I en värld av onlinemarknadsföring är en landningssida en viktig komponent för att driva konverteringar och uppnå affärsmål. Enkelt uttryckt är en landningssida en fristående webbsida som är särskilt utformad för att fånga upp leads, generera försäljning eller marknadsföra en viss produkt eller tjänst. Huvudsyftet med framgångsrika landningssidor är att uppmuntra besökare att vidta en specifik åtgärd, till exempel att fylla i ett formulär, prenumerera på ett nyhetsbrev eller göra en...

Men för att skapa högkonverterande landningssidor som omvandlar besökare till kunder krävs noggrann planering, genomtänkt design och strategiskt genomförande. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om konvertering av landningssidor, inklusive de viktigaste delarna av en landningssida med hög konvertering. Oavsett om du är en erfaren marknadsförare eller en nybörjare inom onlinemarknadsföring är det viktigt att förstå grunderna för konvertering av landningssidor för att uppnå dina affärsmål och maximera din ROI.

 

De viktigaste delarna av en landningssida med hög konverteringsgrad som hjälper marknadsförare att uppnå konverteringsmålen:

 

En fängslande rubrik

Rubriken är det första intrycket som besökarna får när de landar på din sida, och det är mycket viktigt att den blir rätt. Rubriken ska vara uppseendeväckande, innehålla bara några få ord och tydligt kommunicera värdet av ditt erbjudande. Den bör också vara relevant för den annons eller annat marknadsföringsmaterial som förde besökarna till din landningssida i första hand. Om rubriken är svag eller irrelevant kan besökarna snabbt tappa intresset och lämna sidan, vilket leder till en låg konverteringsgrad.

För att skapa en övertygande rubrik bör du ta hänsyn till målgruppens smärtpunkter eller önskemål och betona hur ditt erbjudande kan hjälpa till att lösa deras problem eller uppfylla deras behov. Du kan också använda starka handlingsverb, kraftord eller siffror för att göra din rubrik mer engagerande och minnesvärd. Dessutom bör du undvika att använda branschjargong, förvirrande språk eller tvetydiga fraser som kan förvirra eller alienera besökaren på din målsida.

En annan viktig del av din landningssida är underrubriken, som bör stödja och utveckla huvudrubriken. Underrubriken kan ge mer information om erbjudandet eller lyfta fram dess unika försäljningsargument. Den kan också ta upp eventuella invändningar eller funderingar som besökarna kan ha om ditt erbjudande. Underrubriken ska vara kortfattad, informativ och komplettera huvudrubriken för att förstärka erbjudandets värdeproposition.

 

En oemotståndlig uppmaning till handling (CTA) 

Call-to-action (CTA) är det mest kritiska elementet på bra landningssidor eftersom det är den ultimata motivatorn för besökare att vidta åtgärder. Det är det sista steget som du vill att dina besökare ska ta efter att ha läst ditt innehåll och övervägt ditt erbjudande.

Det första steget för att skapa en effektiv CTA är att göra den tydlig och kortfattad. Din CTA bör lyfta fram ett unikt säljargument och kommunicera exakt vad du vill att dina besökare ska göra, oavsett om det är att fylla i ett formulär, göra ett köp eller registrera sig för ett nyhetsbrev. Den bör också vara estetiskt tilltalande och sticka ut från resten av sidan. Kontrasterande färger, fet text eller strategiskt placerad grafik kan hjälpa till att dra läsarens uppmärksamhet till din CTA och öka konverteringen.

En bra CTA leder till önskad handling

Förutom designen är placeringen av din CTA också avgörande. Den bör placeras ovanför vecket, vilket innebär att den ska vara synlig utan att man behöver scrolla ner. Om du placerar din CTA längst ner på sidan måste besökarna arbeta för hårt för att hitta den, och de kan tappa intresset eller bli distraherade innan de agerar.

Ta ett av de bästa exemplen på landningssidor från det holländska klockmärket Cluse, som kunde förbättra sin landningssidas prestanda genom att ta itu med en hög avvisningsfrekvens och lågt besökarengagemang. De identifierade en brist på tydlighet i sin call-to-action (CTA) som det största problemet och beslutade att anpassa den till bästa praxis.

Resultaten var imponerande, med en betydande ökning av både klickfrekvenser och transaktioner. Den nya CTA:n designen ökade klickfrekvensen till produktvisningssidan med 2,39% och ledde till en 1,12% ökning av antalet transaktioner. Exemplet med målsidan visar att Cluse kunde optimera sina effektiva målsidor och uppnå bättre resultat genom att uppmärksamma viktiga resultatmått och implementera effektiva lösningar.

 

Ett övertygande språk är nyckeln till en högkonverterande CTA

En annan viktig faktor för att skapa en effektiv CTA är att använda ett övertygande språk som uppmuntrar besökarna att agera. Genom att använda handlingsorienterade verb som "köp", "prenumerera" eller "ladda ner" kan du övertyga besökarna att klicka på din CTA-knapp. Du kan också skapa en känsla av brådska genom att använda fraser som "tidsbegränsat erbjudande" eller "agera nu" för att öka sannolikheten att konvertera besökare till lojala kunder.

Slutligen bör du se till att din CTA är i linje med resten av texten på din landningssida. Om din lead magnet till exempel är en gratis e-bok, bör din CTA-knapp återspegla detta genom att säga "Ladda ner en omfattande GRATIS e-bok nu."

 

En hög konvertering av formdesign

Om din landningssida innehåller ett formulär kan utformningen av formuläret spela en viktig roll för konverteringsgraden. Webbplatsbesökare är ofta ovilliga att fylla i formulär, särskilt om de verkar långa eller förvirrande. Därför är det viktigt att optimera formulärets utformning så att det blir lättanvänt och enkelt för att uppnå konvertering på landningssidan.

En viktig aspekt av formulärdesign är att hålla antalet fält så lågt som möjligt. Ju fler fält du inkluderar, desto mer tid och ansträngning tar det för besökarna att fylla i formuläret. Be därför bara om den väsentliga information som i slutändan omvandlar besökare till leads eller kunder.

Håll det enkelt!

En annan viktig aspekt av formulärdesign är formulärets layout och format. Formuläret ska vara lätt att läsa, med etiketter och instruktioner som är tydliga och koncisa. Visuella signaler som asterisker, punktlistor eller fet text kan hjälpa till att markera obligatoriska fält och göra formuläret mindre skrämmande. Dessutom kan en layout med en kolumn bidra till att göra formuläret mer estetiskt tilltalande och mindre överväldigande för besökare.

Placeringen av formuläret är också viktigt för landningssidans konverteringsfrekvens. Om formuläret placeras ovanför vecket, eller åtminstone på en synlig och framträdande plats, ökar sannolikheten för att besökarna fyller i formuläret. Om du dessutom använder kontrasterande färger eller andra visuella element för att få formuläret att sticka ut kan du dra uppmärksamhet till det och uppmuntra besökare att vidta åtgärder.

Gör det enkelt

När du skapar landningssidor bör du se till att det är enkelt och smidigt att fylla i formuläret. Med hjälp av funktioner för automatisk ifyllning kan besökarna spara tid och ansträngning, vilket gör det mer sannolikt att de kommer att fylla i formuläret. Dessutom kan tydlig feedback efter att formuläret har skickats in, t.ex. ett tackmeddelande eller en omdirigering till en bekräftelsesida, bidra till att bygga förtroende och öka sannolikheten för framtida konverteringar.

 

Erbjudande

Ditt erbjudande ska vara tydligt, värdefullt och relevant för din målgrupp. Besökarna bör omedelbart förstå vad de kan vinna på att konvertera, och värdet av ditt erbjudande bör vara tillräckligt övertygande för att motivera dem att vidta åtgärder.

För att skapa ett effektivt erbjudande är det viktigt att ta hänsyn till målgruppens behov och intressen. Ditt erbjudande bör ha en kort beskrivning som stämmer överens med deras sökintention, smärtpunkter, önskningar eller mål, och erbjuda en lösning eller fördel som de tycker är värdefull. Det kan vara en gratis provperiod, en rabatt, en gratis e-bok eller ett tidsbegränsat erbjudande, beroende på ditt företag och din bransch.

En annan viktig aspekt av ett effektivt erbjudande är dess presentation. Ditt erbjudande bör vara tydligt och synligt på din landningssida, med en rubrik och underrubrik som tydligt kommunicerar dess värde. Om du dessutom använder visuella element som bilder eller videor kan du förstärka fördelarna med ditt erbjudande och göra det mer övertygande för besökarna.

Dessutom är det viktigt att skräddarsy ditt erbjudande till det specifika steget i marknadsföringstratten. Om en besökare landar på din landningssida efter att ha klickat på en specifik annons eller länk, bör ditt erbjudande vara relaterat till det specifika ämnet eller intresset. Om ditt erbjudande liknar det som andra företag i din bransch erbjuder kanske besökarna inte ser värdet i att konvertera till just ditt företag.

Därför är det viktigt att du identifierar ditt unika värdeerbjudande och kommunicerar det i ditt erbjudande.

 

Visuell design

Visuell design är en viktig del av en effektiv landningssida. En bra landningssida bör vara estetiskt tilltalande, överensstämma med ditt varumärke och vara visuellt tilltalande för besökarna. Om du till exempel använder en visuellt slående hjältebild på din målsida kan du fängsla din publik och effektivt kommunicera ditt varumärkesbudskap, vilket resulterar i högre konverteringsfrekvenser. Dessutom kan användningen av färg, typografi och bildspråk skapa en visuell hierarki som guidar besökarna genom sidan och lyfter fram den mest värdefulla informationen.

Använd rikligt med vitt utrymme

En viktig aspekt av visuell design är användningen av mellanrum och negativt utrymme. Whitespace är det tomma utrymmet mellan elementen på en sida och används för att skapa en känsla av balans och tydlighet. En sida med för många element och för lite mellanrum kan vara överväldigande för besökarna och göra landningssidan mindre effektiv.

Glöm inte det negativa utrymmet

Negativt utrymme är däremot området runt och mellan objekt eller motiv i en bild eller design. Det kan vara vilken färg som helst, inte bara vitt. Negativt utrymme är en bredare term som omfattar alla tomma eller oanvända områden i en komposition, oavsett färg. Genom att optimera scrolldjupet på din landningssida kan du dessutom se till att din viktigaste information är synlig och tillräckligt engagerande för att få besökarna att scrolla.

 

Hastighet vid lastning

Laddningshastigheten för hela din landningssida är ett ofta förbisett element som kan ha stor inverkan på användarupplevelsen och i slutändan konverteringen av landningssidan. Flera faktorer kan påverka laddningshastigheten för din landningssida, bland annat sidans storlek, antalet element på sidan och kvaliteten på din hostingleverantör.

Dessutom, flera företag har uppnådde högre konverteringsgrad genom att förbättra laddningstiderna för sina webbplatser. Walmart upplevde till exempel en ökning av konverteringsgraden med 2% för varje sekund av förbättrad laddningstid. På samma sätt observerade Amazon att en förbättring av laddningstiden med bara 100 millisekunder resulterade i en ökning av försäljningen med 1%. Akamai upptäckte dessutom att en förbättring av laddningstiden med 100 millisekunder ledde till en betydande ökning av konverteringsgraden med 7%.

För att optimera laddningshastigheten på din landningssida kan du använda följande taktik: optimera bilder: Stora bilder kan göra att din sida laddas långsammare. Du kan optimera bilder genom att komprimera dem eller använda ett innehållsleveransnätverk (CDN) för att minska laddningstiderna.

 

Minimera HTTP-förfrågningar

Varje element på sidan kräver en separat HTTP-begäran, vilket kan göra att sidan laddas långsammare. Om du minimerar antalet element på sidan kan du minska antalet HTTP-förfrågningar som krävs och förbättra laddningstiderna.

Använd cachning

Cachelagring kan förbättra laddningshastigheten på din målsida genom att lagra data som ofta används i besökarens webbläsare, vilket minskar antalet serverförfrågningar som krävs.

Välj en pålitlig hostingleverantör

En hostingleverantör av dålig kvalitet kan påverka din sidas laddningshastighet negativt. Välj en pålitlig hostingleverantör med snabba laddningstider för att se till att din målsida fungerar bra.

Genom att optimera laddningshastigheten på din målsida kan du förbättra användarupplevelsen, minska avvisningsfrekvensen och i slutändan öka din genomsnittliga konverteringsfrekvens. Det är viktigt att regelbundet testa landningssidans laddningshastighet och göra justeringar efter behov för att säkerställa att den fungerar som bäst.

 

Mobil optimering

Mobiloptimering är en viktig del av en bra målsidesomvandling, eftersom allt fler användare använder sina mobila enheter för att komma åt internet. Enligt forskning från DataReportal, 50,9% av digitala köpare handlar via mobilen på veckobasis. Dessutom utgör mobiltrafiken en betydande del av den totala webbtrafiken och står normalt för cirka 50%. Även om den exakta andelen varierar mellan olika företag är den sällan lägre än 30% och kan i vissa fall vara så hög som 80-90%. En landningssida som inte är mobiloptimerad kan leda till en dålig användarupplevelse, vilket i sin tur leder till lägre konverteringsgrad.

För att optimera din landningssida för mobila enheter kan du överväga följande taktik:

Responsiv design

En responsiv design säkerställer att din landningssida anpassas till skärmstorleken på den enhet som den visas på, vilket garanterar en konsekvent och optimerad användarupplevelse på alla enheter.

Enkel och tydlig design

En enkel och tydlig design som är lätt att navigera i på mobila enheter kan förbättra användarupplevelsen och öka konverteringen. Se till att teckenstorlek, knappstorlek och övergripande layout är optimerade för mobila enheter.

Kortare former

Mobilanvändare är ofta på språng och har inte tålamod att fylla i långa formulär. Kortare formulär med färre fält kan förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden på mobila enheter.

Snabb laddningshastighet

Mobilanvändare förväntar sig snabbt laddande sidor, och en landningssida som laddar långsamt kan få dem att lämna sidan innan de konverterar. Optimera laddningshastigheten på din landningssida för mobila enheter.

Testning

Testa regelbundet din landningssida på olika mobila enheter för att se till att den fungerar bra och ger en positiv användarupplevelse.

 

Sociala bevis

Sociala bevis är ett kraftfullt verktyg som kan bidra till att öka landningssidans konverteringsfrekvens genom att bygga förtroende och trovärdighet hos dina webbplatsbesökare. Om det används på rätt sätt ökar konverteringsgraden med 12,5% i genomsnitt. Genom att inkludera sociala bevis kan du visa potentiella kunder att andra har haft positiva erfarenheter av din produkt eller tjänst, vilket kan uppmuntra dem att agera.

Det finns flera sätt att inkludera sociala bevis på din landningssida, t.ex:

Vittnesmål från kunder

Vittnesmål från nöjda kunder kan vara en kraftfull form av socialt bevis. De bevisar värdet och effektiviteten hos din produkt eller tjänst och kan öka besökarnas förtroende för ditt varumärke.

Betyg och omdömen

Positiva betyg och recensioner kan öka besökarnas förtroende för ditt varumärke och uppmuntra dem att vidta åtgärder.

Stöd från influencers eller branschexperter

Stöd från välkända influencers eller branschexperter kan också vara en kraftfull form av socialt bevis.

När du inkluderar sociala bevis på din landningssida är det viktigt att se till att vittnesmålen, betygen eller rekommendationerna är äkta och relevanta för din målgrupp. Undvik att använda falska eller överdrivna recensioner, eftersom det kan skada din trovärdighet och leda till en minskning av konverteringsfrekvensen.

 

Inriktning

Målgruppsanpassning är en avgörande faktor för att uppnå en hög konverteringsgrad på din landningssida. Även om din landningssida är väl utformad och optimerad för konverteringar, om den inte når rätt målgrupp, kanske du inte ser de resultat du letar efter. För att säkerställa att din landningssida når rätt målgrupp finns det flera strategier som du kan använda.

Demografisk inriktning

Demografisk inriktning innebär att du riktar din målsida till en viss demografisk grupp, t.ex. ålder, kön eller plats. Detta kan bidra till att säkerställa att din landningssida når den målgrupp som mest sannolikt är intresserad av din produkt eller tjänst.

Beteendeinriktad inriktning

Beteendebaserad inriktning innebär att du riktar din landningssida till besökare baserat på deras tidigare beteende, t.ex. de sidor de har besökt på din webbplats eller deras sökhistorik. Detta kan bidra till att säkerställa att din landningssida når besökare som redan har visat intresse för din produkt eller tjänst.

Kontextuell inriktning

Kontextuell inriktning innebär att du riktar din målsida till besökare baserat på sammanhanget för deras besök, t.ex. de sökord de använde för att hitta din webbplats eller det innehåll de för närvarande tittar på.

För att optimera din målgruppsstrategi är det viktigt att förstå din målgrupp och deras behov. Genom att göra marknadsundersökningar och analysera dina webbplatsdata kan du få insikter om din målgrupp och deras beteende.

 

Testning och optimering

Även de bäst utformade landningssidorna kan förbättras genom regelbunden testning och optimering. Genom A/B-testning eller multivariata tester kan du jämföra olika versioner av din landningssida för att avgöra vilka element som är mest effektiva för att driva konverteringar.

A/B-testning innebär att du skapar två eller flera versioner av din landningssida och slumpmässigt dirigerar besökare till varje version. Genom att jämföra prestandan för varje version kan en digital marknadsförare identifiera vilka element som är mest effektiva för att driva konverteringar. Multivariat testning tar detta ett steg längre genom att testa flera element på en enda sida för att fastställa den bästa kombinationen av element.

Vid testning och optimering är det viktigt att följa upp viktiga prestandamått, t.ex. konverteringsfrekvens, avvisningsfrekvens och klickfrekvens. Dessa data kan användas för att identifiera förbättringsområden och informera om framtida optimeringsinsatser.

Här är vår omfattande guide som hjälper marknadsförare att mäta landningssidors prestanda.

Det är också viktigt att komma ihåg att testning och optimering är pågående processer. I takt med att din målgrupp och målmarknad utvecklas kan din perfekta landningssida behöva uppdateras för att förbli effektiv. Att regelbundet testa och justera delar av din landningssida kan hjälpa dig att ligga steget före och se till att din landningssida alltid är optimerad för konverteringar.

 

Avslutande tankar

Du har ägnat månader åt att utveckla ditt varumärke och finslipa din webbplats, men om du inte kan generera intäkter är allt förgäves. Och ett av de bästa verktygen som marknadsföringsteam kan använda för att öka konverteringarna är landningssidor. En väldesignad landningssida kan driva trafik, generera leads och i slutändan öka försäljningen. För att uppnå en hög konverteringsgrad på din landningssida krävs dock att du är noga med en rad olika faktorer. Från övertygande rubriker och call-to-action till laddningshastighet och mobiloptimering - många element kan påverka hur framgångsrik din landningssida blir.

Du kommer att vara på rätt väg mot en högpresterande målsida så länge du följer de rekommenderade metoderna som vi diskuterade ovan. Om du behöver mer hjälp är vi alltid tillgängliga.