Landningssidor är en viktig del av alla digitala marknadsföringskampanjer eftersom de är särskilt utformade för att generera leads och uppnå konverteringsmål. Men även ett litet misstag på en landningssida kan vara skillnaden mellan en framgångsrik kampanj och en misslyckad. Därför är det viktigt att förstå de vanliga misstag som företag gör på landningssidor och undvika dem till varje pris. Om du inte ger besökarna en tydlig väg framåt från din landningssida, vare sig till ytterligare innehåll eller en konverteringsmöjlighet, kan de dessutom känna sig vilsna och frustrerade, vilket understryker behovet av tydlig navigering och en stark uppmaning till handling på samma sida.

I den här artikeln kommer vi att diskutera de största misstagen med landningssidor och ge insikter om hur man undviker dem. I slutet av den här artikeln kommer du att förstå viktiga aspekter av vad du inte ska göra när du utformar landningssidor och vara bättre rustad för att skapa landningssidor som genererar leads och konverteringar för ditt företag.

Klicka här för att lära dig skillnaden mellan en pelarsida och en landningssida!

 

Bristande tydlighet

Det första och viktigaste misstaget som företag gör när de utformar sina landningssidor är bristen på tydlighet. Landningssidans syfte är att kommunicera ditt erbjudande och dess värde till potentiella kunder och uppmuntra dem att agera. Om besökarna inte enkelt kan förstå vad ditt erbjudande är, vilka fördelar det ger och vad du vill att de ska göra, är det mer sannolikt att de lämnar sidan utan att konvertera.

Hur undviker man detta typiska landningssida-misstag?

Det är viktigt att se till att du förstår köparnas personas och att din landningssida har ett tydligt och koncist budskap som kommunicerar erbjudandets värdeproposition. Det innebär att du måste använda ett språk som talar direkt till din målgrupp och tar upp deras behov och smärtpunkter. Se till att ha en tydlig rubrik som sammanfattar erbjudandet och fördelarna, följt av underrubriker, punktlistor och bilder som ytterligare illustrerar erbjudandets värde. För många bilder, cta-knappar eller popup-fönster kan också försvaga budskapet.

 

Långsam laddningshastighet påverkar kampanjens prestanda

I dagens digitala landskap förväntar sig besökare snabb laddning av webbsidor, och målsidor är inget undantag. Långsam sidhastighet är ett av de viktigaste landningssida-misstag som företag kan göra. När marknadsförarna ignorerar grundläggande webbvärden och landningssidan tar för lång tid att ladda, kommer annonstrafiken sannolikt att tappa tålamodet och överge sidan innan den ens har laddats.

 

Hur undviker man en långsam webbplats?

För att undvika detta typiska misstag måste digitala marknadsförare optimera sina landningssidor för hastighet. Ett av de bästa sätten att göra detta är att åtgärda brutna länkar och optimera bilder och videor som används på sidan. Stora, högkvalitativa bilder och videor kan ta upp mycket bandbredd och sakta ner sidans laddningstider. Marknadsförare bör komprimera bilder och videor och använda format som laddas snabbt, t.ex. JPEG och MP4. Både riktiga foton och stockfoton används ofta i upplösningar som är helt onödiga för en dedikerad landningssida.

Använd dessutom en Nätverk för innehållsleverans (CDN) för att minska den sträcka som innehållet behöver färdas, vilket snabbar upp sidornas laddningstider.

Minimera antalet plugins och skript

Ett annat sätt att snabba upp landningssidans laddningstid är att minimera användningen av plugins och skript som kan öka sidans laddningstid. Det gäller t.ex. plugins för sociala medier, chatbots och spårningsskript. Företag bör noggrant utvärdera användningen av varje plugin och skript och eliminera dem som är onödiga eller saktar ner sidladdningstiderna.

Dessutom bör företagen optimera koden på sina landningssidor genom att Minifiering av CSS-, HTML- och JavaScript-filer. Minifiering minskar filstorleken på koden genom att ta bort onödiga mellanslag och tecken, vilket kan förbättra sidornas laddningstider avsevärt och bidra till att uppnå konverteringsmålen.

 

Icke-responsiv design

Enligt GoodFirms undersökning, 73,1% av webbdesigners tror att den främsta anledningen till att publiken lämnar en webbplats är bristande responsiv design. En dålig mobilupplevelse innebär att sidans layout och innehåll inte anpassas till skärmstorleken på den enhet som besökaren använder. Detta kan resultera i text som är för liten för att kunna läsas, bilder som är förvrängda eller avskurna och en frustrerande användarupplevelse. Eftersom mobila enheter nu står för över hälften av all internettrafik har företagen inte råd att bortse från vikten av responsiv design av målsidor.

 

Undvik detta misstag och skapa en väldesignad landningssida

För att undvika detta misstag måste marknadsförare investera i optimering av mobila målsidor med responsivitet i åtanke. Det innebär att sidan bör optimeras för alla enheter, inklusive mobil och surfplatta, för att säkerställa att besökarna får en sömlös upplevelse. Det bästa sättet att uppnå detta är att använda ett ramverk för responsiv design som automatiskt justerar layout och innehåll på målsidan så att den passar skärmstorleken på den enhet som används.

Ett annat sätt är att använda en mobil-först designmetod, eller mobilvänlig tillvägagångssätt. Det innebär att man först utformar sidan specifikt för mobila enheter och sedan skalar upp den till större skärmstorlekar. Genom att tillämpa detta tillvägagångssätt säkerställer man att landningssidan optimeras för de minsta skärmarna först, vilket kan bidra till att uppnå konverteringsmål genom att effektivisera design och innehåll, vilket i slutändan ger fler besökare vid första intrycket.

 

För mycket bråte gör det till en dålig upplevelse

Vad en besökare ser på din landningssida är avgörande för deras första intryck av ditt varumärke. Den bästa landningssidan är utformad för att vara enkel och fokuserad, med ett tydligt budskap och uppmaning till handling. För många bilder eller rörigt innehåll på landningssidorna är inte logiskt och distraherar besökarna från huvudbudskapet och uppmaningen till handling, vilket leder till förvirring och minskad konverteringsgrad.

Städa upp på sidan och se hur din konverteringsgrad ökar!

För att undvika sådana vanliga misstag måste företagen se till att deras landningssidor har ett tydligt och koncist budskap och bara innehåller innehåll och element som är direkt relaterade till erbjudandet och uppmaningen till handling. Marknadsförare bör sträva efter att hålla landningssidorna rena och snygga, med gott om vitt utrymme för att hjälpa huvudbudskapet.

Ett annat sätt att undvika visuella distraktioner på landningssidor är att använda brödsmulstekniken för att styra besökarnas uppmärksamhet. Det är en visuell hierarkisk designteknik som använder storlek, färg och placering för att styra besökarnas uppmärksamhet till de viktigaste elementen på sidan.

Göra texten lätt att läsa och förstå

Dessutom är punktlistor och korta stycken lättare att läsa och skanna än stora textblock, vilket gör det mer sannolikt att besökarna kommer att engagera sig i innehållet och vidta önskad åtgärd. Bilder och videor kan vara kraftfulla verktyg för att förmedla ett budskap, men om de är för många kan de distrahera besökarna och göra sidan rörig.

Dessutom är ett av de vanligaste misstagen att kräva att besökarna skapar ett gratiskonto innan de kan komma åt något innehåll, vilket kan vara en stor turn-off och leda till höga avvisningsfrekvenser.

 

Svag eller irrelevant rubrik

Rubriken är ett av de viktigaste elementen på en landningssida eftersom det är det första besökarna ser. Den fungerar som en krok för att fånga besökarens uppmärksamhet och uppmuntra dem att engagera sig i resten av sidan. Om rubriken är svag eller irrelevant kan besökarna tappa intresset och lämna sidan, vilket leder till minskad konverteringsgrad.

Även den bästa landningssidan med irrelevanta rubriker kommer inte att ge några resultat!

För att undvika detta misstag på målsidan bör rubriken vara lätt att läsa och förstå, och den bör tydligt kommunicera värdet av erbjudandet. Ett sätt att skapa effektiva rubriker är att använda AIDA-formeln. Formeln är en beprövad copywriting-teknik som kan hjälpa företag att skapa rubriker som både fångar uppmärksamheten och är relevanta för erbjudandet. Rubriken ska väcka intresse för erbjudandet, skapa en önskan om produkten eller tjänsten och uppmuntra besökaren att agera.

Ett annat sätt att skapa effektiva rubriker är att använda känslomässiga utlösande faktorer att känslomässigt knyta an till besökaren. Till exempel kan rubriker som tar fasta på besökarens rädslor, förhoppningar eller önskningar vara mycket effektiva för att fånga deras uppmärksamhet

 

Ineffektiv uppmaning till handling (CTA)

A uppmaning till handling (CTA) är det element på en landningssida som uppmanar besökaren att vidta en specifik åtgärd, till exempel att registrera sig för ett nyhetsbrev, ladda ner en e-bok eller genomföra ett köp. En ineffektiv CTA kan avsevärt minska chansen att en besökare konverterar till en kund. Om CTA:n inte är tydlig, visuellt tilltalande och strategiskt placerad i annonsen, blogginlägget eller på startsidan kanske webbplatsens besökare inte vet vilken åtgärd de ska vidta eller tvekar att klicka. Om för många CTA:er leder till samma problem kan användarna bli osäkra på var de ska ägna särskild uppmärksamhet.

 

Hur kan du undvika detta vanliga misstag med målsidor?

Detta landningssida-misstag kan undvikas genom att se till att texten på knappen är okomplicerad och kommunicerar fördelen med att vidta åtgärden. Till exempel är "Kom igång nu" eller "Ladda ner guiden" tydliga och direkta CTA:er som berättar exakt vad besökarna får när de klickar på knappen.

 

Utformningen av CTA-knappen är också avgörande. Knappen ska vara framträdande, visuellt tilltalande och sticka ut från resten av sidan. Att använda kontrasterande färger för knappen och texten kan göra CTA mer märkbar och öka chansen att besökare klickar på den. Marknadsförare bör också överväga att använda större teckenstorlekar, fet eller kursiverad text och grafik för att göra CTA mer visuellt tilltalande.

 

Alltid en CTA eller ett formulär ovanför vikningen!

Se också till att CTA:n har en framträdande plats på din nu väldesignade landningssida och är lätt synlig för besökarna. Den bör vara ovanför vecket, så att besökarna inte behöver scrolla ner för att se den. Att placera CTA:n i mitten av sidan, omgiven av vitt utrymme, kan också göra den mer framträdande och märkbar.

En annan viktig aspekt av en effektiv CTA är den känsla av brådska som den skapar. Besökare är mer benägna att agera om de känner att de kommer att gå miste om något värdefullt om de inte agerar snabbt. Genom att använda fraser som "tidsbegränsat erbjudande", "agera nu" eller "endast ett fåtal kvar" kan du skapa en känsla av brådska och uppmuntra besökare att klicka på CTA:n.

 

Oklart erbjudande

Ett otydligt erbjudande är ett av de viktigaste landningssida-misstagen att undvika. Besökare som kommer till landningssidor letar efter en specifik lösning på sitt problem, och om värdeerbjudandet inte är omedelbart tydligt eller inte resonerar med dem, kommer de sannolikt att lämna utan att konvertera. Om nästa steg är otydligt kan det få samma effekt, så se alltid till att både ditt erbjudande och nästa steg är kristallklara!

Otydliga erbjudanden minskar konverteringsgraden avsevärt

Undvik detta misstag genom att se till att erbjudandet är kristallklart och tilltalar besökarens behov och önskningar. Erbjudandet bör vara specifikt och tydligt kommunicera det värde som besökarna kommer att få när de konverterar.

Fokusera dessutom på att kommunicera fördelarna med deras erbjudande, snarare än bara funktionerna. Besökarna vill veta hur erbjudandet löser deras problem, sparar tid eller gör deras liv enklare.

 

Brist på sociala bevis

Visste du att 61% av kunderna läser recensioner på nätet innan de köper en produkt eller tjänst? Brist på sociala bevis är det största landningssida-misstag som företag kan göra. Social proof är ett psykologiskt begrepp som beskriver människors tendens att följa andras handlingar när de är osäkra på vad de ska göra. I samband med landningssidor kan sociala bevis vara en kraftfull motivator för besökare att konvertera.

 

Hur integrerar man social proof på rätt sätt?

Ett av de mest effektiva sätten att införliva sociala bevis i separata landningssidor eller annonstexter är att använda kundutlåtanden. Vittnesmål är ett kraftfullt verktyg för att bygga förtroende och trovärdighet hos besökare. De ger socialt bevis genom att visa upp erfarenheter från befintliga kunder som redan har provat produkten eller tjänsten. När riktiga kunder ser positiva omdömen från andra är det mer sannolikt att de väljer rätt väg för att göra ett köp.

Det är ett fantastiskt företag, och du kan tryggt göra affärer med dem

- En mamma

Att visa betyg eller recensioner från tredjepartsplattformar som Yelp, Google eller Trustpilot är ett bra exempel på hur man kan integrera social proof. Detta kan vara särskilt effektivt för företag som precis har startat och inte har en stor kundbas.

Sociala bevis är ofta en enkel lösning

Dessutom kan du använda andra former av sociala bevis, t.ex. delningar i sociala medier, omnämnanden i pressen eller rekommendationer från branschexperter. Det är dock viktigt att använda sociala bevis strategiskt och autentiskt. Marknadsförare bör undvika att använda falska eller vilseledande vittnesmål eller recensioner, eftersom detta kan skada deras rykte och trovärdighet. Istället bör de fokusera på att samla in äkta feedback från potentiella kunder och införliva den i sina målsidor på ett sätt som känns naturligt och relevant.

 

Dålig formgivning

En av de vanligaste anledningarna till att besökare avbryter lead capture-formulär är förvirring i formulärfälten. Formuläret kan ha en dålig design eller vara otydligt, vilket leder till en förvirrande upplevelse för besökaren. Om formulärfälten till exempel inte är korrekt märkta kanske besökarna inte förstår vilken information de ombeds att lämna. Därför är det viktigt att se till att flerstegsformulär utformas så att de är användarvänliga, med tydliga instruktioner och en layout som är lätt att följa.

Ett annat landningssida-misstag som kan påverka formulärdesign är när det är överväldigande. När du skapar ett längre formulär känner den potentiella kunden att det är för tidskrävande eller kräver för mycket ansträngning att fylla i. De kan välja att överge formuläret helt och hållet snarare än att fylla i det.

Mindre är mer i formgivningen

Marknadsförare som inte lyckas anpassa besökarnas klick till deras avsedda handlingar kan skapa förvirring och frustration, vilket leder till höga avvisningsfrekvenser och missade konverteringsmöjligheter på din landningssida. Därför är det viktigt att hålla formuläret så kortfattat som möjligt och bara be om den viktigaste informationen som behövs för fler konverteringar.

Även om det kan vara oerhört viktigt att samla in så mycket relevant information som möjligt från besökarna, kan det vara överväldigande och få besökarna att känna sig obekväma. Därför är det viktigt att bara be om tillräckligt med data som krävs för att slutföra konverteringsprocessen. Detta inkluderar relevanta uppgifter som namn, e-postadress och all annan relevant information som behövs för att uppfylla syftet med landningssidan.

Slutligen är utformningen av själva formuläret avgörande. Ett dåligt utformat formulär kan se oprofessionellt eller oattraktivt ut, vilket kan leda till att besökarna tappar förtroendet för varumärket. Därför är det viktigt att se till att formuläret är visuellt tilltalande, med en attraktiv layout, tydlig typografi och ett färgschema som matchar varumärkets visuella identitet.

 

Inte testning eller optimering

När det gäller att skapa en effektiv landningssida är det viktigt att se till att den är optimerad för att uppnå sitt primära mål: att omvandla besökare till leads eller försäljning. Att testa landningssidans element innebär att du experimenterar med olika varianter av elementen, t.ex. rubriker, bilder och uppmaningar till handling (CTA). Genom att testa dessa element kan du avgöra vilken version som fungerar bättre och vilka som behöver justeras för att uppnå önskat resultat.

Hur testar och optimerar man landningssidor?

Ett sätt att testa landningssidans element är genom A/B-testning. A/B-testning innebär att man skapar två eller flera versioner av en landningssida och jämför deras prestanda. Detta kan göras genom att slumpmässigt dirigera besökare till olika versioner av målsidan och spåra deras beteende, såsom klickfrekvens, avvisningsfrekvens och konverteringsfrekvens. Genom att analysera data kan du avgöra vilken version av landningssidan som är mer effektiv och göra justeringar i enlighet med detta.

Läs mer om hur du mäter landningssidors prestanda.

En annan viktig aspekt av optimeringen av din landningssida är att analysera användarupplevelsen (UX). Med UX avses den övergripande upplevelse som besökarna får när de interagerar med din landningssida. Om UX är dålig kan besökarna avskräckas från att slutföra den önskade åtgärden, vilket resulterar i en lägre konverteringsfrekvens.

 

Slutsats

Sammanfattningsvis är det viktigt att inse att optimering av målsidor är den mest avgörande komponenten i alla marknadsföringskampanjer. Det är det första intrycket besökarna får av ditt varumärke, och det kan avgöra om din kampanj blir framgångsrik eller inte. Även en liten förändring i landningssidans design, text eller CTA:er kan ha stor inverkan på dess effektivitet och i slutändan konverteringsgraden. Om man ignorerar viktiga webbfaktorer när man utformar landningssidor kan det dessutom leda till långsamma laddningshastigheter, dålig användarupplevelse och i slutändan lägre sökmotorranking

För att säkerställa att din landningssida blir framgångsrik är det viktigt att undvika de vanliga landningssida-misstag som diskuteras i denna kompletta guide. Om du observerar något av dessa problem kan det finnas ett problem med din målsida. Men hej, oroa dig inte för mycket för det; se det istället som en möjlighet att förbättra. När du väl har förstått hur du upptäcker de bästa landningssidans misstag kommer du att hitta det enklare att förbättra dina sidor.