Digital annonsering har blitt en viktig del av moderne markedsføringsstrategier, og Google Ads er en av de mest populære plattformene for bedrifter som ønsker å nå ut til målgruppen sin.

I 2024 forventes det at Googles annonseinntekter vil øke med ytterligere 6.7% og nå $81 milliarder kroner. Det holder imidlertid ikke bare å sette opp annonser og håpe på det beste. For å optimalisere Google-kampanjene dine og forbedre resultatene må du utnytte data og innsikt. En effektiv måte å gjøre dette på er å bruke UTM-sporingsparametere (Urchin Tracking Module). I denne artikkelen dykker vi ned i UTM-sporingsparametrene og ser nærmere på hvordan de kan hjelpe deg med å forbedre resultatene av Ads-kampanjene dine.

Hva er UTM-sporingsparametere, UTM-sporingskode eller UTM-tagger for Google Ads?

Google ads UTM-sporingsparametere, UTM-sporingskode eller UTM-tagger er spesielle tagger som du kan legge til i kampanjens URL-alternativer for å spore resultatene av dine digitale markedsføringskampanjer. De brukes til å samle inn data om kilden, mediet, kampanjen og andre parametere for en nettstedslenke.

Dessuten har Google auto-tagging er en funksjon som automatisk legger til sporingsparametere i URL-adressene til annonser når det klikkes på dem, slik at annonsører kan samle inn og analysere detaljert informasjon om resultatene av annonsene og kampanjene sine.

 

Hvordan setter jeg opp grunnleggende UTM-parametere for spesifikke kampanjer?

 

Trinn 1: Definere UTM-parametrene

Før du begynner å konfigurere UTM-sporing for Google Ads, må du definere hvilke UTM-parametere du vil bruke. De mest brukte UTM-parametrene er kampanje, kilde, medium, term og innhold. Bestem deg for hvilke verdier du vil bruke for hver parameter som passer best til kampanjens formål og mål.

 

Trinn 2: Opprett alternativer for UTM-merkede URL-adresser

 

Manuell merking

Du kan foreta manuell tagging ved å legge til UTM-parametrene i mål-URL-ene.

Hvis mål-URL-en din for eksempel er "www.example.com" og du ønsker å legge til UTM-parametere for en spesifikk kampanje, kilde og medium, kan den UTM-merkede URL-en se slik ut: "www.example.com/?utm_campaign=summer_sale&utm_source=google&utm_medium=cpc". UTM-dataene er alt som kommer etter spørsmålstegnet.

Bruk en UTM-bygger på nettet

Det finnes mange nettbaserte verktøy som enkelt kan hjelpe deg med å generere UTM-merkede nettadresser. Du kan søke etter "UTM builder" i søkemotoren du foretrekker, og velge blant de ulike alternativene. Disse verktøyene har vanligvis et brukervennlig grensesnitt der du kan legge inn UTM-parametrene dine, og så genererer de den merkede nettadressen for deg.

Bruk Googles URL-bygger

Google har sitt eget verktøy for URL-bygging, kalt Google's Campaign URL Builder, som du finner på https://ga-dev-tools.google/campaign-url-builder/. Dette verktøyet lar deg legge inn UTM-parametrene dine og genererer den merkede URL-en for deg.

 

Trinn 3: Bruk UTM-merkede nettadresser i Google Ad-plattformen din

 

Når du har UTM-merkede nettadresser, kan du bruke dem i Google Ads-kampanjene dine. Slik gjør du det:

Oppdater de endelige nettadressene

Gå til fanen Annonser og utvidelser i Google Ads-kontoen din, og velg kampanjen eller annonsegruppen du vil oppdatere. Klikk på fanen Annonser og velg annonsen du vil redigere. I feltet for den endelige URL-adressen erstatter du den opprinnelige destinasjonsadressen med den UTM-merkede URL-adressen du opprettet.

Overvåke og analysere resultatene

Når du har implementert UTM-sporing, kan du begynne å overvåke og analysere resultatene av Google-annonsene dine i analyseverktøyet for nettsteder, for eksempel Google Analytics. Du kan spore resultatene av kampanjene dine basert på UTM-parametrene du har definert, for eksempel kampanje, kilde, medium, periode og innhold. Disse dataene kan gi deg innsikt i kampanjenes effektivitet og hjelpe deg med å foreta datadrevne optimaliseringer for å forbedre resultatene.

 

Hubspot, Pipedrive, Active Campaign og andre CRM-systemer

Med utm-verdiene inkludert i url-adressen vil denne informasjonen også overføres til CRM-systemet du bruker. Dette gjør det enklere å se hvilke nye leads som kommer inn, hvilke kampanjer som fungerer best osv. For å overføre de tilgjengelige utm-parametrene er det ofte nødvendig å legge til skjulte felter i skjemaet, som brukeren ikke ser, men som inkluderes i din CRM-adresse. CRM-system.

En god måte å forbedre avkastningen på dine kampanjer på er å overvåke hvor potensielle kunder kommer fra ved hjelp av utm-tagging. Når du lukker en ny kunde, vil du umiddelbart få vite hvilke annonsegrupper, annonsekreativitet, kampanjenavn og kampanje-ID det gjelder, takket være utm-taggene. Hvis du i tillegg legger til egendefinerte parametere, kan du inkludere detaljer fra et Google-søk, for eksempel søkeord, nøkkelord og andre dynamiske parametere.

Mange CRM-systemer tilbyr også automatisk tagging, som gjør alt arbeidet. For at dette skal fungere, må du koble programvaren til Google og aktivere funksjonen for automatisk tagging. Ofte inkluderer de en tilpasset parameter som er unik for CRM-systemet.

 

Hva med sporingsmaler?

En sporingsmal er en funksjon som er spesifikk for Google Ads, og som gjør det mulig å legge til én enkelt kodebit på slutten av mål-URL-en til annonsen. Denne kodebiten (sporingsmalen) inneholder sporingsinformasjonen du ønsker å registrere, for eksempel konto-ID, kampanje-ID eller annonsegruppe-ID. Når en bruker klikker på annonsen din, legger Google automatisk til sporingsmalen i mål-URL-en og registrerer sporingsinformasjonen i Analytics.

Selv om både sporingsmaler og UTM-parametere gjør det mulig å spore og måle ytelsen, er sporingsmaler spesifikke for Google og tilbyr en enklere måte å spore grunnleggende kampanjeinformasjon på, for eksempel konto- og kampanje-ID-er. En sporingsmal har imidlertid nesten ubegrensede muligheter til å inkludere ulike egenskapsinnstillinger som er vanskelige å oppnå med vanlige url-parametere. Du kan bruke en sporingsmal på kontonivå, kampanjenivå eller for en spesifikk annonse på annonsenivå. Sporingsmalen brukes i kontoinnstillingene eller under avanserte innstillinger.

 

Slik bruker du UTM-sporingsparametere for Google Ads-kampanjer

Parametere for kampanjen

Denne UTM-parameteren for Google-kampanjer er et kraftfullt verktøy som gjør det mulig å spore kampanjenes samlede resultater. Enten du lanserer et nytt produkt, kjører en sesongkampanje eller gjennomfører et annet markedsføringsinitiativ, kan du bruke kampanjeparameteren til å overvåke effektiviteten av innsatsen og ta datadrevne beslutninger for å optimalisere kampanjene dine.

For å bruke det effektivt må du sørge for at du bruker beskrivende og meningsfulle tagger. I stedet for å bruke generiske tagger som "kampanje1" eller "vårkampanje" bør du for eksempel vurdere å bruke mer spesifikke og beskrivende tagger som "produktlansering" eller "sommersalg". Da blir det enklere å identifisere formålet med hver enkelt kampanje i analyserapportene og få innsikt i resultatene.

I tillegg kan du få innsikt i kundereisen og kjøpsatferden via Google Analytics. Hvis du for eksempel kjører en kampanje i forbindelse med en produktlansering, kan du følge med på hvordan brukerne interagerer med annonsene og nettstedet ditt, fra det første klikket til den endelige konverteringen. Disse dataene kan hjelpe deg med å identifisere eventuelle stoppunkter i kundereisen og optimalisere kampanjene for å øke konverteringsraten.

Det kan også brukes til å spore resultatene fra ulike markedsføringskanaler eller -medier. Hvis du for eksempel kjører samme kampanje på flere plattformer, som Google Ads, Facebook Ads og e-postmarkedsføring, kan du bruke ulike kampanjetagger for hver plattform for å identifisere hvilken som gir flest besøkende eller konverteringer. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å optimalisere markedsføringsbudsjettet ved å allokere mer ressurser til de kanalene som gir best resultater.

Hvis du vil legge det til i Google Ads-nettadressene dine, kan du bruke følgende syntaks:

?utm_campaign=campaign_name - utm-parametrene skal alltid begynne med et spørsmålstegn.

For eksempel www.example.com/?utm_campaign=summer_sale

 

Kildeparameter

På denne måten kan du spore hvor trafikken til nettstedet ditt kommer fra. Det kan være en søkemotor, sosiale medier, nyhetsbrev på e-post eller andre kilder.

Dessuten kan det hjelpe deg med å identifisere de mest effektive kildene til besøkende for dine spesifikke markedsføringsmål. Hvis du for eksempel kjører en Google-kampanje for å markedsføre et nytt produkt, kan du bruke UTM-parametere til å spore hvilke kilder som fører til flest besøkende og konverteringer for det spesifikke produktet.

Denne informasjonen kan hjelpe deg med å finjustere målrettingsstrategien, optimalisere annonsene dine og allokere mer ressurser til de kildene som gir gode resultater.

I tillegg kan det hjelpe deg med å spore resultatene fra ulike markedsføringskanaler eller -medier innenfor samme kilde. Hvis du for eksempel markedsfører annonsene dine via nyhetsbrev, kan du bruke ulike kildekoder for hvert nyhetsbrev for å identifisere hvilket som genererer flest konverteringer.

Disse dataene kan hjelpe deg med å optimalisere e-postmarkedsføringskampanjene dine ved å identifisere de mest effektive nyhetsbrevene og optimalisere de som ikke gir gode resultater.

Hvis du vil legge det til i Google Ads-nettadressene dine, kan du bruke følgende syntaks:

utm_source=source_name - For eksempel www.example.com/?utm_source=facebook

 

Medium parameter

Dette er en annen av de nyttige UTM-sporingsparametrene som er et viktig element som hjelper deg med å spore hvilken type trafikk nettstedet ditt mottar. Det gir deg innsikt i de ulike mediene som besøkende kommer til nettstedet ditt gjennom. Det kan være organiske søk, betalte søk, sosiale medier eller andre typer trafikk. For å kunne bruke det effektivt i kampanjene dine må du først finne ut hvilke medier som er relevante for annonseringen din.

Når du har definert mediene dine, kan du legge til dette i nettadressene dine. Dette gjør du ved å legge til den og den tilhørende verdien i URL-adressen til destinasjonssiden. Hvis du for eksempel kjører en betalt søkekampanje på Google Ads, kan du legge til "?utm_medium=cpc" på slutten av LP-URL-en.

Dette gjør det mulig for Google Analytics å registrere verdien og tilordne den til de besøkende som kommer inn på siden din. Klikk her for å finne ut hvordan du måler resultatene på destinasjonssider.

Når du har implementert mediumparameteren, kan du begynne å overvåke og analysere dataene i Google Analytics-kontoen din. Du kan se resultatene for ulike medier i rapporten Anskaffelse > All trafikk > Kilde/medium. Denne rapporten gir deg innsikt i antall besøkende, konverteringer og andre nøkkelindikatorer (KPI-er) som genereres av ulike medier, og hjelper deg med å forstå hvor effektive markedsføringskanalene dine er.

 

Parameter for innhold

På denne måten kan du spore det spesifikke innholdet eller annonsen som fører besøkende til nettstedet ditt. Slik bruker du UTM-innholdsparameteren på en effektiv måte:

Definere innholdskoder

Først må du definere innholdskoder som representerer det spesifikke innholdet eller annonsen du ønsker å spore. Du kan for eksempel bruke tagger som "banner_ad1", "social_post1" eller "email_campaign1" for å identifisere ulike deler av innholdet eller annonsene.

 

Legg til dette i nettadressene dine

Når du har definert innholdskoder, kan du legge til innholdsparameteren i URL-adressene til destinasjonssidene eller mål-URL-adressene i Google-kampanjene dine. Dette gjør du ved å legge til "?utm_content=" etterfulgt av innholdskoden på slutten av nettadressene.

Du kan for eksempel legge til "?utm_content=banner_ad1" i URL-adressen til en side som er knyttet til en bestemt bannerannonse. Dette gjør det mulig for Google Analytics å registrere verdien for sporingsformål.

 

Optimaliser annonser og innhold

Basert på innsikten du får fra innholdsparameteren, kan du optimalisere Google-kampanjene og innholdsstrategiene dine. Hvis du for eksempel finner ut at en bestemt innholdstagg genererer besøkende med høy konvertering, kan du allokere mer budsjett og ressurser til det spesifikke innholdet eller annonsen, eller lage lignende innhold for å utnytte suksessen.

Hvis enkelte innholdskoder derimot ikke gir gode resultater, kan det hende du må revidere innholdet, målrettingen eller andre elementer for å forbedre resultatene. Her er en praktisk veiledning om hvilket innhold som ikke fungerer som en leadmagnet.

 

Term-parameter

Dette er den siste i rekken av UTM-sporingsparametere og er et verdifullt verktøy for å spore resultatene for spesifikke søkeord i betalte søkekampanjer på Google Ads. For å bruke term-parameteren må du først definere søkeordtagger som representerer de spesifikke søkeordene du ønsker å spore.

Når du har definert søkeordtaggene dine, kan du legge dem til i URL-adressene til destinasjonssidene eller mål-URL-adressene i kampanjene dine. Dette gjør du ved å legge til "?utm_term=" etterfulgt av søkeordtaggen på slutten av nettadressene.

Dataene kan også hjelpe deg med å forbedre den overordnede søkeordstrategien din. Hvis du for eksempel ser at enkelte søkeord genererer mye trafikk og konverteringer, kan det være lurt å investere mer i disse søkeordene eller utvide kampanjene til å omfatte flere varianter av dem.

Hvis enkelte søkeordtagger derimot ikke gir de ønskede resultatene, kan det hende du må se på søkeordstrategien din på nytt og justere den deretter.

 

BONUS: Hva er en tilpasset parameter?

Egendefinerte parametere er en funksjon som gjør det mulig for annonsører å overføre verdier fra nettstedet eller appen sin til Google-kampanjene sine på en dynamisk måte. I tillegg brukes egendefinerte parametere sammen med Google Ads' sporingsmaler for å tilpasse nettadressene i Google-kampanjen og spore spesifikke data om annonseklikk.

Egendefinerte parametere brukes vanligvis til å samle inn tilleggsinformasjon om et klikk eller en konvertering, for eksempel kilden til klikket, typen produkt eller tjeneste som annonseres, eller andre data som er relevante for annonsørens forretningsmål. Disse dataene kan deretter brukes til sporing, rapportering og optimalisering i analyseverktøyene dine.

 

Personlig tilpasset sporing

Egendefinerte parametere konfigureres i Ads-kontoen på kampanje-, annonsegruppe- eller søkeordnivå, og kan brukes i sporingsmalen eller den endelige URL-adressen til en annonse. De representeres av plassholdere, for eksempel {parameter_name}, i URL-adressen, som deretter erstattes med faktiske verdier når annonsen vises. Disse plassholderne kan tilpasses av annonsøren for å fange opp ønsket informasjon.

Egendefinerte parametere brukes ofte til avanserte sporings- og optimaliseringsstrategier, for eksempel dynamisk innsetting av søkeord, personaliserte landingssider eller innhenting av tilleggsdata for offline-konverteringer. De krever imidlertid teknisk implementering og kan kreve koordinering med annonsørens nettsted- eller apputviklingsteam for å sikre at riktige data overføres og spores nøyaktig.

 

Det viktigste å ta med seg

I den stadig skiftende digitale annonseringsverdenen er det viktig å spore og måle resultatene av kampanjene for å optimalisere resultatene. 43% av forbrukerne foretar vanligvis et kjøp en uke etter at de har sett Google-annonsen. Denne statistikken viser hvor godt Googles kampanjer fungerer når det gjelder å oppmuntre brukerne til å kjøpe noe.

Når du bruker UTM-parametere, kan du altså spore, måle og optimalisere resultatene av Google-kampanjene dine ved hjelp av Google Analytics. Ved å merke nettadressene dine nøyaktig med kampanje-, kilde-, medium-, innholds- og term-parametere kan du få verdifull innsikt i hvordan annonsene dine fungerer, identifisere forbedringsområder og foreta datadrevne optimaliseringer for å forbedre resultatene.

Husk å konsekvent bruke beskrivende og nøyaktige navngivningskonvensjoner for parametrene dine, og sørg også for at du har konfigurert riktig konverteringssporing i Google Ads-kontoen din for å få en omfattende analyse av kampanjene dine. Med riktig bruk av UTM-sporingsparametere kan du effektivisere kampanjene dine og oppnå bedre resultater i den digitale markedsføringen.