I reklamens värld är det viktigt att skapa en effektiv kampanj för att företagen ska nå sin målgrupp och öka försäljningen. Men i takt med att marknaden blir alltmer överfull av reklam blir konsumenterna mer selektiva när det gäller vad de engagerar sig i. Annonsörer upplever reklamtrötthet och deras strategier blir ineffektiva när det gäller att öka varumärkeskännedomen. Detta problem kan ha en betydande inverkan på en kampanjs framgång, och annonsörerna måste förstå hur länge de kan använda samma annonser utan att de förlorar sin effektivitet.

Svaret på den frågan beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av produkt eller tjänst som annonseras, vilken målgrupp som avses och vilken plattform som annonserna visas på. Annonsörer måste ta hänsyn till konkurrensnivån och frekvensen i annonsschemat för att se till att deras budskap inte försvinner i bruset.

I den här artikeln kommer vi att undersöka hur man känner igen annonströtthet och undersöka strategier för att maximera livslängden på en annonskampanj, inklusive hur ofta annonser bör uppdateras för att hålla dem relevanta och engagerande. Genom att förstå hur lång livslängd en annonskampanj har kan marknadsförare se till att deras reklaminsatser förblir effektiva och lönsamma.

 

Vad är annonsutmattning?

Det är ett fenomen som kan vara skadligt för både en varumärkeskännedomskampanj och en leadgen-kampanj eftersom målgruppen blir trött på att se samma reklam upprepade gånger. När konsumenterna bombarderas med otaliga annonser på olika plattformar blir de alltmer okänsliga och oemottagliga för reklambudskap. Detta leder till att en reklamkampanj blir mindre effektiv eftersom målgruppen börjar lyssna på reklamen eller till och med aktivt undviker den.

 

Hur påverkar ad fatigue resultatet av mina reklamkampanjer?

Högre CPC (kostnad per klick)

Tänk dig en potentiell kund som ser din annons och scrollar igenom den utan att läsa ett enda ord. Detta kallas för banner blindness. Men du måste ändå betala för att visa annonsen för dem. Och naturligtvis måste du betala igen när de ser samma annons igen. Trots att de inte klickade på bannern eller vidtog några åtgärder. Det är så CTR minskar. Efter några veckor börjar kampanjens CPC att stiga. Från denna punkt börjar annonsutgifterna gå till spillo.

Förstörd image för varumärket

Användarna kommer snabbt till ett läge där de undviker ditt erbjudande och ditt företag helt och hållet. De känner att ditt varumärke inte respekterar dem och inte ger en bra kundupplevelse.

Om du letar efter forskning om annonsutmattning, The CMO Club och Thunder genomförde följande undersökning i juni 2018: Enligt 74% av de tillfrågade har negativa annonser störst påverkan på varumärkeslojaliteten. Frekvens och relevans anges av 55% av de tillfrågade som de främsta orsakerna till dålig reklam.

Lägre konverteringsgrad

Enligt Simulmediavar det 5,7% mer sannolikt att tittarna skulle köpa efter att ha sett en annons för första gången jämfört med att inte ha sett någon annons alls. Jämfört med dem som såg reklamen 2-5 gånger var det 4,1% mindre sannolikt att de skulle köpa om de såg den 6-10 gånger. Ännu värre var att personer som såg reklamen 11 gånger eller fler var 4,2% mindre benägna att köpa än de som såg den 6 till 10 gånger. Följaktligen undergräver reklamtrötthet alla ansträngningar du har gjort för att uppnå ditt slutmål: ökad försäljning.

 

Vilka är tecknen på annonströtthet?

Annonsörer måste vara medvetna om hur annonströtthet uppstår. Det första tecknet är en nedgång i klickfrekvensen. Om målgruppen ofta ser samma annonser kan de sluta klicka på dem, vilket tyder på att de inte längre engagerar sig i innehållet. En minskning av engagemangsnivåerna är ett annat tecken på annonströtthet. Om målgruppen inte längre gillar, delar eller kommenterar annonser kan det tyda på att de inte längre är intresserade av innehållet.

Ett annat tecken är en minskning av antalet konverteringar. Om målgruppen inte längre vidtar den önskade åtgärden, t.ex. gör ett köp eller fyller i ett formulär, kan det tyda på att de inte längre reagerar på annonserna. Slutligen, om frekvensen av annonserna har blivit för hög kan publiken börja aktivt undvika dem, vilket resulterar i en minskning av antalet visningar.

Andra tecken kan vara negativ feedback eller kommentarer, en minskning av den tid som spenderas på målsidan och en minskning av den övergripande prestandan för annonskampanjen. Genom att övervaka dessa tecken kan annonsörer identifiera när annonsutmattning uppstår och vidta åtgärder för att hantera det, till exempel att hålla annonsinnehållet färskt enligt målmarknaden, testa flera annonsformat eller meddelanden och rikta in sig på en annan målgrupp.

Lär dig hur man skapar perfekta lead magnets som genererar nya kunder.

 

Hur kan jag förhindra annonströtthet i mina reklamkampanjer?

Det finns flera strategier som annonsörer kan använda för att hålla sina annonser fräscha och engagerande.

Rotera annonsmaterial

Ett av de mest effektiva sätten att stoppa annonströtthet är att rotera annonsmaterial. Annonsörer kan skapa flera variationer av samma innehåll i annonsen, t.ex. genom att ändra bilder eller budskap, för att hålla annonsen fräsch och engagerande. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av automatiserade verktyg, t.ex. inställningarna för annonsrotation i Google Ads.

Använd olika annonsformat

Olika annonsformat kan hjälpa till genom att ge användarna en mängd olika sätt att engagera sig i annonsen. Plattformar som Facebooks annonshantering och Instagram erbjuder till exempel olika annonsformat som fotoannonser, videoannonser, karusellannonser och storyannonser. På samma sätt erbjuder sökmotorplattformar som Google Ads olika annonsformat som textannonser, displayannonser, shoppingannonser och videoannonser. Annonsörer kan experimentera med olika annonsformat som bildannonser, dynamiska annonser, videoannonser etc. för att se vilka som fungerar bäst för deras potentiella målgrupp.

Annons med hävstångseffekt kundanpassare

Annonsanpassare uppdaterar annonser dynamiskt, ge publiken en ny upplevelse genom att effektivisera försäljningstratten och minska problemet med annonströtthet.

Implementera frekvensbegränsning

Frequency capping är en teknik som används för att begränsa antalet gånger en annons visas för en användare. Detta bidrar till att säkerställa att användare inte ser samma annonsinnehåll upprepade gånger. Annonsörer kan ställa in gränser för frekvensbegränsning baserat på kampanjens mål och målgrupp.

Retargeting

Retargeting är en strategi som går ut på att visa annonser för användare som tidigare har interagerat med varumärket eller besökt webbplatsen. Detta kan hjälpa till att visa användarna relevanta annonser baserat på deras tidigare beteende.

A/B-testning

A/B-testning innebär att man skapar olika versioner av en annons och testar dem mot varandra för att se vilken som presterar bäst. Detta kan hjälpa annonsörer att identifiera de mest effektiva annonstexterna och annonserna, och förhindra annonströtthet genom att se till att annonserna är engagerande och relevanta för målgruppen.

Segmentering av målgrupper

Målgruppssegmentering innebär att den potentiella målgruppen delas in i olika grupper baserat på faktorer som demografi, intressen och beteende. Annonsörer kan skapa olika annonser som är specifikt riktade till varje segment och minska annonströtthet genom att visa användarna relevanta och personliga annonser.

Använd schemaläggning av annonser

Schemaläggning av annonser innebär att man anger specifika tider och dagar för när annonser ska visas. Detta kan också hjälpa framtida kampanjer genom att se till att annonserna inte visas för ofta och att användarna inte bombarderas med för många annonser samtidigt.

Övervaka annonsernas resultat

Annonsörer bör regelbundet övervaka kampanjresultaten för sina annonser för att identifiera tecken på annonströtthet. Mått som klickfrekvens, konverteringsfrekvens och engagemang kan hjälpa annonsörer att förstå hur användarna interagerar med deras annonser och göra nödvändiga ändringar för att motverka annonströtthet.

För annonser i sociala medier är det viktigt att vara uppmärksam på de ständigt föränderliga trenderna och preferenserna hos publiken. Annonsörer kan använda verktyg för att lyssna på sociala medier för att förstå konversationerna kring sitt varumärke och sin bransch och skapa annonser som når fram till målgruppen.

Använd negativa sökord på sökmotorplattformar. Negativa sökord är termer som annonsörer kan utesluta från sina digitala marknadsföringskampanjer för att förhindra irrelevant trafik. Genom att använda negativa sökord kan du se till att annonsuppsättningen endast visas för användare som är intresserade av den produkt eller tjänst som annonseras.

Kolla in den här praktiska guiden om de 8 största Google-annonsmisstagen och hur du undviker dem.

 

Hur ofta bör jag ändra mina annonser för att undvika annonströtthet?

Hur ofta en annonsör bör ändra sina annonser för att undvika annonströtthet beror på olika faktorer som bransch, potentiella kunder och annonsplattform. En allmän tumregel är dock att de flesta kampanjer behöver en kreativ uppdatering var 2-4:e vecka. Detta ger tillräckligt med tid för annonsen att ses av den potentiella målgruppen samtidigt som den hålls fräsch och engagerande.

Det är viktigt att notera att om man ändrar en annons för ofta kan det också vara skadligt för kampanjens resultat, eftersom det kanske inte ger annonsen tillräckligt med tid för att få dragkraft och generera resultat. Det är viktigt att övervaka annonsens prestanda regelbundet för att identifiera tecken på annonströtthet och göra nödvändiga ändringar.

 

Vilka är de vanligaste orsakerna till annonströtthet?

Det finns flera orsaker till att annonsutmattning uppstår, och några av de vanligaste orsakerna är

Överexponering

Målgrupper börjar tappa intresset när samma annons visas för dem upprepade gånger. Detta kan hända när en annonsör använder samma annonsmaterial under en längre period.

Bristfällig målinriktning

Om annonsen inte är riktad till rätt målgrupp kan det leda till annonströtthet. Om du till exempel visar en annons för herrskor för kvinnor kan det leda till sämre resultat.

Irrelevanta meddelanden

Om budskapet i annonsen inte är relevant för den potentiella målgruppen kan det leda till annonströtthet. Det är viktigt att se till att annonsens budskap når fram till rätt målgrupp.

Annonsmättnad

När för många annonser från samma annonsör visas för samma personer kan det leda till annonströtthet.

Brist på variation

När designteamet använder samma annonsmaterial upprepade gånger utan att ändra budskapet eller det visuella uttrycket kan det leda till annonströtthet. Det är viktigt att rotera annonsmaterial regelbundet för att hålla kampanjen fräsch och engagerande.

 

Kan annonströtthet leda till minskad ROI?

Ja, annonströtthet leder till en minskning av ROI. När en annons blir repetitiv och inte lyckas engagera de potentiella kunderna kan det leda till en nedgång i annonsens prestanda. Som ett resultat kan kostnaden per klick (CPC) öka och konverteringsgraden minska. Det innebär att annonsören betalar mer för att generera färre resultat, vilket kan leda till en minskad ROI.

 

Hur kan jag mäta effekten av annonsutmattning på mina reklamkampanjer?

Att mäta effekten av ad fatigue på reklamkampanjer kan vara en utmaning, men det finns några viktiga mätvärden som kan ge insikt i dess effekter.

Klick- och genomslagsfrekvens (CTR)

Click-through rate (CTR) är ett mått som mäter andelen personer som klickar på en viss länk eller annons efter att ha sett den. En nedgång i CTR över tid kan vara ett tecken på annonströtthet.

Kostnad per klick (CPC)

Den kostnad som en annonsör betalar varje gång en användare klickar på en av deras annonser kallas kostnad per klick. Annonsutmattning kan leda till en ökning av CPC, eftersom annonsens prestanda minskar.

Konverteringsgrad

Konverteringsfrekvensen är den procentandel personer som slutförde en önskad åtgärd, t.ex. ett köp, efter att ha klickat på en annons. Om konverteringsgraden sjunker över tid kan det vara ett tecken på annonströtthet.

Annonsfrekvens

Med annonsfrekvens avses hur många gånger en annons visas för samma målgrupp. En hög frekvens kan leda till annonströtthet och försämrad prestanda.

Grad av engagemang

Engagemangsgraden mäter hur unika användare interagerar med en annons, t.ex. genom att gilla, kommentera eller dela. En nedgång i engagemangsgraden kan tyda på annonströtthet.

Genom att regelbundet övervaka dessa viktiga mätvärden och analysera trender över tid kan annonsörer identifiera och åtgärda hur annonströtthet uppstår i deras kampanjer, vilket leder till bättre resultat och en positiv avkastning på investeringen.

 

Vad finns det för strategier för att motverka annonströtthet?

För att bekämpa annonströtthet, utnyttja dynamisk retargeting för att leverera annonser enligt det senaste elementet som den potentiella kunden besökte på din webbplats. Denna retargeting-taktik visar användarna reklam för exakt den produkt de tittade på på din webbplats eller med personlig text beroende på produktens rubrik eller brödtext. Användarna påminns om den produkt som de tidigare har visat intresse för.

Genom att inspirera till handling och ge publiken energi att interagera med innehållet kan du dessutom vända de negativa effekterna av annonströtthet och okunskap. Dina annonser kommer att bli mycket bättre om du använder minnen, känslor eller emotioner. Vår hjärna använder fluktuationer i känslornas valens och upphetsning som en kritisk informationskälla för att styra beteendet.

 

Finns det några verktyg eller program som kan hjälpa mig att förebygga annonströtthet?

Ja, det finns flera verktyg och program som kan hjälpa till att förhindra annonströtthet, effektivisera processen för att skapa annonser och optimera annonsernas prestanda. Här är några exempel:

Plattformar för annonshantering

Plattformar som t.ex. Google-annonser, Facebook-annonseroch LinkedIn-annonser tillhandahålla robusta verktyg och funktioner för annonshantering som gör det möjligt för annonsörer att hantera och optimera sina annonskampanjer.

Verktyg för annonsoptimering

Verktyg som t.ex. AdEspresso, AdRolloch Optmyzr använda maskininlärning och automatisering för att optimera annonsprestanda och förhindra annonströtthet.

Verktyg för A/B-testning

Plattformar som t.ex. Unbounce, VWOoch Optimizely tillåta annonsörer att genomföra A/B-testning för att identifiera de bäst presterande annonserna, budskapen och inriktningarna.

Verktyg för kreativ annonsering

Verktyg som t.ex. Canva, Adobe Creative Suiteoch Crello kan hjälpa annonsörer att snabbt och enkelt skapa visuellt tilltalande annonsmaterial.

Verktyg för analys

Plattformar som t.ex. Google Analytics, Facebook-analysoch Mixpanel ge insikter om annonsernas prestanda, så att annonsörerna kan identifiera och åtgärda problem med annonströtthet.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan sägas att även om ad fatigue är ett mycket verkligt problem kan annonsörer vidta flera åtgärder för att bekämpa det. Genom att använda en mängd olika annonsformat, kontinuerligt rotera annonsmaterial, implementera frekvenstak och genomföra A/B-tester kan annonsörer bibehålla publikens intresse och optimera annonsprestanda. Genom att använda retargeting och sekventiella meddelanden kan man dessutom förebygga annonströtthet och se till att publiken förblir engagerad i annonsörens budskap.

Slutligen är en annons ofta mest effektiv efter 3-7 visningar, vilket innebär att upprepad exponering kan bidra till att förstärka en annonsörs budskap och öka sannolikheten för engagemang. Med detta sagt är det viktigt att hitta en balans mellan frekvens och överexponering för att förhindra utbrändhet hos publiken.