Landingssider er en viktig del av enhver digital markedsføringskampanje, siden de er spesielt utviklet for å generere leads og oppnå konverteringsmål. Men selv en liten feil på en landingsside kan utgjøre forskjellen mellom en vellykket og en mislykket kampanje. Derfor er det viktig å forstå de vanligste feilene bedrifter gjør på destinasjonssider og unngå dem for enhver pris. Hvis du ikke gir de besøkende en tydelig vei videre fra landingssiden din, enten det er til mer innhold eller en konverteringsmulighet, kan de føle seg fortapt og frustrerte, noe som understreker behovet for tydelig navigasjon og en sterk oppfordring til handling på samme side.

I denne artikkelen tar vi for oss de største feilene ved utforming av landingssider og gir deg tips til hvordan du kan unngå dem. Når du er ferdig med denne artikkelen, har du forstått hva du ikke bør gjøre når du designer landingssider, og du er bedre rustet til å lage landingssider som genererer leads og konverteringer for bedriften din.

Klikk her for å lære mer om forskjellen mellom en pilarside og en landingsside!

 

Mangel på klarhet

Den første og største feilen bedrifter gjør når de utformer sine landingssider, er mangel på klarhet. Landingssidens formål er å kommunisere tilbudet ditt og verdien av det til potensielle kunder og oppmuntre dem til å handle. Hvis det er vanskelig for de besøkende å forstå hva tilbudet ditt er, hvilke fordeler det gir og hva du vil at de skal gjøre, er det større sannsynlighet for at de forlater siden uten å konvertere.

Hvordan unngå denne typiske feilen på destinasjonssiden?

Det er viktig å sikre at du forstår kjøpernes personas, og at landingssiden har et klart og konsist budskap som kommuniserer tilbudets verdi. Det betyr at du må bruke et språk som henvender seg direkte til målgruppen, og som tar for seg deres behov og smertepunkter. Sørg for å ha en tydelig overskrift som oppsummerer tilbudet og fordelene, etterfulgt av underoverskrifter, kulepunkter og bilder som illustrerer tilbudets verdi ytterligere. For mange bilder, cta-knapper eller popup-vinduer kan også utvanne budskapet.

 

Langsom innlastingshastighet påvirker kampanjens ytelse

I dagens digitale landskap forventer besøkende at nettsider lastes raskt, og landingssider er intet unntak. Langsom sidehastighet er en av de største feilene bedrifter kan gjøre på destinasjonssider. Når markedsførerne ignorerer viktige nettfaktorer og landingssiden tar for lang tid å laste inn, er det sannsynlig at annonsetrafikken mister tålmodigheten og forlater siden før den i det hele tatt er lastet inn.

 

Hvordan unngår man et tregt nettsted?

For å unngå denne typiske feilen må digitale markedsførere hastighetsoptimalisere landingssidene sine. En av de beste måtene å gjøre dette på er å fikse ødelagte lenker og optimalisere bilder og videoer som brukes på siden. Store bilder og videoer av høy kvalitet kan ta opp mye båndbredde og redusere lastetiden. Markedsførere bør derfor komprimere bilder og videoer og bruke formater som lastes raskt, for eksempel JPEG og MP4. Både ekte bilder og arkivbilder brukes ofte i oppløsninger som er helt unødvendige for en dedikert landingsside.

Bruk i tillegg en Nettverk for innholdslevering (CDN) for å redusere avstanden som innholdet må tilbakelegge, slik at sidene lastes inn raskere.

Minimere plugins og skript

En annen måte å øke lastetiden på destinasjonssiden på er å minimere bruken av plugins og skript som kan øke lastetiden. Dette inkluderer plugins for sosiale medier, chatbots og sporingsskript. Bedrifter bør nøye vurdere bruken av hver enkelt plugin-modul og hvert enkelt skript, og fjerne de som er unødvendige eller reduserer lastetiden.

I tillegg bør bedriftene optimalisere koden på destinasjonssidene sine ved å minifisering av CSS-, HTML- og JavaScript-filer. Minifisering reduserer filstørrelsen på koden ved å fjerne unødvendige mellomrom og tegn, noe som kan forbedre innlastingstiden på siden betydelig og bidra til å oppnå konverteringsmålene.

 

Lite responsiv design

I henhold til GoodFirms-undersøkelse, 73,1% av nettstedsdesignerne mener at den viktigste årsaken til at publikum forlater en nettside er design som ikke svarer på henvendelser. En dårlig mobilopplevelse betyr at sidens layout og innhold ikke tilpasser seg skjermstørrelsen på den enheten de besøkende bruker. Dette kan resultere i tekst som er for liten til å kunne leses, bilder som er forvrengt eller avkuttet, og en frustrerende brukeropplevelse. Nå som mobile enheter står for over halvparten av all internettrafikk, har ikke bedrifter råd til å neglisjere betydningen av responsiv design av destinasjonssider.

 

Unngå denne feilen, og lag en godt designet landingsside.

For å unngå denne feilen må markedsførere investere i optimalisering av mobile destinasjonssider med tanke på responsivitet. Det betyr at siden bør optimaliseres for alle enheter, inkludert mobil og nettbrett, slik at de besøkende får en sømløs opplevelse. Den beste måten å oppnå dette på er å bruke et responsivt designrammeverk som automatisk tilpasser layout og innhold på landingssiden til skjermstørrelsen på enheten som brukes.

En annen måte er å bruke en mobil-først designtilnærming, eller mobilvennlig tilnærming. Det betyr at siden først utformes spesifikt for mobile enheter og deretter skaleres opp til større skjermstørrelser. På denne måten sikrer man at landingssiden er optimalisert for de minste skjermene først, noe som kan bidra til å nå konverteringsmålene ved å strømlinjeforme design og innhold, noe som til syvende og sist gir flere besøkende ved første øyekast.

 

For mye rot gjør det til en dårlig opplevelse

Det den besøkende ser på landingssiden din er avgjørende for førsteinntrykket av merkevaren din. De beste landingssidene er enkle og fokuserte, med et tydelig budskap og en klar oppfordring til handling. For mange bilder eller for mye rot på landingssidene gir ikke mening og distraherer besøkende fra hovedbudskapet og oppfordringen til handling, noe som fører til forvirring og redusert konverteringsrate.

Rydd opp på siden, og se konverteringsfrekvensen øke!

For å unngå slike vanlige feil må bedriftene sørge for at landingssidene har et klart og konsist budskap og kun inneholder innhold og elementer som er direkte relatert til tilbudet og oppfordringen til handling. Markedsførere bør ha som mål å holde landingssidene rene og oversiktlige, med rikelig med plass til å fremheve hovedbudskapet.

En annen måte å unngå visuelle distraksjoner på landingssidene på er å bruke brødsmuleteknikken for å lede de besøkendes oppmerksomhet. Det er en visuell hierarkisk designteknikk som bruker størrelse, farge og plassering for å lede de besøkendes oppmerksomhet mot de viktigste elementene på siden.

Gjør teksten lett å lese og forstå

I tillegg er kulepunkter og korte avsnitt lettere å lese og skanne enn store tekstblokker, noe som gjør det mer sannsynlig at de besøkende engasjerer seg i innholdet og utfører ønsket handling. Selv om bilder og videoer kan være effektive verktøy for å formidle et budskap, kan for mange bilder og videoer distrahere de besøkende og få siden til å virke uoversiktlig.

I tillegg er en av de vanligste feilene at besøkende må opprette en gratis konto før de får tilgang til innhold, noe som kan være svært avskrekkende og føre til høye avvisningsrater.

 

Svak eller irrelevant overskrift

Overskriften er et av de viktigste elementene på en landingsside fordi det er det første de besøkende ser. Den fungerer som en krok for å fange oppmerksomheten til de besøkende og oppmuntre dem til å engasjere seg i resten av siden. Hvis overskriften er svak eller irrelevant, kan de besøkende miste interessen og forlate siden, noe som fører til lavere konverteringsrate.

Selv den beste landingsside med irrelevante overskrifter gir ingen resultater!

For å unngå denne feilen bør overskriften være lett å lese og forstå, og den bør tydelig kommunisere verdien av tilbudet. En måte å skape effektive overskrifter på, er å bruke AIDA-formelen. Denne formelen er en velprøvd tekstforfatterteknikk som kan hjelpe bedrifter med å lage overskrifter som både vekker oppmerksomhet og er relevante for tilbudet. Overskriften skal vekke interesse for tilbudet, skape et ønske om produktet eller tjenesten og oppmuntre den besøkende til å handle.

En annen måte å skape effektive overskrifter på er å bruke emosjonelle utløsere å skape en emosjonell kontakt med den besøkende. For eksempel kan overskrifter som tar utgangspunkt i den besøkendes frykt, håp eller ønsker, være svært effektive for å fange oppmerksomheten.

 

Ineffektiv oppfordring til handling (CTA)

A oppfordring til handling (CTA) er det elementet på en landingsside som oppfordrer den besøkende til å utføre en bestemt handling, for eksempel å melde seg på et nyhetsbrev, laste ned en e-bok eller foreta et kjøp. En ineffektiv CTA kan redusere sjansene for at en besøkende konverterer til en kunde betraktelig. Hvis CTA-et ikke er tydelig, visuelt tiltalende og strategisk plassert i annonsen, blogginnlegget eller på hjemmesiden, kan det hende at de besøkende ikke vet hva de skal gjøre, eller at de nøler med å klikke. For mange CTA-er fører til det samme problemet: Brukerne kan bli i tvil om hvor de skal være spesielt oppmerksomme.

 

Hvordan kan du unngå denne vanlige feilen på destinasjonssiden?

Denne feilen kan unngås ved å sørge for at teksten på knappen er enkel og kommuniserer fordelen ved å utføre handlingen. For eksempel er "Kom i gang nå" eller "Last ned guiden" tydelige og direkte CTA-er som forteller de besøkende nøyaktig hva de får når de klikker på knappen.

 

Utformingen av CTA-knappen er også avgjørende. Knappen bør være fremtredende, visuelt tiltalende og skille seg ut fra resten av siden. Ved å bruke kontrastfarger på knappen og teksten kan du gjøre CTA-en mer synlig og øke sjansen for at besøkende klikker på den. Markedsførere bør også vurdere å bruke større skriftstørrelser, fet eller kursivert tekst og grafikk for å gjøre CTA-et mer visuelt tiltalende.

 

Alltid en CTA eller et skjema over folden!

Sørg også for at CTA-en har en fremtredende plassering på landingssiden, slik at den er lett synlig for de besøkende. Det bør være over folden, slik at besøkende ikke trenger å scrolle nedover for å se det. Hvis du plasserer CTA-en midt på siden, omgitt av hvite felter, blir den også mer fremtredende og synlig.

Et annet viktig aspekt ved en effektiv CTA er følelsen av at det haster. Besøkende er mer tilbøyelige til å handle hvis de føler at de går glipp av noe verdifullt hvis de ikke handler raskt. Uttrykk som "tidsbegrenset tilbud", "handle nå" eller "bare noen få igjen" kan skape en følelse av at det haster, og oppmuntre besøkende til å klikke på CTA-en.

 

Uklart tilbud

Et uklart tilbud er en av de viktigste feilene man bør unngå på en landingsside. Besøkende som kommer inn på en landingsside, er på jakt etter en spesifikk løsning på problemet sitt, og hvis verditilbudet ikke er umiddelbart tydelig eller ikke gir gjenklang hos dem, vil de sannsynligvis forlate siden uten å konvertere. Hvis de neste trinnene er uklare, kan det ha samme effekt, så sørg alltid for at både tilbudet og de neste trinnene er krystallklare!

Uklare tilbud reduserer konverteringsraten betydelig

Unngå denne feilen ved å sørge for at tilbudet er krystallklart og appellerer til den besøkendes behov og ønsker. Tilbudet bør være spesifikt og tydelig kommunisere hvilken verdi de besøkende får når de konverterer.

Fokuser dessuten på å kommunisere fordelene med tilbudet, ikke bare funksjonene. Besøkende vil vite hvordan tilbudet løser problemene deres, sparer tid eller gjør livet enklere.

 

Mangel på sosiale bevis

Visste du at 61% av kundene leser anmeldelser på nettet. før de kjøper et produkt eller en tjeneste? Mangel på sosiale bevis er den største feilen bedrifter kan gjøre på en landingsside. Sosialt bevis er et psykologisk konsept som beskriver menneskers tendens til å følge andres handlinger når de er usikre på hva de skal gjøre. Når det gjelder landingssider, kan sosiale bevis være en kraftig motivasjonsfaktor for å få besøkende til å konvertere.

 

Hvordan innlemme sosiale bevis på riktig måte?

En av de mest effektive måtene å inkorporere sosiale bevis i egne landingssider eller annonsetekster på, er å bruke kundeuttalelser. Kundeuttalelser er et effektivt verktøy for å skape tillit og troverdighet hos de besøkende. De gir sosiale bevis ved å vise frem erfaringer fra eksisterende kunder som allerede har prøvd produktet eller tjenesten. Når ekte kunder ser positive attester fra andre, er det større sannsynlighet for at de velger å kjøpe produktet eller tjenesten.

Det er et fantastisk selskap, og du kan trygt gjøre forretninger med dem.

- En mor

Å vise rangeringer eller anmeldelser fra tredjepartsplattformer som Yelp, Google eller Trustpilot er et godt eksempel på hvordan du kan bruke sosiale bevis. Dette kan være spesielt effektivt for bedrifter som nettopp har startet opp og ikke har en stor kundebase.

Sosiale bevis er ofte en enkel løsning

I tillegg kan du også bruke andre former for sosiale bevis, for eksempel delinger i sosiale medier, omtale i pressen eller anbefalinger fra bransjeeksperter. Det er imidlertid viktig å bruke sosiale bevis på en strategisk og autentisk måte. Markedsførere bør unngå å bruke falske eller villedende anbefalinger eller anmeldelser, da dette kan skade omdømmet og troverdigheten. I stedet bør de fokusere på å samle inn ekte tilbakemeldinger fra potensielle kunder og integrere dem på landingssidene på en måte som føles naturlig og relevant.

 

Dårlig formgivning

En av de vanligste årsakene til at besøkende forlater lead capture-skjemaer, er forvirring i skjemafeltene. Skjemaet kan være dårlig utformet eller uklart, noe som fører til en forvirrende opplevelse for den besøkende. Hvis skjemafeltene for eksempel ikke er merket riktig, kan det hende at de besøkende ikke forstår hvilken informasjon de blir bedt om å oppgi. Derfor er det viktig å sørge for at flerstegsskjemaer utformes på en brukervennlig måte, med tydelige instruksjoner og en layout som er enkel å følge.

En annen feil som kan påvirke skjemadesignet, er at det er overveldende. Når du lager et langt skjema, føler den potensielle kunden at det er for tidkrevende eller krever for mye innsats å fylle ut. Det kan føre til at de velger å forlate skjemaet i stedet for å fylle det ut.

Mindre er mer når det gjelder formgivning

Markedsførere som ikke klarer å tilpasse de besøkendes klikk til de tiltenkte handlingene, kan skape forvirring og frustrasjon, noe som fører til høye avvisningsrater og tapte konverteringsmuligheter på destinasjonssiden. Derfor er det viktig at skjemaet er så kortfattet som mulig, og at du bare ber om den viktigste informasjonen som trengs for å oppnå flere konverteringer.

Selv om det er utrolig viktig å samle inn så mye relevant informasjon som mulig fra de besøkende, kan det være overveldende og føre til at de besøkende føler seg utrygge. Derfor er det viktig å bare be om de opplysningene som er nødvendige for å fullføre konverteringsprosessen. Dette inkluderer relevante opplysninger som navn, e-postadresse og annen relevant informasjon som er nødvendig for å oppfylle formålet med landingssiden.

Til slutt er utformingen av selve skjemaet avgjørende. Et dårlig utformet skjema kan se uprofesjonelt eller lite tiltalende ut, noe som kan føre til at besøkende mister tilliten til varemerket. Derfor er det viktig å sørge for at skjemaet er visuelt tiltalende, med en attraktiv layout, tydelig typografi og et fargevalg som passer til merkevarens visuelle identitet.

 

Ikke testing eller optimalisering

Når du skal lage en effektiv landingsside, er det viktig å sørge for at den er optimalisert for å oppnå det primære målet: å konvertere besøkende til leads eller salg. Å teste elementene på destinasjonssiden innebærer at du eksperimenterer med ulike varianter av elementene, for eksempel overskrifter, bilder og oppfordringer til handling (CTA). Ved å teste disse elementene kan du finne ut hvilken versjon som fungerer best, og hvilke som må justeres for å oppnå ønsket resultat.

Hvordan teste og optimalisere destinasjonssider?

En måte å teste elementene på destinasjonssiden på er A/B-testing. A/B-testing innebærer å lage to eller flere versjoner av en landingsside og sammenligne resultatene. Dette kan gjøres ved å sende besøkende tilfeldig til ulike versjoner av landingssiden og spore atferden deres, for eksempel klikkfrekvens, avvisningsfrekvens og konverteringsfrekvens. Ved å analysere dataene kan du finne ut hvilken versjon av destinasjonssiden som er mest effektiv, og gjøre justeringer deretter.

Les mer om hvordan du måler resultatene på destinasjonssider.

Et annet viktig aspekt ved optimalisering av destinasjonssiden er å analysere brukeropplevelsen (UX). Med UX menes den generelle opplevelsen de besøkende har når de interagerer med landingssiden din. Hvis brukeropplevelsen er dårlig, kan besøkende bli avskrekket fra å fullføre den ønskede handlingen, noe som resulterer i en lavere konverteringsrate.

 

Konklusjon

Avslutningsvis er det viktig å understreke at optimalisering av destinasjonssider er den viktigste komponenten i enhver markedsføringskampanje. Det er det første inntrykket de besøkende får av merkevaren din, og det kan være avgjørende for om kampanjen lykkes eller ikke. Selv små endringer i landingssidens design, tekst eller CTA-er kan ha stor innvirkning på effektiviteten og dermed konverteringsfrekvensen. Hvis du ikke tar hensyn til de viktigste nettfaktorene når du utformer landingssider, kan det dessuten føre til treg innlastingshastighet, dårlig brukeropplevelse og til slutt dårligere rangering i søkemotorene.

For å sikre at landingssiden din blir en suksess, er det viktig å unngå de vanligste feilene på landingssiden som omtales i denne veiledningen. Hvis du observerer noen av disse problemene, kan det være et problem med landingssiden din. Men hei, ikke bekymre deg for mye over det; se det i stedet som en mulighet til å forbedre deg. Når du har forstått hvordan du oppdager de største feilene på destinasjonssiden, blir det enklere å forbedre sidene dine.