Digital annonsering har blivit en viktig del av moderna marknadsföringsstrategier, och Google Ads är en av de mest populära plattformarna för företag att nå sin målgrupp.

År 2024 förväntas Googles annonsintäkter öka med ytterligare 6.7% och nå $81 miljarder. Men det räcker inte att bara sätta upp annonser och hoppas på det bästa. För att optimera dina Google-kampanjer och förbättra resultaten måste du utnyttja data och insikter. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda UTM-spårningsparametrar (Urchin Tracking Module). I den här artikeln kommer vi att dyka in i världen av UTM-spårningsparametrar och utforska hur de kan hjälpa dig att förbättra resultatet för dina Ads-kampanjer.

Vad är UTM-spårningsparametrar för Google-annonser eller UTM-spårningskod eller UTM-taggar?

Google ads UTM spårningsparametrar eller UTM spårningskod eller UTM taggar är speciella taggar som du kan lägga till i dina kampanj URL-alternativ för att spåra resultatet av dina digitala marknadsföringskampanjer. De används för att samla in data om källan, mediet, kampanjen och andra parametrar för en webbplatslänk.

Dessutom har Google Automatisk märkning är en funktion som automatiskt lägger till spårningsparametrar till annonsernas webbadresser när de klickas, vilket gör det möjligt för annonsörer att samla in och analysera detaljerad information om resultatet av deras annonser och kampanjer.

 

Hur ställer man in grundläggande UTM-parametrar för specifika kampanjer?

 

Steg 1: Definiera UTM-parametrarna

Innan du börjar konfigurera UTM-spårning för Google Ads måste du definiera de UTM-parametrar du vill använda. De vanligaste UTM-parametrarna är kampanj, källa, medium, term och innehåll. Bestäm vilka värden du vill använda för varje parameter som bäst överensstämmer med dina kampanjmål och mål.

 

Steg 2: Skapa UTM-märkta URL-alternativ

 

Manuell märkning

Du kan göra manuell taggning genom att lägga till UTM-parametrarna i dina mål-URL:er.

Om din destinations-URL till exempel är "www.example.com" och du vill lägga till UTM-parametrar för en specifik kampanj, källa och medium, kan din UTM-taggade URL se ut så här: "www.example.com/?utm_campaign=summer_sale&utm_source=google&utm_medium=cpc". UTM-data är allt som kommer efter frågetecknet.

Använd en UTM-byggare online

Det finns många onlineverktyg som kan hjälpa dig att enkelt generera UTM-taggade webbadresser. Du kan söka efter "UTM builder" i din sökmotor och välja bland de olika alternativ som finns tillgängliga. Dessa verktyg har vanligtvis ett användarvänligt gränssnitt där du kan ange dina UTM-parametrar, och de kommer att generera den taggade URL-adressen åt dig.

Använd Googles URL-byggare

Google tillhandahåller sitt eget verktyg för URL-byggare som heter Google's Campaign URL Builder, som du kan nå på https://ga-dev-tools.google/campaign-url-builder/. Med detta verktyg kan du ange dina UTM-parametrar och generera den taggade URL-adressen åt dig.

 

Steg 3: Använd UTM-taggade webbadresser i din Google Ad-plattform

 

När du har dina UTM-taggade webbadresser kan du använda dem i dina Google Ads-kampanjer. Så här gör du:

Uppdatera dina slutliga webbadresser

I ditt Google Ads-konto går du till fliken Annonser och tillägg och väljer den kampanj eller annonsgrupp som du vill uppdatera. Klicka på fliken Annonser och välj den annons du vill redigera. I fältet för slutlig URL ersätter du den ursprungliga destinationsadressen med den UTM-taggade URL som du skapade.

Övervaka och analysera dina resultat

När du har implementerat UTM-spårning kan du börja övervaka och analysera dina Google-annonsers resultat i ditt webbplatsanalysverktyg, t.ex. Google Analytics. Du kan spåra resultatet av dina kampanjer baserat på de UTM-parametrar som du har definierat, t.ex. kampanj, källa, medium, term och innehåll. Dessa data kan ge insikter om hur effektiva dina kampanjer är och hjälpa dig att göra datadrivna optimeringar för att förbättra dina resultat.

 

Hubspot, Pipedrive, Active Campaign och alla andra CRM-system

Med utm-värdena inkluderade i webbadressen kommer denna information också att överföras till det CRM-system du använder. Detta gör det lättare att förstå varifrån nya leads kommer, vilka kampanjer som presterar bäst etc. För att överföra de tillgängliga utm-parametrarna är det ofta nödvändigt att lägga till dolda fält i ditt formulär, som användaren inte kommer att se men som kommer att ingå i din CRM-system.

Ett bra sätt att förbättra ROI från dina kampanjer är att övervaka ursprunget till leads, genom utm-taggning. När du stänger en ny kund kommer du omedelbart att känna till annonsgrupperna, annonskreativiteten, kampanjnamnet och kampanj-ID tack vare utm-taggarna. Om du dessutom lägger till anpassade parametrar är det möjligt att inkludera detaljer från en Google-sökning, såsom söktermer, nyckelord och andra dynamiska parametrar.

Många CRM-system erbjuder också automatisk taggning, som gör allt arbete. För att detta ska fungera måste du ansluta din programvara till Google och aktivera funktionen för automatisk taggning. Ofta inkluderar de en anpassad parameter som är unik för CRM

 

Hur är det med spårningsmallar?

En spårningsmall är en funktion som är specifik för Google Ads och som gör att du kan lägga till ett kodavsnitt i slutet av annonsens mål-URL. Detta kodavsnitt (spårningsmall) innehåller den spårningsinformation du vill fånga, t.ex. ditt konto-ID, kampanj-ID eller annonsgrupp-ID. När en användare klickar på din annons lägger Google automatiskt till spårningsmallen i mål-URL:en och registrerar spårningsinformationen i Analytics.

Både spårningsmallar och UTM-parametrar gör det möjligt att spåra och mäta prestanda, men spårningsmallar är specifika för Google och erbjuder ett enklare sätt att spåra grundläggande kampanjinformation, t.ex. konto- och kampanj-ID. En spårningsmall har dock nästan obegränsad potential att inkludera olika egenskapsinställningar som är svåra att uppnå med normala url-parametrar. Du kan använda en spårningsmall på kontonivå, kampanjnivå eller för en specifik annons på annonsnivå. Spårningsmallen appliceras i kontoinställningarna eller under avancerade inställningar.

 

Hur man använder UTM-spårningsparametrar för Google Ads-kampanjer

Parametrar för kampanjen

Denna UTM-parameter för Google-kampanjer är ett kraftfullt verktyg som gör att du kan spåra den övergripande prestandan för dina kampanjer. Oavsett om du lanserar en ny produkt, kör en säsongskampanj eller genomför något annat marknadsföringsinitiativ, gör kampanjparametern det möjligt för dig att övervaka effektiviteten i dina ansträngningar och fatta datadrivna beslut för att optimera dina kampanjer.

För att använda det effektivt måste du se till att du använder beskrivande och meningsfulla taggar. Istället för att använda generiska taggar som "campaign1" eller "springpromotion" kan du till exempel använda mer specifika och beskrivande taggar som "productlaunch" eller "summersale". Detta gör det lättare att identifiera syftet med varje kampanj i dina analysrapporter och få insikter om deras prestanda.

Dessutom kan den ge insikter om kundresan och köpbeteendet via Google Analytics. Om du t.ex. driver en kampanj för en produktlansering kan du spåra hur användarna interagerar med dina annonser och din webbplats, från det första klicket till den slutliga konverteringen. Dessa data kan hjälpa dig att identifiera eventuella avbrott i kundresan och optimera dina kampanjer för att förbättra konverteringsfrekvensen.

Dessutom kan den användas för att spåra resultatet för olika marknadsföringskanaler eller medier. Om du t.ex. kör samma kampanj på flera plattformar som Google Ads, Facebook Ads och e-postmarknadsföring kan du använda olika kampanjtaggar för varje plattform för att identifiera vilken som driver flest besökare eller konverteringar. Denna information kan hjälpa dig att optimera din marknadsföringsbudget genom att fördela mer resurser till de kanaler som ger bäst resultat.

För att lägga till det i dina Google Ads-URL:er kan du använda följande syntax:

?utm_campaign=kampanjnamn - utm-parametrarna ska alltid inledas med ett frågetecken.

Till exempel www.example.com/?utm_campaign=summer_sale

 

Källa parameter

På så sätt kan du spåra varifrån trafiken till din webbplats kommer. Det kan vara en sökmotor, en plattform för sociala medier, ett nyhetsbrev eller någon annan källa.

Dessutom kan det hjälpa dig att identifiera de mest effektiva besökskällorna för dina specifika marknadsföringsmål. Om du t.ex. kör en Google-kampanj för att marknadsföra en ny produkt kan du använda UTM-parametrar för att spåra vilka källor som ger flest besökare och konverteringar för den specifika produkten.

Denna information kan hjälpa dig att förfina din målgruppsstrategi, optimera dina annonser och fördela mer resurser till de källor som presterar bra.

Dessutom kan det hjälpa dig att spåra resultatet för olika marknadsföringskanaler eller medier inom samma källa. Om du t.ex. marknadsför dina annonser via nyhetsbrev kan du använda olika källtaggar för varje nyhetsbrev för att identifiera vilket som genererar flest konverteringar.

Dessa data kan hjälpa dig att optimera dina e-postmarknadsföringskampanjer genom att identifiera de mest effektiva nyhetsbreven och optimera dem som inte fungerar bra.

För att lägga till det i dina Google Ads-URL:er kan du använda följande syntax:

utm_source=källans namn - Till exempel www.example.com/?utm_source=facebook

 

Medium parameter

Detta är en annan av de fördelaktiga UTM-spårningsparametrarna som är ett viktigt element som hjälper dig att spåra vilken typ av trafik din webbplats får. Det ger insikter i de olika medierna genom vilka besökare anländer till din webbplats. Detta kan vara organisk sökning betald sökning, sociala medier eller någon annan typ av trafik. För att effektivt använda det för dina kampanjer måste du först bestämma vilka medier som är relevanta för dina reklaminsatser.

När du har definierat dina medier kan du lägga till detta i dina webbadresser. Du kan göra detta genom att lägga till det och dess motsvarande värde till din målsidas URL. Om du till exempel kör en betald sökkampanj på Google Ads kan du lägga till "?utm_medium=cpc" i slutet av din LP-URL.

Detta gör det möjligt för Google Analytics att fånga dess värde och tilldela det till de besökare som kommer till din sida. Klicka här för att lära dig hur du mäter landningssidors prestanda.

När du har implementerat mediumparametern kan du börja övervaka och analysera data i ditt Google Analytics-konto. Du kan se resultatet för olika medier i rapporten Förvärv > All trafik > Källa/Medium. Den här rapporten ger insikter om besökare, konverteringar och andra nyckeltal (KPI) som genereras av olika medier, vilket hjälper dig att förstå hur effektiva dina marknadsföringskanaler är.

 

Parameter för innehåll

Detta gör att du kan spåra det specifika innehåll eller den annons som driver besökare till din webbplats. Så här kan du använda UTM-innehållsparametern på ett effektivt sätt:

Definiera dina innehållstaggar

Först måste du definiera innehållstaggar som på ett korrekt sätt representerar det specifika innehåll eller den annons du vill spåra. Du kan t.ex. använda taggar som "banner_ad1", "social_post1" eller "email_campaign1" för att identifiera olika delar av innehåll eller annonser.

 

Lägg till detta i dina webbadresser

När du har definierat dina innehållstaggar kan du lägga till innehållsparametern i URL-adresserna till dina målsidor eller destinations-URL-adresser i dina Google-kampanjer. Du kan göra detta genom att lägga till "?utm_content=" följt av innehållstaggen i slutet av dina webbadresser.

Du kan t.ex. lägga till "?utm_content=banner_ad1" i URL:en för en sida som är kopplad till en specifik bannerannons. Detta gör det möjligt för Google Analytics att fånga dess värde för spårningsändamål.

 

Optimera dina annonser och ditt innehåll

Baserat på de insikter som erhålls från innehållsparametern kan du optimera dina Google-kampanjer och innehållsstrategier. Om du t.ex. upptäcker att en viss innehållstagg genererar högkonverterande besökare kan du avsätta mer budget och resurser till det specifika innehållet eller annonsen, eller skapa liknande innehåll för att dra nytta av dess framgång.

Om vissa innehållstaggar däremot inte fungerar bra kan du behöva se över innehållet, inriktningen eller andra element för att förbättra deras prestanda. Här är en praktisk guide om vilket innehåll som inte fungerar som en lead magnet.

 

Term parameter

Detta är den sista av UTM-spårningsparametrarna och är ett värdefullt verktyg för att spåra resultatet för specifika sökord i dina betalda sökkampanjer på Google Ads. För att använda denna parameter måste du först definiera sökordstaggar som på ett korrekt sätt representerar de specifika sökord som du vill spåra.

När du har definierat dina nyckelordstaggar kan du lägga till dem i URL-adresserna till dina målsidor eller destinations-URL-adresser i dina kampanjer. Du kan göra detta genom att lägga till "?utm_term=" följt av nyckelordstaggen i slutet av dina webbadresser.

De data du får fram kan också hjälpa dig att förfina din övergripande sökordsstrategi. Om du t.ex. ser att vissa sökord genererar mycket trafik och konverteringar kanske du vill investera mer i dessa sökord eller utöka dina kampanjer till att omfatta fler varianter av dem.

Om vissa sökordstaggar däremot inte ger önskat resultat kan du behöva se över din sökordsstrategi och göra justeringar i enlighet med detta.

 

BONUS: Vad är en anpassad parameter?

Anpassade parametrar är en funktion som gör det möjligt för annonsörer att dynamiskt överföra värden från sin webbplats eller app till sina Google-kampanjer. Dessutom används anpassade parametrar tillsammans med Google Ads spårningsmallar för att anpassa webbadresserna för Google-kampanjen och spåra specifika data om annonsklicket.

Anpassade parametrar används vanligtvis för att samla in ytterligare information om ett klick eller en konvertering, t.ex. källan till klicket, vilken typ av produkt eller tjänst som annonseras eller annan data som är relevant för annonsörens affärsmål. Dessa data kan sedan användas för spårning, rapportering och optimering i dina analysverktyg.

 

Personanpassad spårning

Anpassade parametrar konfigureras i Ads-kontot på kampanj-, annonsgrupps- eller sökordsnivå och kan användas i spårningsmallen eller den slutliga webbadressen för en annons. De representeras av platshållare, som {parameter_name}, i webbadressen, som sedan ersätts med faktiska värden när annonsen visas. Dessa platshållare kan anpassas av annonsören för att fånga in önskad information.

Anpassade parametrar används ofta för avancerade spårnings- och optimeringsstrategier, t.ex. dynamisk sökordsinmatning, personliga landningssidor eller för att samla in ytterligare data för offline-konverteringar. De kräver dock teknisk implementering och kan kräva samordning med annonsörens webbplats- eller apputvecklingsteam för att säkerställa att rätt data skickas och spåras korrekt.

 

Den viktigaste lärdomen

I den ständigt föränderliga världen av digital annonsering är det viktigt att spåra och mäta resultatet av dina kampanjer för att optimera dina resultat. 43% av konsumenterna gör vanligtvis ett köp en vecka efter att ha sett Google-annonsen. Denna statistik visar hur bra Google-kampanjer fungerar för att uppmuntra användare att köpa saker.

När du använder UTM-parametrar kan du spåra, mäta och optimera resultatet av dina Google-kampanjer med hjälp av Google Analytics. Genom att korrekt tagga dina webbadresser med parametrarna kampanj, källa, medium, innehåll och term kan du få värdefulla insikter om hur dina annonser presterar, identifiera förbättringsområden och göra datadrivna optimeringar för att förbättra dina resultat.

Kom ihåg att konsekvent använda beskrivande och korrekta namnkonventioner för dina parametrar, och se också till att du har korrekt konverteringsspårning konfigurerad i ditt Google Ads-konto för en omfattande analys av dina kampanjer. Med rätt användning av UTM-spårningsparametrar kan du förbättra effektiviteten i dina kampanjer och uppnå bättre resultat i dina digitala marknadsföringsinsatser.