Visste du att inbound marketing hjälper företag att generera 54% fler ledningar än andra former av marknadsföring. Samtidigt kostar det 62% mindre per lead jämfört med andra former av marknadsföring. Inbound marketing är en av de mest populära strategierna för att få ditt företag att växa och bygga långsiktiga relationer med din målgrupp. Det är en metod som uppmuntrar marknadsförare och företag att skapa värdeadderande innehåll som faktiskt hjälper dem att positionera sig som branschexperter. Hur blir ett varumärke framgångsrikt och får trovärdighet? Helt enkelt genom att tillhandahålla de rätta lösningarna på dina kunders problem. Det är precis detta som är grunden för inbound marketing, dvs. att leverera relevant information till målgruppen som är inriktad på deras smärtpunkter och problem.

Inbound marketing fungerar genom att attrahera rätt målgrupp med likasinnade mål och visioner och genom att engagera sig i denna gemenskap för att komma fram till en gemensam lösning. Genom att göra detta stärker ni varandra och bygger därmed trovärdighet som ett respektabelt varumärke. Det som gör inbound marketing till en briljant strategi är att den skapar en autonom loop. När du blir framgångsrik blir din målgrupp det också, vilket i sin tur lockar till sig nya kunder och så fortsätter det. Inbound marketing hjälper till att skapa den välbehövliga dynamiken och bidrar till att skapa en stark grund.

Låt oss dyka lite djupare och förstå vad inbound marketing handlar om.

 

Vad är Inbound Marketing?

Inbound marketing är enkelt uttryckt en strategi som hjälper nya kunder att upptäcka ditt företag och redan existerande kunder med deras smärtpunkter och problem. Denna metod skiljer sig från vanliga metoder för leadgenerering där varumärkesbilden trycks utåt på kunden. Inbound-marknadsföring fokuserar främst på synlighet och varumärkeskännedom, vilket säkerställer att kunderna söker och kommer till dig och inte tvärtom. Denna metod kan definieras som en form av  "Pull-marknadsföring" genom digitala marknadsföringsmetoder som SEO, innehåll och evenemang som skapar värde och ökar varumärkeskännedomen.

Det som gör att inbound marketing fungerar som det gör är det enkla faktum att människor inte känner att de blir sålda till utan de känner att lösningen på deras problem är vår tjänst och därför når de ut till ditt varumärke. Innehållet som tillhandahålls i denna mening är värdefullt, pedagogiskt och underhållande på samma gång, vilket gör det önskvärt för potentiella kunder. Målet med en fruktbar inbound marketing-kampanj är i slutändan att öka kundräckvidden, öka kundengagemanget, stimulera kvalitetstrafik och naturligtvis större konverteringar som är "förtjänade". När den används på rätt sätt ger den exponentiellt bättre resultat än konventionella digitala marknadsföringstekniker.

Hur kommer det sig?

Inbound marketing är en briljant strategi för att generera leads utan att företagen behöver lägga tid och kraft på att nå ut till sina kunder. Och eftersom du inte använder någon outbound-taktik kommer din målgrupp att vara genuint intresserad av vad du har att erbjuda och är villig att betala priset för att utnyttja din tjänst.

 

Vad gör Inbound Marketing till en kraftfull strategi?

Till att börja med ger det kunderna makten att bestämma vad de vill ha. Det uppmuntrar kunderna att engagera sig i ditt varumärke när som helst och via vilket medium som helst. Det skapar en koppling mellan likasinnade människor som har ett gemensamt mål att vara aktiva och skapar en grund för dem att uppnå det tillsammans. Inbound marketing förväxlas ofta med outbound marketing. Medan inbound marketing främst är inriktad på att attrahera värdefulla kunder, handlar outbound marketing om att pusha varumärket till potentiella kunder, som kanske eller kanske inte är intresserade av ditt varumärke. Det handlar om att "förtjäna" strålkastarljuset medan outbound marketing "köper" det.

 

Hur fungerar det?

Inbound marketing är nästan helt baserat på det innehåll du lägger ut där ute. Ju mer tid och resurser som investeras i att producera bra innehåll, desto större blir dina resultat. Att skapa bra innehåll är vägen till människors hjärtan och till framgång. En framgångsrik kampanj innebär att du följer upp dina resultat och ständigt ser över och förbättrar din strategi - det finns alltid utrymme för förbättringar. Det är upp till dig att se till att du har en aning om vad din målgrupp vill ha och hur du bäst levererar det till dem.

 

5 fördelar med Inbound Marketing som du bör känna till

 

Vi har konstaterat att inbound marketing väger tyngre än traditionella marknadsföringsstrategier, men här följer en kort beskrivning av fördelarna med inbound marketing för att hjälpa dig att förstå metoden bättre:

  1. Lockar organisk trafik av hög kvalitet
  2. I hög grad budgetvänlig
  3. Långsiktig och självbärande
  4. Hjälper till att bygga trovärdighet och kundrelationer
  5. Möjlighet till tillväxt

 

Lockar organisk trafik av hög kvalitet

En av de största fördelarna är kvaliteten på de leads som genereras. Enligt Content Marketing Institutegenererar inbound marketing 3x fler leads per dollar än traditionella marknadsföringsstrategier. De leads som genereras är äkta, välinformerade kunder. Eftersom inbound marketing är en mer kanalbaserad strategi är de leads som genereras äkta och intresserade av din tjänst.

 

Budgetvänlig

Konventionell digital massmarknadsföring kräver mycket arbete och inte minst en stor summa pengar för att bli framgångsrik. Inbound-marknadsföring är lättare för din budget eftersom den är mer fokuserad och innehållsorienterad. Med den här strategin sparar du inte bara pengar utan får också högre ROI över tid. Det är dock viktigt att notera att kvalitetsinnehåll är dyrt att få producerat externt. Så om du ser fram emot att skapa innehåll av hög kvalitet för din content marketing måste du fundera över hur mycket som kan produceras internt och hur mycket som behöver produceras externt.

 

Långsiktig och självbärande

Över tid är det en metod som ger större ROI. I jämförelse med outbound marketing, som bara varar så länge som kampanjen, har inbound marketing inget utgångsdatum. Det material som genereras genom inbound marketing finns tillgängligt online för den som är villig att söka efter det. Eftersom framgången baseras på organisk trafik genererar det alltid en loop där nya leads genereras baserat på kunder som är nöjda med din tjänst.

 

Hjälper till att bygga trovärdighet och kundrelationer

Den princip som gör inbound marketing till en framgångssaga är den trovärdighet den bygger på. I allmänhet är marknadsföringen helt baserad på data och information och inte fokuserad på värde och kundrelationer. Med inbound-strategier får ett varumärke chansen att interagera och engagera sig med kunderna för att erbjuda en lösning på deras problem och därmed bygga relationer kring ett gemensamt mål. Denna aspekt bidrar till att skapa en sund relation mellan kunderna och varumärket, vilket är mycket värdefullt. Denna typ av marknadsföring är unik och fruktbar i detta sammanhang eftersom förtroende och trovärdighet går hand i hand med varumärkesimage och varumärkesframgång.

 

Möjlighet till tillväxt

Eftersom denna strategi ständigt behöver förbättras finns det alltid en "drivkraft" att växa och bli bättre som varumärke. Genom att ständigt interagera med kunderna och uppmuntra till feedback har ditt varumärke möjlighet att utvecklas och följa upp sina resultat. Med inbound marketing finns det alltid en möjlighet till ständig utveckling för ett varumärke om möjligheten utnyttjas.

 

 3 tips som företag bör tänka på 2022

Vi har en klar uppfattning om vad inbound marketing är och hur fördelaktigt det är för ett varumärke i dagens digitala marknadsföringsscenario. Här är tre tips som hjälper dig att komma igång med din resa. Nu kör vi:

  1. Ha ett väldefinierat affärsmål och en väldefinierad strategi
  2. Skapa innehåll för varje steg
  3. Att välja rätt leveransplattformar

 

Ha ett väldefinierat affärsmål och en väldefinierad strategi

Mål och målgrupp är synonyma begrepp. Att definiera och förstå dina mål tillsammans med målgruppen är det första och grundläggande steget mot din inbound marketing-strategi. Lär dig ständigt och improvisera den strategi du kommer att använda. Forskning är nyckeln till att förstå vad din målgrupp vill ha och det är viktigt att lägga ner timmar på forskning för att få slutresultatet.

 

Skapa innehåll för varje steg

Detta tips säkerställer att den genererade trafiken är konstant och resulterar i en självunderhållande loop. Transformativ inbound marketing kräver värdefull komet i varje steg för att attrahera och behålla kunder. Det är också viktigt att anpassa innehållet och se till att det är relevant eftersom innehållet har ett transformativt värde mer än något annat. Bra innehåll går ofta förlorat om det inte används på rätt plattform. Att välja rätt plattform, särskilt inom inbound marketing, är av yttersta vikt. Du måste analysera vilket som är det bästa sättet och plattformen för att leverera innehållets ecstasy till målgruppen. Ju mer forskning desto mer sannolikt är framgången.

 

Slutsats

Inbound marketing är en helt ny genre och ett helt nytt sätt att arbeta med marknadsföring. Det är en långsiktig marknadsföringsstrategi som ger bättre resultat och hjälper till att bygga upp varumärkets image och trovärdighet. Strategin är helt baserad på det innehåll som skapas och hur det presenteras för målgruppen. Ju mer värdefullt innehållet är, desto större är sannolikheten att du vinner över publiken. Till skillnad från utgående marknadsföring "tjänar" man kunder genom ständiga ansträngningar och detta återspeglas direkt i varumärkets ROI-diagram.

Det är en långsiktig strategi som skapar en stark relation mellan kunden och varumärket. En stark grund som bygger på gemensamma mål och en målmedveten inställning är både språngbrädan för alla företag i tillväxt och inkommande marknadsföring. Det gör att du kan tjäna publiken och har därför mycket mer värde i jämförelse med konventionella marknadsföringsmetoder.