B2B-tillväxtmarknadsföring fokuserar på att generera leads från kvalificerade prospekts med hjälp av sociala medier, e-postmarknadsföring och andra marknadsföringsstrategier online. Du kan påskynda ditt företags tillväxt genom att fastställa ICP (Ideal Customer Profile), din marknadsposition och hur du differentierar ditt erbjudande från alternativen på marknaden. Men detta är bara det första steget. Sedan kommer den kritiska delen - kunderna.

Tillväxtmarknadsföring mäts ibland felaktigt enbart i nykundsanskaffning. Men för att uppnå intäktstillväxt måste du aktivera och behålla befintliga kunder och uppmuntra dem att köpa mer från dig. Det främsta syftet med tillväxtmarknadsföring för B2B är att hjälpa kunderna att bli framgångsrika, så att de vill köpa mer, förbli lojala och marknadsföra ditt varumärke till sina kollegor. Det är så man uppnår en hållbar intäktstillväxt, eller hur?

Låt oss gå djupare in på fördelarna med b2b-tillväxtmarknadsföring för olika branscher.

 

 

B2B-tillväxtmarknadsföring för teknikorienterade företag

För teknikföretag kan b2b-tillväxtmarknadsföring bidra till att sprida betydande varumärkeskännedom. Teknikföretag kan låta potentiella kunder uppleva deras produkter på nära håll. Om din produkt faktiskt gör vad den lovar kommer kunderna att fastna för den. Ge sedan dina kunder en bra anledning att uppgradera genom att definiera hur din produkt kommer att hjälpa dem att öka ROI.

Dessutom är ingen organisation den andra lik. B2b-tillväxtmarknadsföring hjälper teknikföretag att analysera sitt nuläge och kartlägga sina största tillväxtmöjligheter. För teknikbranschen kommer tillväxten för att stanna, men det är viktigt att testa flera kanaler för marknadsföring istället för att förlita sig på 1 eller 2. Vissa kanaler är till exempel bäst lämpade att använda som navet i marknadsföringsstrategin för B2B-tillväxt, medan andra är bra som komplement.

Att skapa thought leadership-innehåll är avgörande för tillväxtmarknadsföring för teknikföretag. Det etablerar ditt varumärke som en auktoritet, vilket i slutändan leder till högre konverteringsfrekvenser. Kom ihåg att skapa kortfattat och korrekt innehåll, eftersom teknikbloggar innehåller komplicerade tekniska detaljer. Ditt innehåll måste förmedla komplex information på ett relativt enkelt sätt för att driva önskad tillväxt.

 

B2B tillväxtmarknadsföring för säljorienterade företag

Enligt HubSpot, 61% av marknadsföringsteamen hävdar att deras största utmaning är att generera kvalificerade leads och webbplatstrafik. Att få nya leads och öka försäljningen är dock den största fördelen med b2b-strategier för tillväxtmarknadsföring.

Låt oss diskutera de tre främsta fördelarna med b2b-tillväxtmarknadsföring som i slutändan ger intäktsökning för försäljningssektorn.

 

Ökad varumärkeskännedom

B2b-tillväxtmarknadsföring hjälper företag att bygga upp sitt varumärke och rykte. Genom att skapa förstklassigt innehåll och reklamkampanjer blir ett företag ett igenkännbart varumärke. Ökad varumärkeskännedom bidrar till att bygga upp varumärkets trovärdighet hos målgruppen.

 

Förbättrad SEO-ranking

När du använder innehållsmarknadsföring effektivt hamnar ditt varumärke högre upp i Googles sökmotor. Du kan optimera innehållet med hjälp av bästa SEO-praxis och uppmuntra användarna att dela det. Detta kommer att säkerställa att innehållet rankas, placeras framför målgruppen och ger betydande försäljning.

 

Förbättrad kundupplevelse

Genom att använda b2b-tillväxtmarknadsföringstaktik som e-postmarknadsföring kan du kommunicera med potentiella leads på ett personligt sätt. Detta kommer att leda till högre konverteringsgrad och bättre kundlojalitet. Och vad annat kan ge mer försäljning än word-of-mouth-marknadsföring från nöjda kunder?

 

 

B2B-tillväxtmarknadsföring för e-handelsorienterade företag

Naturligtvis har klassiska marknadsföringsstrategier som att marknadsföra sig på branschevenemang, köra flera annonser och be om rekommendationer sin plats. Men om du vill ha en betydande ROI för ditt e-handelsföretag bör din högsta prioritet vara tillväxtmarknadsföring b2b.

För e-handel hjälper b2b-tillväxtmarknadsföring till att skala strategiskt innehåll för att rikta in sig på potentiella köpares personas. När du till exempel utvecklar personligt innehåll för dina viktiga kundsegment är det mer sannolikt att dina kunder reagerar positivt. Eftersom b2b-köpare föredrar branschspecifikt innehåll kommer detta tillvägagångssätt att ge mer betydande resultat än en strategi som passar alla. I kombination med bra SEO-texter och sökordsforskning kan e-handelsföretag dessutom få mer riktad organisk trafik. Så småningom kommer en betydande del att omvandlas till faktiska köp.

För e-handelsföretag som använder sociala medieplattformar som en del av en b2b tillväxtmarknadsföringsstrategi är det viktigt att fokusera på engagemang istället för mätetal som inläggsfrekvens. Post and ghost kan tyckas vara en bra strategi, men för influencers som vill slippa stressen med att läsa kommentarer. Det är inte lämpligt för b2b e-handelsföretag - huvudsyftet är att bygga relationer genom att öka interaktionerna.

 

 

B2B-tillväxtmarknadsföring för småföretag

Med överdriven konkurrens kämpar många b2b-företag med att marknadsföra sina småföretag framgångsrikt. En dåligt fungerande marknadsföring drabbar småföretagen där det gör ont - högre kundanskaffningskostnader och lägre försäljning. Ett betydande marknadsföringsgap håller snabbt på att växa fram för många företag. Detta gap handlar främst om:

  • Förmåga att bygga upp planer, taktik och strategier som är effektiva på den digitala marknaden, dvs. generera och vårda potentiella leads som leder till ökade intäkter.
  • Effektiv användning av marknadsföringskanaler och verktyg.

Här hjälper b2b growth marketing småföretag genom att implementera kostnadseffektiva metoder som e-postmarknadsföring, annonskampanjer på sociala medier etc. Enligt Databox, 45% av företagen skickar ett e-postmeddelande till sina prenumeranter varje vecka. Genom e-postmarknadsföring kan lågbudgetföretag skaffa nya kunder, behålla befintliga kunder och marknadsföra eller sälja sina produkter. För att skapa betydande tillväxt med begränsade resurser bör man ta fram en lead magnet - något gratis och förmånligt som kunderna kan få för att utbyta sina e-postmeddelanden. Klicka här för att lära dig mer om vad som gör en lead magnet misslyckad.

Dessutom är LinkedIn och Twitter de två största sociala medieplattformarna för b2b-företag. Sociala medier kan leda till betydande tillväxt för småföretag, men bara om de används på rätt sätt. Många b2b-företag använder sina sociala profiler för att bara dela bilder på sina team eller publicera produktuppdateringar. Ingen vill följa ett varumärke som bara fokuserar på säljargument.

Utnyttja därför b2b-tillväxtmarknadsföring genom att dela relevant, intressant och underhållande innehåll. Erbjud värdefulla tips, råd och insikter. Dessutom är PPC (paid-per-click) effektivt för nya små b2b-företag som vill påskynda tillväxten. Det finns olika alternativ och plattformar att välja mellan, inklusive Facebook-annonser, Google-annonser, LinkedIn-annonser, TikTok-annonser etc. Betald marknadsföring är det enda sättet för b2b-tillväxtmarknadsföringsstrategi som driver betydande tillväxt och intäkter på minimal tid.

 

 

B2B-tillväxtmarknadsföring för SaaS-orienterade företag

När b2b-tillväxtmarknadsföring implementeras effektivt fungerar det fantastiskt för SaaS-företag. Utmaningen är att utveckla en skalbar strategi på grund av den betydande tillväxten av CPM i sociala medier och den orimliga kostnaden för klick i betald sökning.

En effektiv marknadsföringsstrategi för tillväxt inom b2b för SaaS-företag består av följande:

  • Utveckla personliga köparprofiler
  • Strategisk kombination av marknadsföringskanaler
  • Skapa optimerat innehåll för att värva och behålla kunder
  • Fastställande av KPI:er
  • Mätning av framgång

 

Med hjälp av b2b-tillväxtmarknadsföring som sociala medier och community building är det lättare för SaaS-företag att sälja till befintliga kunder eftersom kunderna känner samhörighet och lojalitet med ett varumärke. Dessutom är kundfeedback avgörande för SaaS-företag eftersom det ger en inblick i deras kunders behov och förväntningar. B2b-tillväxtmarknadsföring hjälper till att få direkt kundfeedback via direktchatt, popup-fönster för undersökningar eller supportförfrågningar.

I den här artikeln undersöker vi om inbound marketing är perfekt för B2B

 

6 mätetal för tillväxtmarknadsföring som varje marknadschef måste följa 2023

CAC (anskaffningskostnad för kund)

Du kan identifiera ROI för dina marknadsförings- och försäljningsinsatser genom att förstå CAC. Om CAC är högt betyder det att din marknadsföringsstrategi för tillväxt behöver uppgraderas. För att beräkna CAC, lägg till månatliga marknadsföringskostnader, inklusive marknadsföringsteamets lön, och dela sedan med antalet nya kunder som du förvärvat under en viss period.

Detta är ett sätt att göra det på; ett annat sätt är att isolera marknadsföringsinsatserna från personalen. Ofta har personalen inte tillgång till löneinformation om sina kollegor. När man använder en extern byrå är det aldrig ett alternativ. CAC är alltså den totala mätbara kostnaden för att generera en kund.

Om du använder telemarketing in-house eller outsourcat kommer det dock ofta att finnas ett genomsnittligt antal att arbeta med. Och CAC är relativt till kundvärdet. För ett företag som säljer en produkt för 100 euro skulle 500 euro vara en ohållbar kostnad, och för ett företag som säljer en produkt för 10 000 euro skulle 500 euro vara en mycket låg CAC-kostnad. För tjänster som är årliga är det vanligt att arbeta med ett år noll som inte ger någon vinst. CAC är då lika med intäkterna första året från den kunden.

 

Mätning av engagemang

Engagemangsmått mäter hur stor andel av din publik som engagerar sig i ditt innehåll via reaktioner, delningar och kommentarer. Hur du definierar "målgrupp" kan variera. Du kan beräkna engagemangsgraden i förhållande till antalet följare. Alla dina följare kommer dock inte att se varje inlägg, och du kan få engagemang från besökare som ännu inte följer dig.
Engagemangsmätningar indikerar om det finns en missmatchning mellan din målgrupp och ditt innehåll. När din engagemangsgrad är låg kan du ha fått följare som inte är dina målkunder. Du kan beräkna engagemangsgraden genom att dividera det totala engagemanget med det totala antalet följare och sedan multiplicera det med 100.

 

Mätning av nyhetsbrev

En av anledningarna till att du skickar ett nyhetsbrev är att du vill få mottagarna att klicka på något. Att följa upp antalet klick på nyhetsbreven är därför ett bra sätt att avgöra om ditt nyhetsbrev är värdefullt. Om antalet klick minskar gradvis måste du ompröva din nyhetsbrevsstrategi.

Förutom att mäta antalet klick på e-postmeddelanden bör du också analysera vad målgruppen gör efter klicket. Anmäler de sig till det onlineseminarium som du annonserade om? Gör de en konvertering på landningssidan? Eller klickar de kanske på en CTA i blogginlägget? Oavsett vilken åtgärd du vill att prenumeranterna ska vidta efter att ha klickat på ditt e-postmeddelande ska du hålla reda på det. Du skickar e-post av en annan anledning än att bara få klick; du vill att de ska vidta åtgärder, oavsett om de blir kunder eller konsumerar en del av innehållet.

 

Organisk positionering

Hur mycket trafik en webbplats får från sökmotorer avgör hur viktig den organiska positioneringen är. Ju bättre placerad en webbplats är i sökresultaten på en sökmotor som Google, desto fler besökare kommer den att få. Genom att spåra och förbättra din organiska positionering kan du generera kvalitetsleads som har stor konverteringspotential.

Dessutom förbättrar en högre organisk position klickfrekvensen avsevärt, vilket i slutändan ökar varumärkeskännedomen och affärerna ytterligare.

 

Mätning av webbplatser

Det finns flera analysverktyg för att övervaka och spåra dina kunders aktiviteter på din webbplats eller sociala medieplattformar. Men det är ingen idé att bygga upp en kundbas om du inte kan behålla dem. Genom att hålla koll på webbplatsmetrikens avvisningsfrekvens kan du avgöra hur länge publiken stannar kvar på din sida. Om avvisningsfrekvensen är lägre betyder det att ditt innehåll kan behålla kunderna. Du måste dock omedelbart ändra din strategi om avvisningsfrekvensen är hög. Detta kan göras genom att ändra eller återanvända innehållet, använda bilder/videor av bättre kvalitet osv.

 

Dina konkurrenter

Oavsett om du är marknadsförare, C-suite-chef, produktutvecklare eller säljare är det avgörande att känna till dina konkurrenter och spåra hur de presterar. Genom att bevaka konkurrenterna kan man avslöja deras svagheter och brister, så att marknadsförarna kan använda dem till sin fördel. Att övervaka konkurrenterna avslöjar deras svagheter och brister, vilket gör att marknadsförare kan använda eventuella brister till sin fördel. Dessutom kan du utvärdera hur deras affärsplan fungerar och anpassa din efter detta för att lära dig av deras framgångar eller misstag. Med kvalitetsanalys och rätt data kan du få värdefulla insikter som kan ge en fingervisning om framtida avsikter.

 

Över till dig!

Lönsamhet är inte "A och O" för B2B-företag. Det handlar om att växa kundbasen och ta marknadsandelar samtidigt som man stör den befintliga marknaden. När vi talar om tillväxtmarknadsföring för b2b-företag finns det flera strategier och taktiker för att få ditt företag att växa. Men det är viktigt att använda de som är relevanta för din potentiella målgrupp.

Framför allt krävs tålamod för att framgångsrikt kunna iterera din strategi för tillväxtmarknadsföring för b2b. Alla förändringar du gör måste få gott om tid att visa resultat på ett handlingsbart och mätbart sätt. Se dessutom till att göra en enda förändring i taget för att identifiera den exakta orsaken till förändringar som verkar framgångsrika innan du bygger om dem för ett helt marknadsföringsprogram. Genom att konsekvent testa, upprepa och mäta kan du ändra kurs innan du spenderar för mycket pengar på en misslyckad strategi.