LinkedIn har blitt en viktig plattform for forretningsfolk som ønsker å knytte kontakter, bygge nettverk og generere leads. Ifølge en LinkedIn-studie er 4 av 5 medlemmer pådrivere for forretningsbeslutninger. Derfor.., I den fartsfylte verdenen av digital markedsføring er det avgjørende for markedssjefene å kunne måle nøyaktig hvor vellykkede kampanjene er.

Uten skikkelig annonsering på LinkedIn, sporing og analyse kan du bli stående i mørket når det gjelder effektiviteten av din annonsering. innsatsog markedsføringsbudsjettet kan være bortkastet på strategier som ikke gir resultater. Det er her LinkedIn-konverteringssporing kommer inn i bildet.

Blant de mange funksjonene som er tilgjengelige, er konverteringssporing og automatiske e-poster to viktige verktøy som kan forbedre en bedrifts LinkedIn-markedsføringsstrategi betydelig.

Den benytter seg av LinkedIn Insight-taggensom er en JavaScript-kodebit som kan legges til på nettstedet. LinkedIn insight tag er et kraftig verktøy som gjør det mulig for markedsføringsansvarlige å få innsikt i klikk- og visningskonverteringer knyttet til LinkedIn-annonser.

Klikk-gjennom-konverteringer skjer når brukere handler etter å ha klikket på en av LinkedIn-annonsene. View-through-konverteringer skjer når brukere ser annonsen, men ikke klikker på den. I stedet besøker de nettstedet på egen hånd og utfører deretter en handling.

 

Hvorfor er det viktig med konverteringssporing på nettstedet ditt?

Ved å konfigurere konverteringssporing på LinkedIn kan markedsførere spore og overvåke spesifikke handlinger som brukerne utfører etter å ha interagert med LinkedIn-annonsene, for eksempel å fullføre et kjøp, melde seg på et nyhetsbrev eller sende inn et kontaktskjema. Disse dataene gir viktig innsikt i hvor mange brukere som konverterer, og hvilke markedsføringskanaler eller kampanjer som fører til flest konverteringer.

I tillegg kan markedsførere bruke denne informasjonen til å evaluere effektiviteten i markedsføringen, identifisere forbedringsområder og ta datadrevne beslutninger for å optimalisere strategiene.

I tillegg gir det bedriftene mulighet til å fordele ressurser og budsjetter mer effektivt og fokusere på de strategiene som gir best resultater.

 

Spor konverteringer og få bedre innsikt

Hvis en bedrift for eksempel ser at sponsede InMail-annonser eller andre annonseformater gir høyere konvertering enn karusellannonser, kan den endre budsjettet deretter for å maksimere avkastningen på investeringen (ROI).

Ved å forstå kundeatferden gjennom LinkedIn-konverteringssporing på nettet kan markedssjefene dessuten skape mer relevante og effektive markedsføringsstrategier som oppfyller kundenes behov og preferanser.

 

Begivenhetsspesifikk Sporing er en analytisk gullgruve

En annen viktig fordel med konverteringssporing på nettet er muligheten til å identifisere og korrigere eventuelle flaskehalser eller avbruddspunkter i konverteringstrakten, der brukerne avbryter prosessen. Det gjør det også enklere å spore brukernes handlinger gjennom hele kundereisen, fra de klikker på en annonse til de fullfører et kjøp på nettstedet ditt.

Denne informasjonen kan brukes til å kartlegge problemene og foreta nødvendige justeringer for å optimalisere den elektroniske konverteringsprosessen.

Hvis målet på LinkedIn er å oppnå konverteringer, er det viktig med riktig sporing, og en minimumsgrense på over 100 konverteringer anbefales for å oppnå effektive og pålitelige resultater. Denne terskelen gjør det mulig for bedrifter å samle inn statistisk signifikante data, optimalisere kampanjene effektivt, sette realistiske benchmarks og gjennomføre meningsfulle A/B-tester.

 

Hvorfor er automatiske e-poster viktige?

En av de viktigste fordelene ved å bruke automatiske e-poster på LinkedIn er at det er tids- og ressurseffektivt. Det kan være tidkrevende og arbeidskrevende å sende individuelle meldinger til potensielle kunder manuelt.

Med automatiserte e-poster kan markedsførere imidlertid sette opp forhåndsdefinerte e-postmaler som kan utløses basert på spesifikke handlinger eller hendelser, for eksempel når en potensiell kunde kontakter bedriften, ser på en profil eller engasjerer seg i innholdet. Dette eliminerer behovet for manuell oppfølging og gjør det mulig å nå ut til et større publikum på en effektiv måte. Automatiske e-poster gir deg også muligheten til å måle hva som skjer etter en viktig konvertering.

Personlig e-post etter nedlastinger eller påmeldinger til arrangementer

En annen stor fordel med automatiske e-poster på LinkedIn er muligheten til å personalisere og tilpasse meldingene. Markedsførere kan opprette dynamiske e-postmaler som inneholder plassholdere for personlig informasjon, for eksempel mottakerens navn, firmanavn eller bransje.

I tillegg kan du tilpasse e-postmalene basert på ulike målgruppesegmenter, slik at meldingene er skreddersydd for bestemte grupper av potensielle kunder.

Ved å sette opp automatiserte e-postsekvenser kan du dessuten pleie potensielle kunder ved å gi dem verdifullt innhold, oppdateringer eller tilbud på ulike stadier av kundereisen.

Du kan segmentere potensielle kunder basert på engasjementsnivå, interesser eller atferd. Dette hjelper deg med å bygge relasjoner med potensielle kunder og etablere autoritet.

 

Hvordan setter jeg opp konverteringssporing for LinkedIn-annonser?

Følg disse trinnene for å konfigurere konverteringssporing på LinkedIn:

Konverteringssporing via LinkedIn Insight-taggen

Det første trinnet er å konfigurere Campaign Manager-kontoen. Når Campaign Manager-kontoen er konfigurert, må du installere LinkedIn Insight Tag på nettstedet ditt. Insight Tag er en JavaScript-kodebit som må legges til i topp- eller bunnteksten på nettstedet ditt. Den fungerer på samme måte som en hendelsesspesifikk piksel.

Inkluder Insight-taggen fra Campaign Manager-kontoen din, og LinkedIn gir detaljerte instruksjoner om hvordan du installerer den på nettstedet ditt.

Hendelsesspesifikke konverteringer telles automatisk

Når du har installert Insight Tag, må du definere hendelsesspesifikke konverteringer. Dette er handlingene du ønsker å spore, for eksempel innsending av skjemaer, kjøp eller nedlastinger.

Når du har definert konverteringshendelser, må du legge til hendelseskoder på de tilsvarende sidene på nettstedet ditt. Hendelseskoder er ekstra kodebiter som må legges til på sidene der konverteringshendelsene oppstår. Disse hendelseskodene fungerer sammen med Insight-taggen for å spore når en konverteringshendelse utløses på nettstedet ditt.

 

Hendelsesspesifikk konverteringssporing via Google tag manager

Først må du opprette en LinkedIn Insight Tag fra LinkedIn Campaign Manager-kontoen din. Dette innebærer å generere en unik Insight Tag-kode som du må legge til i Google Tag Manager-kontoen din.

Når du har Insight Tag-koden, logger du inn på Tag Manager-kontoen din og navigerer til beholderen der du vil legge til LinkedIn-konverteringssporing.

Gå til "Tagger" og klikk på "Ny" for å opprette en ny tagg. Velg taggtypen "Custom HTML", og legg til LinkedIn Insight Tag-koden i HTML-feltet. Lagre taggen og publiser endringene.

Spor konverteringer på riktig måte

Etter at du har installert Insight Tag i Google Tag Manager, må du definere konverteringshendelser.

Opprett nå utløsere i Tag Manager som utløses når disse hendelsene inntreffer. Utløsere er betingelser som bestemmer når en tagg skal utløses.

Hvis du for eksempel ønsker å spore en skjemainnlevering som en konverteringshendelse, kan du opprette en utløser som utløses når en skjemainnlevering skjer på nettstedet ditt.

 

Hendelsesspesifikk konverteringssporing via takkesiden

Først må du opprette en takkeside på nettstedet ditt. Dette er siden som brukerne blir sendt til etter å ha fullført en konverteringshendelse, for eksempel etter å ha fylt ut et skjema, foretatt et kjøp eller meldt seg på et nyhetsbrev. Den får en hendelsesspesifikk utløser når siden lastes inn, som aktiverer innsiktstaggen.

Deretter logger du på LinkedIn Campaign Manager-kontoen din og navigerer til delen "Konverteringssporing". Klikk på "Create a conversion action" for å sette opp en ny konverteringssporingskode.

Velg "Website" som konverteringskilde og "Thank You page" som type konvertering. Fyll ut nødvendig informasjon, for eksempel konverteringsnavn, verdi og valuta.

Klikk på "Lagre" for å generere en unik kode som du må legge til på takkesiden.

Når du har generert koden, kopierer du den og limer den inn i HTML-koden på takkesiden. Du kan legge den til som en skriptkode eller direkte i brødteksten på siden. Nå kan du se rapporteringen for konverteringssporing for å få nyttig innsikt. Taksiden er en enkel måte å spore konverteringer som besøkende på nettstedet ditt har sendt inn. Siden all magien i innsiktstaggen skjer når siden lastes inn, kan du legge til all den informasjonen du ønsker på takkesiden.

 

Implementering i CRM (Customer Relationship Management) eller e-postsender

Logg inn på LinkedIn Campaign Manager-kontoen din og gå til delen "Konverteringssporing". Klikk på "Create a conversion action" for å sette opp en ny konverteringssporingskode.

Velg "CRM-integrasjon" som konverteringskilde og velg det aktuelle CRM- eller e-postavsendersystemet fra listen over tilgjengelige integrasjoner. Følg instruksjonene fra LinkedIn for å generere en unik konverteringskode.

Når du har generert konverteringskoden, må du implementere den i CRM- eller e-postsystemet ditt. Implementeringsprosessen kan variere avhengig av hvilket CRM- eller e-postsystem du bruker.

Vanligvis må du legge til konverteringskoden på de relevante sidene eller hendelsene i CRM- eller e-postsystemet som tilsvarer en konverteringshendelse, for eksempel en innsending av et leadskjema eller et kjøp. Dette kan innebære å legge til konverteringskoden som et sporingsskript, en piksel eller en tagg i de aktuelle seksjonene eller malene.

 

Hvordan forstå LinkedIn-annonsenes ROI ved hjelp av LinkedIn-konverteringssporing?

LinkedIn har en verdifull funksjon som gjør det mulig å tilordne en dollarverdi til hver konvertering, basert på den forventede effekten av handlingen som potensielle kunder og nye kunder utfører når de konverterer på LinkedIn-annonsen din.

For å optimalisere bruken av denne funksjonen er det viktig å fastsette verdien i kroner basert på de forventede inntektene den sannsynligvis vil generere.

Hvis nettkonverteringen for eksempel er et engangskjøp av et $50-produkt, er det fornuftig å tildele konverteringen en verdi på $50. Hvis det derimot dreier seg om å få et kundeemne til å registrere seg for en første konsultasjon, kan du basere verdien på en brøkdel av den gjennomsnittlige livstidsinntekten som kundene dine genererer gjennom offline-konverteringer.

Det er viktig å ikke sette verdien til hele gjennomsnittsinntekten, for det er ikke sikkert at alle konsultasjoner fører til nye kunder, og det er ikke sikkert at alle nye kunder fører til et langsiktig samarbeid.

Ved å kombinere den tildelte dollarverdien med de totale annonseutgiftene kan du beregne avkastningen på investeringen (ROI) for annonsene dine. Det er imidlertid verdt å nevne at LinkedIns beregninger allerede tilbyr automatiserte beregninger av ROI for å gjøre det enklere for deg.

Her er de praktiske veiledningene til unngå de største feilene ved LinkedIn-annonsering og andre kampanjestrategiske feil!

Konklusjon

For å kunne gjennomføre vellykkede LinkedIn-kampanjer er det avgjørende at markedssjefene prioriterer LinkedIn-konverteringssporing og automatiske e-poster som viktige elementer i LinkedIn-markedsføringsstrategien. Disse verktøyene gjør det mulig å måle resultatene, automatisere svarene og optimalisere markedsføringsstrategiene for å skape konverteringer.

I tillegg gir LinkedIn-konverteringssporing verdifull informasjon om kundereisen, slik at markedsførere kan identifisere kontaktpunktene som fører til konvertering, og optimalisere markedsføringstrakten deretter.

Ved å sette opp automatiske e-poster kan markedsførere dessuten umiddelbart komme i kontakt med potensielle kunder, pleie leads og bygge meningsfulle relasjoner med målgruppen.

Ved å automatisere e-postbesvarelser kan markedsførere spare tid og ressurser, samtidig som de sikrer at kommunikasjonen med potensielle kunder skjer i tide og på en konsekvent måte. Dette kan hjelpe markedsførere med å holde seg "top of mind" hos målgruppen og øke sannsynligheten for å konvertere potensielle kunder til kunder.