevant informasjon om virksomheten din. Å bruke annonseutvidelser er en av de mest effektive måtene å øke klikkfrekvensen (CTR), konverteringsraten og dermed avkastningen på investeringen.

I tillegg til å gi verdifull informasjon kan annonseutvidelser også gjøre annonsene mer synlige og fremtredende på søkeresultatsiden. Annonser med annonseutvidelser tar vanligvis mer plass på søkeresultatsiden, noe som gjør at konkurrentenes annonser skyves ned og annonsene blir mer fremtredende. Denne økte synligheten kan føre til høyere klikkfrekvenser og flere konverteringsmuligheter, noe som gir høyere avkastning på investeringen.

 

Det er viktig å optimalisere annonseplanleggingen for Google-annonsene dine.

Et viktig aspekt å ta hensyn til er timingen av annonsene, ettersom den kan ha stor innvirkning på kampanjens effektivitet. Ved å gå gjennom kampanjedataene dine og finne ut når på dagen og ukedagene annonsene fungerer best, kan du gjøre strategiske justeringer for å forbedre avkastningen på investeringene ved hjelp av annonseplanlegging.

I tillegg får du innsikt i når annonsene dine genererer flest klikk, konverteringer og andre nøkkeltall. Ved å analysere disse dataene kan du identifisere mønstre og trender i annonsenes ytelse på ulike tidspunkter, slik at du kan ta datadrevne beslutninger om når annonsene skal planlegges for å oppnå optimale resultater. Alt du trenger å gjøre er å investere litt tid i Google-annonser for å måle resultatene på destinasjonssiden og kvalitetspoengene dine,

 

Det er enkelt å bruke remarketing hvis du ønsker å målrette deg mot hver enkelt av dine potensielle tidligere besøkende/kjøpere.

Det gjør det mulig å vise målrettede annonser til personer som tidligere har besøkt nettstedet ditt eller vært i kontakt med merkevaren din på en eller annen måte, for eksempel ved å bruke sosiale medier eller melde seg på nyhetsbrevet ditt.

 

Hva er fordelen med å bruke remarketing i alle digitale markedsføringskanaler?

Remarketing kan hjelpe deg med å holde deg top-of-mind hos potensielle kunder som allerede har vist interesse for virksomheten din, og øke sannsynligheten for å konvertere dem til betalende kunder.

Med remarketing kan du opprette egendefinerte målgrupper basert på ulike kriterier, for eksempel besøkende på destinasjonssiden eller nettstedet, app-brukere eller tidligere kjøpere. Deretter kan du opprette skreddersydde annonser som er spesielt utformet for disse målgruppene, slik at du kan levere svært relevante og personlige meldinger til potensielle kunder.

Ved å segmentere remarketingmålgruppene dine basert på deres atferd kan du levere svært relevante annonser som er tilpasset deres spesifikke interesser og behov, noe som øker sjansene for konvertering og reduserer kostnadene per klikk.

Klikk her for å lære mer om viktige prestasjonsmålinger for markedsføring på nett. for å lære mer om viktige prestasjonsmålinger for markedsføring på nett.

 

Test ulike annonseformater for å øke avkastningen på Google-annonser

Google Ads tilbyr ulike annonseformater, blant annet tekstannonser, bildeannonser og videoannonser, som alle har sine unike fordeler og egenskaper. Ved å teste ut ulike annonseformater og kreative elementer kan du finne ut hvilke formater som treffer målgruppen din best, og som fører til økt engasjement og flere konverteringer. Dette er de beste Google-annonseformatene du bør kjenne til:

Tekstannonser

Tekstannonser er det vanligste annonseformatet i Google Ads og gir deg mulighet til å lage kortfattede, overbevisende annonsetekster som vises i søkeresultatene. De er effektive når det gjelder å fange brukernes oppmerksomhet og få dem til å klikke seg inn på nettstedet ditt. Tekstannonser kan imidlertid ha sine begrensninger når det gjelder visuell appell og historiefortelling.

Bildeannonser

Bildeannonser, derimot, gir deg muligheten til å formidle merkevarebudskapet ditt gjennom overbevisende bilder. Du kan bruke bilder, grafikk og andre visuelle elementer for å skape visuelt tiltalende og oppsiktsvekkende annonser.

Videoannonser

Videoannonser er et annet effektivt annonseformat som lar deg fortelle en historie og engasjere brukerne gjennom syn, lyd og bevegelse. Du kan lage engasjerende videoannonser som viser frem produktene eller tjenestene dine, forteller en historie eller vekker følelser.

 

Bruk budjusteringer

Ved å optimalisere budene for bestemte segmenter av målgruppen kan du maksimere annonsekostnadene og oppnå bedre resultater med kampanjene dine.

En viktig faktor å ta hensyn til når du justerer bud på digital markedsføring, er enheten. Brukerne kan ha ulik atferd og ulike preferanser avhengig av om de søker på PC, mobil eller nettbrett. Ved å analysere ytelsesdataene for kampanjene dine kan du få innsikt i hvilke enheter som gir flest klikk, konverteringer og inntekter for bedriften din.

 

Jeg trenger vel ikke å minne deg på at beliggenheten er viktig!

Beliggenhet er en annen viktig faktor du bør ta hensyn til når du justerer anbudene. Ulike geografiske områder kan ha ulike nivåer av konkurranse og kundeverdi for bedriften din. Du kan gå gjennom ytelsesdataene for kampanjene dine etter sted for å identifisere regioner eller områder som gir bedre resultater.

Hvis du for eksempel finner ut at en bestemt by eller region genererer leads eller konverteringer av høy kvalitet, kan du øke budene for dette området for å fange opp mer av den verdifulle trafikken.

 

Ikke overse tidspunktet på dagen

Tidspunktet på dagen er en annen viktig faktor å fokusere på når du justerer budene. Hvis du analyserer ytelsesdataene for kampanjene dine etter tid på døgnet og ukedag, kan du avdekke mønstre og trender i brukeratferden.

Du vil kanskje legge merke til at visse tider på dagen eller dager i uken gir høyere engasjement, klikk eller konverteringer for annonsene dine. Basert på denne innsikten kan du justere budene dine for å kontrollere annonsekostnadene i disse periodene.

 

Hvis du betjener B2B-virksomheter, kan du finne ut følgende den ultimate guiden for B2B-vekstmarkedsføring!

Når det gjelder å optimalisere avkastningen på Google Ads, er varekostnaden en viktig faktor å ta hensyn til. Med varekostnad menes de direkte utgiftene som påløper i forbindelse med produksjon eller anskaffelse av varer eller tjenester som en bedrift selger. Styring og optimalisering av varekostnadene kan ha stor innvirkning på den samlede lønnsomheten og dermed også på avkastningen på annonsene.

 

PROFFTIPS: Lag landingssider i toppklasse

Kvalitetspoengsummen, en beregning som Google bruker for å vurdere relevansen og kvaliteten på annonser og landingssider, spiller en viktig rolle når det gjelder å bestemme kostnadene og effektiviteten til Google-annonser. Ved å lage bedre landingssider kan markedsførere forbedre kvalitetspoengsummen og få høyere annonseplassering, lavere kostnader per klikk og høyere ROI.

Faktoren som påvirker kvalitetsscoren, er hvor relevant landingssiden er for annonsen og brukerens søk. Bedriftene bør sørge for at landingssiden stemmer godt overens med annonseteksten og søkeordene det søkes etter. Jo bedre destinasjonssiden er, desto flere konverteringer vil du naturligvis få! Glem heller ikke å spore konverteringer, slik at du har et klart bilde av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. For at Googles algoritme for konverteringsoptimalisering skal fungere, og for å beregne ROI, må du bruke en GTM-container til å sette opp sporing.

 

Konklusjon

I en ideell verden ville alle Google Ads-kampanjer generere skyhøye konverteringer og penger. I virkeligheten er det imidlertid slik at hvor høy avkastning man ønsker og oppnår, avhenger av strategisk planlegging og kontinuerlig optimalisering.

Konklusjonen er at Google Ads er en dynamisk plattform i stadig utvikling, og for å maksimere avkastningen på investeringen er det avgjørende å følge med på kampanjens resultater. Hvis du ser på Google Ads som en levende organisme som krever konstant oppmerksomhet og optimalisering, vil du oppnå bedre ytelse og resultater.

Med de riktige strategiene er det mulig å fikse alle ytelsesgap og forbedre kampanjeresultatene.

Regelmessig analyse av data, for eksempel ytelsesmålinger, brukeratferd og markedstrender, kan gi verdifull innsikt og hjelpe deg med å identifisere områder som trenger forbedring. I de fleste tilfeller betaler profesjonell optimering av betalte medier seg selv i form av bedre annonseytelse.