Google Ads - En av de mest effektive formene for leadgenerering og utvidelse av salgstrakten. De er ekstremt adekvate når det gjelder høyere avkastning på kort tid, når de brukes på riktig måte. Når markedet er så mettet som det er i dag, er det mer enn én måte ting kan gå galt på på grunn av enkle Google Ads-feil. Noen enkle feil, som feil bruk av SEO eller sløsing med penger på retargeting av en annonse, kan vise seg å bli kostbare - både for deg og din tid og ressurser. Ofte blir disse enkle problemene ignorert og kan hope seg opp, noe som kan føre til at man ikke når de oppsatte målene.

En av de grunnleggende nybegynnerfeilene i Google Ads er å benytte seg av standardinnstillingene. Ikke bare er dette bortkastet tid og penger, men det er heller ikke effektivt for å generere salg, ettersom standardinnstillingene først og fremst er ment å generere "klikk" og ikke salg. Det endelige målet med en vellykket Google Ads-kampanje er å generere mer organisk trafikk og øke markedsføringsinnsatsen for å oppnå flere konverteringer. Ved å unngå disse åpenbare, men enkle feilene kan du sørge for at du når alle målene dine og at annonsene gir deg de resultatene du ønsker deg.

La oss ta en nærmere titt på de ti største Google Ads-feilene og hvordan du kan lykkes med dem!

 

De 8 største Google Ads-tabbene du bør unngå

Her er de ti Google Ads-feilene du bør unngå:

  • Feil søkeordmatch
  • Unngå negative søkeord
  • Legger ikke til annonseutvidelser
  • Mangel på testing og eksperimentering
  • Holde seg til én annonsevariant
  • Forsømmelse av geografisk målretting
  • Ikke riktig målretting
  • Overser optimalisering for smarttelefoner

 

Feil søkeordmatch

Søkeord og riktig bruk av dem danner grunnlaget for en Google Ads-kampanje. Å vite hvilke søkeord som skal brukes hvor, er viktig for å sikre at annonsekampanjen gir resultater. Søkeord kan deles inn i tre hovedtyper: bredt treff, eksakt treff og frasetreff. Hvilke søkeord du velger, avhenger av hva slags søkeord noen bruker for å finne bedriften din. Hvis du ønsker å rette deg mot et bredt spekter av generiske målgrupper, bør du velge brede søkeord. De brukes ofte i B2C-målretting. Hvis du retter deg mot en spesifikk målgruppe, er det mer hensiktsmessig å bruke eksakte søkeord eller fraser.

 

Unngå negative søkeord

Hvis du unngår å bruke negative søkeord, kan det ødelegge formålet med Google-annonsene dine. Negative søkeord er ord som ikke akkurat beskriver virksomheten eller produktet ditt. Ved å bruke negative søkeord kan du sikre at søkeordene du bruker er

av høyeste kvalitet og unngå ord som er en belastning for målet ditt. Hvis du ikke velger negative søkeord, vil Google Ads automatisk matche brede søkeord, noe som betyr at alle ord som er relatert til virksomheten din, vil bli matchet med annonsen din.

Her er et eksempel på bruk av negative søkeord (bred match) for joggesko:

Med et negativt søkeord med eksakt samsvar vises annonsen hvis søkeordet inneholder søkeordstermer i en hvilken som helst rekkefølge med tilleggsord i tillegg.

Kilde

 

Legger ikke til annonseutvidelser

Kraften i å bruke annonseutvidelser har i stor grad blitt feilberegnet. For det meste gir annonseutvidelser mulighet for svært optimaliserte annonser som alltid vil føre til høyt kvalifisert trafikk. Annonseutvidelser er en fin måte å utnytte din egenart på og fremheve funksjoner som gjør at annonsen (og merkevaren din) skiller seg ut i et ellers uoversiktlig marked. Med annonseutvidelser får kundene mer informasjon om produktet ditt, noe som gir dem muligheten til å lære mer om bedriften din og oppfordrer dem til å vurdere bedriften din.

En god metode for å øke antallet forhåndskvalifiserte klikk er å legge til sitelinks som en utvidelse som leder potensielle leads til relevante sider på nettstedet ditt. Andre typer utvidelser som kan optimalisere annonsen din, er meldingsutvidelser, callout-utvidelser og steds- og prisutvidelser. Å ikke bruke annonseutvidelser er en typisk Google Ads-feil som lett kan redusere avkastningen.

 

 

Mangel på testing og eksperimentering

Hvordan sikrer du at annonsen din fungerer perfekt slik du ønsker? Hvordan måler du den forventede omsetningen?

Ved å teste eller eksperimentere, selvfølgelig. Å teste annonsen din før den går live kan oppleves som en tidkrevende og unødvendig oppgave, men det er et viktig skritt for å sikre at annonsen gjør det den skal. Google Ads har en eksperimentfunksjon der du kan teste alle typer elementer før annonsen kjøres. Dette inkluderer budmekanismer for destinasjonssider, variabler og beregninger.

Ved å kjøre tester kan du også identifisere de svake punktene i annonsen og dermed finjustere annonsen for bedre optimalisering. Det er også en fin måte å analysere oppsettet ditt på og se hvordan det vil fungere. Registrer disse testene og prioriter å implementere de funksjonene som gir best resultater. Resultatene kan standardiseres i en mal som kan brukes som referanse for fremtidige annonsekampanjer.

 

 

Holde seg til én annonsevariant

En vanlig Google Ads-feil som er lett å unngå, er å bruke bare én annonsevariant per annonsegruppe. Ved å opprette flere varianter kan du sikre at alle typer kundeprofiler dekkes, noe som øker samtalefrekvensen og reduserer kostnadene. Begynn med å lage relevante annonser med typiske varianter. Kjør tester for å se hvilke varianter som fungerer best, og finjuster deretter. En call to action-variant kan for eksempel være "kjøp nå", "kjøp i dag" eller "kontakt oss i dag". Avhengig av hvilken CTA som gir best respons, kan du få best resultat ved å implementere dem. Annonsevariasjoner brukes spesielt for å teste én endring på tvers av flere kanaler.

 

 

Forsømmelse av geografisk målretting

Som bedrift er det viktig å oppnå maksimal rekkevidde.

Stedsbasert optimalisering er en slik måte å sikre at annonsen din når ut til et bredere publikum. Å ikke optimalisere annonsen i forhold til den geografiske regionen er en viktig Google Ads-feil som kan føre til at merkevaren din mister viktige lokale eller internasjonale kunder, avhengig av virksomhetens art. For bedrifter som er usikre på hvordan de passer inn, kan det være nyttig å målrette mot en større geografisk region. Stedsmålretting eller geomålretting hjelper deg med å finne de riktige kundene basert på stedsparametere.

For å gi deg en idé, vil en lokal kafé ideelt sett rette seg mot et lokalt publikum innenfor en radius på 16 km for å oppnå best mulig resultat. Ved å målrette Google-annonsene sine mot denne spesifikke radiusen på 16 km, vil folk i nærheten bli oppfordret til å besøke kafeen, noe de ofte gjør. La oss derimot si at en bilforretning ønsker å bli kjent for sitt spesielle dekaleringstilbud, som er unikt i byen. I dette tilfellet er målgruppen mye større, og de ønsker å bli kjent i hele byen og utenfor. Annonsene deres vil være rettet mot hele byen eller delstaten. Den beste måten å komme i gang på er å sjekke stedsinnstillingen eller -delen i kampanjen og jobbe seg bakover ved å se på muligheter som mest sannsynlig er gunstige for bedriften din, og sette mål i henhold til den spesifikke regionen.

 

 

Ikke riktig målretting

Å nå ut til nye kunder er et oppnåelig mål med Google Ads, forutsatt at målrettingen gjøres riktig. Målgruppemålretting er et slikt verktøy som gjør det mulig å målrette annonsene dine etter ulike aspekter som demografi, interesser, alder, kjønn osv. Ved hjelp av målgruppemålretting kan du også fokusere på grupper av mennesker basert på hvem som har besøkt nettstedet ditt eller søkt etter lignende produkter. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, ettersom det gir deg mulighet til å målrette mot spesifikke grupper og sikre at bare høyt kvalifiserte potensielle kunder lander på sidene dine, og at kundene enkelt finner det produktet de trenger mest.

 

 

Ikke optimalisert for smarttelefoner

En av nybegynnerfeilene i Google Ads som det er ganske enkelt å unngå, er å ikke optimalisere for mobil eller nettbrett. 70% av alle har kjøpt noe etter å ha oppdaget merkevaren på smarttelefonen. Hvis du ikke mobiloptimaliserer, går du glipp av de fleste potensielle kunder, noe som kan føre til negative resultater for annonsekampanjen din. Mobiloptimalisering sørger også for at flere finner merkevaren din hver dag, noe som øker rekkevidden din. Sørg for at annonsekampanjen din er tilpasset smarttelefoner for å få best mulig resultat.

 

 

 

Konklusjon

De Google Ads-feilene vi har tatt for oss, overses lett av de fleste markedsførere og er blant de vanligste feilene som begås. Det er sjelden hele forklaringen på hvorfor kampanjen din ikke gir de beste resultatene. Google Ad-kampanjer må hele tiden optimaliseres og finjusteres for å oppnå best mulig resultat. Husk punktene ovenfor når du starter annonsekampanjen din for å sikre at du får mest mulig ut av den, både kostnads- og resultatmessig.