I dagens konkurrensutsatta affärslandskap måste varje organisation förstå hur man genererar leads för att behålla och utöka sin kundbas. En effektiv digital leadgenereringskampanj kan hjälpa företag att identifiera och interagera med potentiella kunder, bygga relationer och i slutändan driva försäljning. Att utveckla framgångsrika strategier för leadgenerering kräver dock noggrann planering och genomförande. I den här artikeln kommer vi att utforska de viktigaste komponenterna i en säljkvalificerad leadgenereringskampanj som hjälper digitala marknadschefer att skapa en kraftfull leadgenereringsstrategi som hjälper dem att uppnå sina tillväxtmål.

Låt oss gå rakt på sak!

Varje strategi för digital marknadsföring bör ha tydliga mål

Tydliga mål är grunden för varje framgångsrik leadgenereringsprocess. Sätt därför upp och dokumentera exakt vilka resultat du vill att din leadgenereringskampanj på nätet ska ge. Dessutom är det viktigt att se till att dina mål är mätbara så att du kan spåra dina leadgenereringssatsningar och avgöra om kampanjen är framgångsrik eller inte.

Detta innebär att man fastställer specifika mätvärden, t.ex. ett visst antal leads, prenumeranter, intäkter per lead, försäljning, testversioner, registreringar och konversationsfrekvenser, som kan mätas och analyseras under hela kampanjen.

Dessutom bör en strategi för leadgenerering innehålla en detaljerad plan för hur du ska nå din målgrupp, vilket budskap du ska använda och vilka kanaler du ska använda för att distribuera ditt innehåll. Oavsett om det handlar om en inbound-kampanj eller en uppsökande kampanj, och om fokus ligger på nya leads, att driva trafik eller generell tillväxt, gäller samma principer. För att uppnå en effektiv strategi måste den vara helt i linje med affärsmodellen och tillgodose både lojala kunder och den nya potentiella kunden!

 

Målgruppen är kärnan i alla digitala marknadsföringsstrategier

Tänk på målgruppen utifrån kundtjänstmedarbetarens perspektiv. För att generera säljkvalificerade leads är det viktigt att förstå målgruppen, inklusive deras demografi, intressen och beteenden.

 

Om du vill få högkvalitativa leads ska du fokusera på köparens personas

Det första steget i att identifiera målgruppen är att ta fram så kallade buyer personas. Dessa är idealkundernas fiktiva representationer baserade på verkliga data om de befintliga kunderna och marknadsundersökningar. Buyer personas måste innehålla viss demografisk information som kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst och yrke. De bör också innehålla psykografisk information som intressen, värderingar, övertygelser och attityder.

 

All marknadsföring vill ha betalande kunder, men ingen vill lösa deras problem!

Dessutom är det viktigt att identifiera de problem eller smärtpunkter som din målgrupp upplever och som ditt erbjudande kan lösa. En annan viktig aspekt av att identifiera målgruppen är att förstå deras beteendemönster. Detta inkluderar var de spenderar sin tid online, vilka typer av innehåll de konsumerar och hur de föredrar att kommunicera. Genom att förstå deras beteendemönster kan du välja rätt kanaler för att distribuera din innehållsmarknadsföring och utveckla budskap som resonerar med dem.

När det gäller leadgenerering är det dessutom viktigt att notera att identifieringen av målgruppen är en fortlöpande process. I takt med att ditt företag utvecklas och din målmarknad förändras kan dina buyer personas behöva uppdateras för att återspegla dessa förändringar.

 

Landningssidor - Ett garanterat sätt att få kvalificerade leads

En landningssida är ett av de mest effektiva verktygen för leadgenerering som är utformat för att fånga upp marknadsföringskvalificerade leads genom att uppmuntra webbplatsbesökare att vidta specifika åtgärder. Denna åtgärd kan vara att fylla i ett formulär, prenumerera på ett nyhetsbrev, ladda ner en e-bok eller göra ett köp. En landningssida med hög konverteringsgrad är optimerad för sökmotorernas resultatsidor och utformad för att omvandla besökare till leads.

Det första steget för att skapa en landningssida som genererar flest leads är att se till att den är relevant för besökarens behov. Det innebär att landningssidan ska matcha budskapet och innehållet i den annons eller kampanj som ledde besökaren till sidan. Dessutom måste landningssidans innehåll följa bästa praxis för SEO (sökmotoroptimering). Rubriken och underrubriken ska tydligt kommunicera värdeerbjudandet och fördelarna med din produkt eller tjänst.

 

Sociala bevis genom sociala medieplattformar är ett måste

En annan viktig del av en landningssida med hög konvertering är sociala bevis. Detta inkluderar kundrecensioner, vittnesmål och fallstudier som visar hur effektiv din produkt eller tjänst är. Sociala bevis bidrar till strategier för leadgenerering genom att bygga förtroende hos potentiella kunder och öka sannolikheten för att de kommer att vidta den önskade åtgärden.

Utformningen av landningssidan är också avgörande. Den ska vara visuellt tilltalande, med en ren layout, lättlästa typsnitt och högkvalitativa bilder eller videor. Sidan bör vara optimerad för mobila enheter, beroende på bransch är mellan 30-80% av all trafik mobil.

 

Alla framgångsrika säljteam inom digital marknadsföring älskar lead magnets

En lead magnet är kärnkomponenten i effektiva strategier för leadgenerering inom digital marknadsföring. Det är ett värdefullt och relevant innehåll som erbjuds potentiella kunder i utbyte mot deras kontaktinformation, t.ex. namn och e-postadress. Denna kontaktinformation används sedan för att vårda leads och föra dem längre ner i säljtratten.

 

Använda olika typer av lead magnets för att uppnå säljkvalificerade leads

De vanligaste typerna av lead magnets för att generera leads är white papers, e-böcker, webbseminarier och fallstudier. Var och en av dessa typer av innehåll har sina fördelar och kan användas för att nå olika stadier i säljtratten. Till exempel kan en vitbok eller e-bok vara mer lämplig för att utbilda potentiella kunder som befinner sig i de tidiga stadierna av köpprocessen. Ett webbinarium eller en fallstudie kan vara lämpligare för kunder som befinner sig längre ner i tratten och är redo att fatta ett köpbeslut. Genom att förstå detta kan säljteamet skapa en riktad lead magnet som uppmuntrar användarna att vidta den önskade åtgärden.

För effektiv leadgenerering bör innehållet vara visuellt tilltalande och lätt att läsa. Det bör också vara väl underbyggt och ge användbara insikter som användaren kan tillämpa på sin egen situation. Innehållet bör presenteras i ett format som är lätt att konsumera, t.ex. en PDF eller en video.

 

Call-to-action (CTA) - den viktigaste pelaren i strategin för leadgenerering inom digital marknadsföring

En CTA är en knapp eller länk som uppmanar användaren att vidta en önskad åtgärd. En väl utformad och strategiskt placerad CTA kan avsevärt öka chanserna att konvertera webbplatsbesökare till kvalificerade leads. En tydlig och övertygande CTA bör visas tydligt på landningssidan, och den bör använda ett handlingsorienterat språk som uppmuntrar användaren att vidta den önskade åtgärden. Fraser som "Kom igång idag", "Ladda ner nu" eller "Registrera dig för vårt nyhetsbrev" är bara några exempel som kan skapa en känsla av brådska och motivera användarna att vidta åtgärder.

 

I vilken utsträckning du genererar leads beror på utformningen och placeringen av CTA

CTA bör också vara visuellt tilltalande för att effektivisera arbetet med digitala marknadsföringskampanjer och sticka ut från resten av sidan. Detta kan uppnås genom att använda kontrasterande färger, djärv typografi eller iögonfallande grafik. Den bör placeras ovanför vecket, där användarna enkelt kan se den utan att behöva scrolla ner på sidan.

CTA:n bör vara anpassad till det övergripande målet för kampanjen och användarens steg i säljtratten. Om kampanjen till exempel är inriktad på att skapa mer medvetenhet än faktisk försäljning kan CTA:n uppmuntra användarna att ladda ner en gratis e-bok eller ett white paper. Om kampanjen är inriktad på att konvertera leads kan CTA:n uppmuntra användarna att registrera sig för en kostnadsfri testperiod eller boka in en demo.

Det är viktigt att kontinuerligt testa och optimera sina CTA:er för annonsering i sociala medier, betald annonsering och andra sökmotorer. A/B-testning kan användas för att testa olika versioner av CTA:n och avgöra vilken som är mest effektiv. Det kan handla om att testa olika färger, formuleringar eller placeringar för att hitta den optimala kombinationen som genererar högst konverteringsgrad.

Förutom CTA på landningssidan är det viktigt att inkludera CTA på hela webbplatsen och i marknadsföringsmaterial. Det kan handla om CTA:er i blogginlägg, marknadsföringsinlägg på sociala medier, nyhetsbrev via e-post och annat marknadsföringsmaterial.

 

Formulär för leadgenerering

Visste du att 74% av företagen använder webbformulär för att generera leadsoch 49,7% säger att detta är deras bästa verktyg för att generera leads? Om formulären är dåligt utformade eller svåra att använda kan de snabbt avvisa potentiella leads, vilket leder till en låg konverteringsgrad. Därför är det viktigt att skapa lättanvända och intuitiva formulär för lead capture som samlar in viktig användarinformation utan att överväldiga eller frustrera användaren.

Det första steget i att utforma effektiva formulär för lead capture är att identifiera den väsentliga information som du behöver samla in från användaren. Det kan handla om namn, e-postadress, telefonnummer och annan relevant information som företagsnamn, yrkestitel eller arbetsplats. Det är viktigt att hålla formulärfälten till ett minimum för att minska användarens arbetsbelastning och undvika att överväldiga dem.

Korta lead gen-formulär ger bättre resultat!

Formulär är som en maskin för att generera leads, så det är viktigt att tänka på användarupplevelsen när man skapar dem. Detta inkluderar utformningen av formuläret, placeringen av fälten och informationsflödet.

Förutom design och placering är det viktigt att ta hänsyn till användarens resa genom formuläret. Detta innebär att frågorna ställs i rätt ordning och att logik används för att skräddarsy formuläret efter användarens behov. Du kan t.ex. använda villkorlig logik för att visa eller dölja vissa formulärfält baserat på användarens svar på tidigare frågor.

En annan viktig aspekt av lead capture-formulär är användningen av progressiv profilering. Detta innebär att man gradvis samlar in mer information från användaren över tid när de interagerar med ditt varumärke. På så sätt undviker du att överväldiga användaren med ett långt formulär, samtidigt som du kan samla in viktig information för att kvalificera och vårda leadet.

Det är också viktigt att optimera dina lead capture-formulär för mobila enheter, eftersom allt fler användare har tillgång till internet via sina smartphones och surfplattor. Detta innebär att utforma mobilvänliga formulär som är lätta att använda på mindre skärmar och se till att formulärfälten är tillräckligt stora för att kunna klickas på med ett finger.

Klicka här för att ta reda på om inbound marketing är en bra strategi för att generera leads eller inte.

 

Börja generera leads med e-postmarknadsföring

Effektiva strategier för leadgenerering använder alltid e-postmarknadsföring. När en kvalificerad lead har skickat in sin information via ett formulär på en landningssida är det viktigt att följa upp dem via olika kanaler eller säljsamtal och erbjuda mervärde och möjligheter till engagemang. Automatiserade och riktade e-postkampanjer kan hjälpa säljteamet att uppnå detta, så att du kan hålla dig uppdaterad med dina leads och vårda dem mot en konvertering. Dessutom, enligt Content Marketing Institute, 69% av marknadsförare distribuera sitt innehåll via e-postmarknadsföring.

Det första steget för att generera högkvalitativa leads är att segmentera dina leads baserat på deras intressen, beteenden och demografi.

När du har segmenterat dina leads kan du skapa riktade e-postkampanjer som är utformade för att ge värde och uppmuntra engagemang. Det kan handla om utbildningsinnehåll, t.ex. blogginlägg eller webbseminarier, exklusiva erbjudanden eller rabatter eller personliga rekommendationer baserade på tidigare interaktioner med ditt varumärke.

Automatiserad e-post riktad till rätt köparperson

För att maximera effektiviteten i dina e-postkampanjer är det viktigt att använda en plattform för automatiserad e-posthantering som gör att du kan skapa och skicka automatiserade e-postmeddelanden baserat på specifika triggers eller åtgärder. Du kan t.ex. skapa en automatiserad välkomstserie som aktiveras när en lead först skickar in sina uppgifter. Denna serie kan introducera ditt varumärke och ge mervärde och möjligheter till engagemang.

Det är också viktigt att övervaka resultatet av dina e-postkampanjer och göra justeringar baserat på data. Det kan handla om att testa olika ämnesrader, meddelanden eller call-to-actions för att avgöra vad som bäst når fram till din målgrupp.

 

Effektiva strategier för leadgenerering är beroende av marknadsföring via flera kanaler

Marknadsföring via flera kanaler är en av de viktigaste komponenterna för leadgenerering inom digital marknadsföring som innebär strategisk marknadsföring av kampanjen i flera digitala kanaler för att nå ut till en bredare publik och skapa fler leads.

Det första steget i att skapa en framgångsrik marknadsföringsstrategi för flera kanaler är att identifiera de kanaler som har störst sannolikhet att nå din målgrupp.

När du har identifierat de mest effektiva marknadsföringskanalerna kan du skapa en samordnad marknadsföringsplan som utnyttjar varje kanals styrkor. Till exempel kan sociala medier vara en utmärkt kanal för att skapa medvetenhet och engagemang, medan sökannonser kan vara mer effektiva för att nå användare som aktivt söker efter dina produkter eller tjänster.

 

Personalisering hjälper dig att få säljkvalificerade leads

För att säkerställa att dina marknadsföringsinsatser är så effektiva som möjligt är det viktigt att skräddarsy ditt budskap och innehåll för varje kanal. Det kan handla om att skapa olika annonsformat eller att använda olika tonlägen och språk beroende på plattform. Det är också viktigt att se till att budskapet är relevant för den betalande kunden och konsekvent i alla kanaler, så att användarna inte blir förvirrade eller distraherade av olika budskap.

Det är också viktigt att använda data och analyser för att kontinuerligt övervaka resultatet av dina marknadsföringssatsningar i flera kanaler. På så sätt kan du identifiera vilka kanaler och kampanjer som är mest effektiva och göra de justeringar som behövs för att optimera din strategi för organisk sökning. Du kanske till exempel upptäcker att vissa sociala medieplattformar är mer effektiva när det gäller att skapa engagemang, medan andra är bättre på att skapa konverteringar.

 

Analys och spårning

Analys och spårning är viktiga komponenter i alla framgångsrika leadgenereringskampanjer. Med hjälp av dessa aktiviteter kan du mäta kampanjens resultat, identifiera vad som fungerar och vad som inte gör det samt fatta datadrivna beslut för att optimera och förbättra din kampanj.

För att effektivt kunna spåra och analysera kampanjens resultat bör du börja med att fastställa tydliga mål och mätvärden. Det kan handla om mått som leadkvalitet, konverteringsgrad, kostnad per lead och avkastning på investeringen (ROI). Med dessa mått på plats kan du använda analysverktyg för att övervaka och mäta kampanjens resultat över tid.

Google Analytics är fortfarande ett av de bästa gratisverktygen

Ett populärt analysverktyg för lead generation-marknadsföring är Google Analytics. Med detta kostnadsfria verktyg kan du spåra nyckeltal som webbplatstrafik, användarbeteende och konverteringsfrekvens. Genom att ställa in konverteringsspårning i Google Analytics kan du spåra resultatet för dina landningssidor och CTA:er och få insikt i vad som driver konverteringar och var det kan finnas möjligheter till förbättringar.

Ett annat användbart verktyg för att spåra och analysera kampanjresultat är programvara för automatiserad marknadsföring. Med den här typen av programvara kan du automatisera dina lead nurturing- och uppföljningskampanjer, spåra användarnas beteende och mäta hur effektiva dina marknadsföringsaktiviteter är. Med automatiserad marknadsföring kan du spåra mätvärden som lead scoring, lead source tracking och kampanjattribution för att få en djupare förståelse för vad som driver leads och konverteringar.

Dessutom kan du läsa vår praktiska guide för att förstå varför automatisering av marknadsföring är ett måste 2023.

Förutom att spåra och analysera mätvärden relaterade till leadgenerering och konvertering är det också viktigt att spåra kampanjens ROI. Detta innebär att man beräknar den totala kostnaden för kampanjen (inklusive annonsering, skapande av innehåll och andra kostnader) och jämför den med de intäkter som kampanjen genererat. Genom att spåra ROI kan du avgöra hur lönsam din kampanj är och identifiera möjligheter att fånga leads och i slutändan förbättra din avkastning på investeringen.

 

Kontinuerlig förbättring av din digitala marknadsföring

Även med en väl utformad kampanj som innehåller tydliga mål, en riktad målgrupp, landningssidor med hög konvertering, övertygande CTA, vårdade sidor i sociala medier och effektiv marknadsföring i flera kanaler finns det alltid utrymme för förbättringar.

Regelbunden utvärdering och optimering av kampanjens olika delar är nödvändig för att säkerställa att kampanjen ger önskat resultat och uppfyller företagets mål. Utvärderingsprocessen bör inledas med en omfattande granskning av kampanjens resultatmått, inklusive leadkvalitet, konverteringsfrekvens och ROI.

Med den här informationen i handen är det dags att identifiera områden där kampanjen kan förbättras. Du kanske till exempel upptäcker att vissa CTA:er inte fungerar lika bra som andra, eller att dina landningssidor inte konverterar så många leads som du skulle vilja. I sådana fall kan du experimentera med olika design, budskap eller placering på annonser och inlägg på sociala medier för att se om du kan förbättra deras effektivitet.

Starka lead magnets är avgörande för alla långsiktiga strategier

Ett annat viktigt område för optimering är lead magnets. Genom att regelbundet uppdatera och förfina dina produktkvalificerade lead magnets kan du se till att de förblir relevanta och värdefulla för dina potentiella kunder, vilket hjälper dig att locka till dig och behålla högkvalitativa leads.

Förutom att utvärdera och optimera enskilda kampanjelement är det också viktigt att se till helheten och förstå att alla leads inte är skapade på samma sätt. Det kan handla om att analysera den övergripande kundresan för att identifiera områden där du bättre kan engagera och vårda leads online, eller om att testa olika marknadsföringsstrategier i flera kanaler för att avgöra vilka som ger flest konverteringar.

Den kontinuerliga förbättringsprocessen bör också omfatta insamling och införlivande av feedback från befintliga kunder och säljteam. Genom att be om feedback från leads och kunder kan du få värdefulla insikter om vad som fungerar och vad som inte gör det, och identifiera möjligheter att förbättra kundupplevelsen.

 

Take-aways för leadgenerering

Sammanfattningsvis är leadgenereringskampanjer avgörande för alla företags framgång, eftersom de ger en stadig ström av kvalificerade potentiella kunder som kan omvandlas till betalande kunder.

Men att bygga upp ett framgångsrikt företag i dagens teknikdrivna värld tar tid. Att skapa en stark e-postmarknadsföringskampanj, vårda en närvaro på sociala medier och flitigt arbeta med att skapa värdefullt innehåll - dessa uppgifter kräver betydande tid och ansträngning.

Slutligen är de viktigaste delarna i en leadgenereringskampanj att definiera sin målgrupp, skapa ett övertygande erbjudande, använda flera onlinekanaler för att nå sin målgrupp, spåra och mäta resultat samt ha en tydlig plan för uppföljning av leads. Med en väl genomförd leadgenereringskampanj kan företag uppnå hållbar tillväxt och öka sitt resultat.