Alla oberoende programvaruleverantörer (ISV) bör ta en ordentlig titt på de potentiella tillväxtmöjligheter som en AI-integration har att erbjuda. Företagen, särskilt de som tillhandahåller nischlösningar, kommer att vara beroende av AI under de kommande åren. Men vad har AI att göra med ISV? Branschanalytiker anser att artificiell intelligens är en teknik som har visat en otrolig tillväxt inom alla sektorer. Sådan teknik har gett ISV:er och kanalpartners ett enormt mervärde och det är just det vi kommer att diskutera i det här inlägget. Vi kommer att berätta hur artificiell intelligens påverkar oberoende programvaruleverantörer och lista fördelarna med att introducera sådan banbrytande teknik.

 

Vilka är fördelarna med att använda AI i ISV-integrationer?

Låt oss dyka djupare och lära oss mer om de befintliga och potentiella fördelarna med att införa artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i ISV:s utvecklings- och distributionsprocesser.

 

 

Snabbare omarbetning av kod

Programmerare kan behöva lägga till en sista funktion i sina program innan de är redo att användas. Men tidsbrist kan göra den enkla uppgiften att organisera, strukturera och anpassa funktionen till koden till en enorm utmaning. Code refactoring hjälper till att effektivisera processen med att omstrukturera datorkod utan att man behöver justera dess externa beteende och funktionalitet.

Oberoende tjänsteleverantörer som vill införa större uppgraderingar i sina programvarulösningar kan behöva refaktorisera koden. Denna övning kan bli oerhört smärtsam och snabbt bli mer tids- och ansträngningsintensiv. Men företag kan inte ignorera processen eftersom lösningarnas framgång är beroende av effektiv och oklanderlig refaktorisering av kod. När allt kommer omkring bygger all framgångsrik affärslogik på rena koder.

Lösningar för maskininlärning och artificiell intelligens kan hjälpa till att analysera den nya och befintliga koden, samtidigt som de fastställer beroenden och optimerar koden. Detta är mycket användbart vid utveckling av kod som kräver miljöuppgraderingar, en process som kräver tillförlitlig och stabil prestanda.

 

 

Snabb framtagning av prototyper

Oberoende tjänsteleverantörer blomstrar när de skapar lösningar som effektivt uppfyller kundernas förväntningar. Konkurrensen går ut på att skapa den mest kompletta lösningen. Hur kan ISV-företag anta utmaningen? Innan de gör något är det viktigt att de förstår vikten av snabb prototypframtagning.

Det är viktigt att ISV-företag har en minsta möjliga livskraftig prototyp som kan omvandlas till en fullfjädrad lösning så tidigt som möjligt. Dessutom måste de anstränga sig för att få trovärdig feedback för att kunna göra nödvändiga förbättringar före lanseringen. Detta är avgörande för att kunna utveckla mer raffinerade framtida versioner.

Med tanke på hur snabbt kundernas beteende förändras i den digitala tidsåldern har det aldrig varit viktigare att samla in användardata och förstå de föränderliga användarkraven. ISV-företag måste ta hänsyn till användarnas krav och prioritera funktionsrelaterat beslutsfattande, särskilt när de identifierar programvaruutgivningsplaner.

Det är här som AI och ML kan spela en viktig roll. Dessa tekniker hjälper ISV-specialister att skapa en strategi som leder till framgångsrika produktlanseringar. AI hjälper dem att kartlägga branschkrav och marknadsbehov samtidigt som de använder dem för att skapa tillförlitliga produktprototyper - allt detta genom visualiseringstekniker som drivs av naturligt språk. Med andra ord eliminerar AI behovet av att skriva en stor bit kod bara för att få den demonstrerande lösningen att fungera.

 

 

Utbildning av utvecklare

De ultrafuturistiska framstegen inom artificiell intelligens är verkligen en kraft att räkna med. Men mänsklig inblandning i ISV-företagens användning av sådan teknik har inte upphört att existera. Med andra ord måste företagen förbättra kvaliteten och prestandan hos den mänskliga faktorn i alla AI/ML-system för att generera bättre resultat.

Programvaruutvecklingssektorn är alltid i stort behov av utvecklare och programmerare som kan utbildas och göras marknadsrelevanta. Detta är viktigt med tanke på hur snabbt nya programmeringsspråk, ramverk och paradigmer dyker upp och blir avgörande för framgång.

Företagen behöver skapa sådana strategier och fokusera på juniora utvecklare som fortfarande håller på att skapa den grundläggande grunden för programmering. Maskininlärning och relaterad teknik kan vara en fördel för kommande mjukvaruutvecklare. Med hjälp av sådan teknik kan ISV-företag utveckla mer autonoma processer inom alla utbildningsprogram och mekanismer.

ML- och AI-drivna strategier kommer att hjälpa ISV:er att ge lektioner till sina utvecklare och samtidigt testa deras kunskaper och framsteg. När AI-lösningar genererar data kommer ISV:er att få kännedom om hur långt utvecklaren har kommit i sitt lärande och använda datan för att öka komplexiteten i uppdragen proportionerligt.

Ännu viktigare är att AI- och maskininlärningsintegrationer i ISV:er hjälper till att eliminera eventuella partiska åsikter om utvecklare i utbildningsprogrammen. Företagen uppnår detta genom att se till att utbildningsprocessen endast omfattar interaktion mellan utvecklare och AI-baserade utbildningsplattformar.

 

 

Autonom driftsättning och övervakning

Intelligent automatisering är till stor hjälp för ISV-företag eftersom det gör det möjligt att skapa en autonom driftsättningsmiljö. Detta fungerar särskilt bra när de har en programvarulösning som är byggd och certifierad för driftsättning. ISV:er kan använda artificiell intelligens och maskininlärning för att utveckla en autonom driftsättningsmiljö som kontinuerligt övervakar alla specificerade driftsättningsparametrar.

Den ML-drivna driftsättningsmiljön använder parametrarna för att söka efter potentiella fel i produkten, särskilt flaskhalsar som kan göra produkten långsam och slutligen värdelös. Viktigast av allt är att driftsättningsmiljön omedelbart rödmarkerar felen och flaskhalsarna och delar rapporten med det tekniska teamet i fråga. Med andra ord säkerställer autonoma driftsättningsmiljöer att ISV-företag har en sömlös produktdriftsättningsprocess.

Inte nog med det, ISV-företag kan lita på IT efter driftsättningen. Detta gäller övervakningsfasen där de AI-baserade robotarna ständigt håller koll på applikationens hälsa. ISV:er kommer att finna det mycket användbart att spåra molntillgänglighet, utföra grundläggande och avancerad analys av säkerhetshot, spåra trafik från flera källor och utföra övergripande prestandaövervakning - allt detta för att få produkten att fungera sömlöst.

 

 

 

Stärka kvalitetssäkringen

Fler och fler företag förlitar sig på datorprogram för att få ut det bästa av sina resurser, slå konkurrenterna och vinna stora marknadsandelar. Programvaran är i själva verket en viktig möjliggörare för sådana företag. Men det är bara en underdrift med tanke på hur datorprogrammen har blivit mer än ett stödsystem för dem.

Det finns dock vissa problem som ISV-företagen måste ta itu med trots all den härlighet som mjukvaran för med sig. De flesta digitala plattformar ger de befintliga affärsprocesserna mer kraft och gör dem mer tillförlitliga. Samtidigt kommer det aldrig att upphöra att vara en utmaning att sömlöst rulla ut felfri programvara.

Hur kan ISV-företag säkerställa kvalitetssäkring? Det är en fråga som AI- och ML-driven automation har svar på. Så här hjälper automatiseringen ISV-företag. Plattformar för automatiserad testning som bygger på algoritmer för maskininlärning kan effektivt identifiera viktiga programvarukomponenter och kontrollera hur programvaran beter sig.

Processen kan sedan fortsätta med att skapa testfall och samtidigt generera tillförlitliga testdata. Sådana AI-lösningar kan hjälpa ISV:er att validera komponentspecifika mål. Genom att testa data för varje komponent kronologiskt kan ISV:er avgöra om hela applikationen eller lösningen är redo att gå live eller inte.

De AI-drivna teststrategierna kan dessutom upptäcka nya problem och buggar i programmet, vilket gör det möjligt att skapa nya funktioner och lägga till fler funktioner i programvaran. Sådana snabba förbättringar är inte möjliga om ISV fortsätter att använda traditionella mekanismer för automatiserad testning.

 

 

Framtiden för AI för ISV:er

Under de kommande åren kommer AI- och ML-drivna lösningar att införas i mycket stor skala och ISV-företagen måste hänga med, särskilt genom att arbeta på sin förmåga att införa AI i sin befintliga verksamhet. Inte nog med det, de kommer att behöva utnyttja artificiell intelligens för djup förståelse och för att driva agila processer. Detta kommer att få stora konsekvenser för startup- och småföretagssektorn där AI kan användas för att utveckla lösningar genom synergier. För de ISV-företag som är villiga att använda AI och ML kan det vara deras möjlighet att dra nytta av den globala AI-användningen som förväntas nå $55B år 2025. ISV-företag bör sträva efter att skapa mervärde, särskilt genom att bygga chatbots, virtuella assistenter, smarta städer, smart säkerhet och andra produkter och tjänster.

 

Avslutande tankar!

Där har ni det. Vi hoppas att denna omfattande guide om AI-drivna oberoende tjänsteleverantörer hjälper dig att förstå betydelsen av modern teknik, särskilt artificiell intelligens och maskininlärning, för att utveckla och distribuera överlägsna programvarulösningar och säkerställa bättre resultat av programvaruutvecklingen. De utvecklare som arbetar bakom kulisserna på sådana ISV:er kommer att tycka att det är enklare och vara mer benägna att införa AI och ML i utvecklings- och driftsättningsprocessen eftersom det gör deras liv enklare i olika utvecklingsstadier. Tyckte du att den här guiden var till hjälp? Låt oss veta i kommentarerna. Glöm inte att kolla in andra informativa inlägg i bloggen!