Innen markedsføring er det en evigvarende debatt om hva som er best, inngående eller utgående markedsføring. Bedrifter streber etter å fange målgruppens oppmerksomhet og sikre seg et konkurransefortrinn, og spørsmålet om hvilken metode som er best, fortsetter å fascinere både markedsførere og gründere.

Som to titaner i evig kamp mot hverandre har disse markedsføringsmetodene ulike filosofier og taktiske strategier, noe som gir næring til en fengslende diskusjon om hvor effektive de er. I takt med at støvet legger seg og kampen om forbrukernes oppmerksomhet blir stadig tøffere, må kresne markedsførere navigere i det skiftende landskapet for å finne den optimale kombinasjonen av inngående og utgående markedsføring som er i tråd med deres unike forretningsmål.

Hva er inbound marketing?

Inbound marketing er en strategisk metode for digital markedsføring som går ut på å tiltrekke seg og veilede kundene gjennom hele kundereisen, fra den første kontakten med merkevaren til langsiktig kundelojalitet. Metoden fokuserer på å følge og støtte kundene hele veien, slik at de får dekket sine behov og får en positiv opplevelse av merkevaren. Sammenlignet med tradisjonell markedsføring gir inbound marketing dessuten følgende resultater Tre ganger flere leads per dollar.

Hva er utgående markedsføring?

Outbound-markedsføring innebærer at bedrifter kaster ut et bredt nett og baserer seg på gjentatte budskap uten å vurdere om kundene faktisk ønsker eller ønsker disse budskapene velkommen. Denne tilnærmingen omtales ofte som "spray and pray"-metoden, der et selskap går ut til et bredt publikum i et forsøk på å formidle et budskap og fange opp kvalifiserte potensielle kunder. Det er imidlertid usikkert hvor effektiv denne metoden er, ettersom den ikke tar hensyn til kundens preferanser og kan oppleves som påtrengende.

De 5 viktigste forskjellene mellom inbound og outbound marketing:

Tilnærming

Innkommende markedsføring

Inbound marketing kjennetegnes ved at den legger stor vekt på å fange og engasjere potensielle kunder gjennom en mangefasettert tilnærming som er i tråd med markedsføringstrakten. Metoden utnytter kraften i relevant innhold, relasjonsbygging og målrettet oppfyllelse av kundebehov.

Ved hjelp av informative blogginnlegg eller innlegg i sosiale medier, markedsføring i sosiale medier, e-postmarkedsføring, søkemotoroptimaliseringsteknikker (SEO) og levering av personaliserte opplevelser, søker inbound marketing å lokke kundene til å oppsøke varemerkets tilbud. I stedet for å jakte på kunder på en aggressiv måte, bruker man en strategisk tilnærming som posisjonerer varemerket som en autoritativ og pålitelig kilde som kundene aktivt oppsøker.

Utgående markedsføring

Outbound-taktikken er derimot mer tradisjonell og offensiv, og kjennetegnes av aktiv spredning av budskap til et bredere publikum. Ved hjelp av en rekke tradisjonelle markedsføringsmetoder, som telefonsamtaler, direktereklame, radio- og TV-reklame og omfattende e-postutsendelser, søker utgående markedsføring å generere potensielle kunder på en proaktiv måte.

Målretting

Innkommende markedsføring

Inbound marketing-strategien er stolt av sin laserfokuserte tilnærming til målgruppen. Den identifiserer spesifikke målgruppesegmenter eller "buyer personas" ved hjelp av en rekke kriterier som interesser, demografi og atferd på nettet. Ved å fokusere på personer som aktivt søker informasjon om produktene eller tjenestene som tilbys, sikrer inbound marketing at innsatsen rettes mot personer som er genuint interessert i det varemerket har å tilby. Denne presise målrettingsstrategien gjør det mulig å skape opplevelser som er skreddersydd for målgruppen, noe som skaper sterkere bånd og øker sannsynligheten for konvertering.

Utgående markedsføring

I motsetning til dette bruker utgående markedsføring en mer omfattende målgruppemetodikk. Man spenner ut et bredere nett og søker å nå et større publikum, uavhengig av umiddelbar interesse eller relevans. I stedet for å basere seg på kundens uttalte intensjon eller atferd, inntar outbound-markedsføring en mer proaktiv og opportunistisk holdning for å fange oppmerksomheten til potensielle kunder som kanskje ikke aktivt har søkt etter varemerkets tilbud.

Kommunikasjonsstil

Innkommende markedsføring

Inbound marketing fokuserer på å dyrke relasjoner gjennom en kommunikasjonsstil som fremmer meningsfull interaksjon. Den bygger på toveiskommunikasjon og legger til rette for dialog, engasjement og aktiv deltakelse med målgruppen. Denne tilnærmingen oppmuntrer målgruppen til å bli aktive deltakere i merkevarens fortelling, noe som åpner for personlige opplevelser og skreddersydde budskap som gir gjenklang på et dypere plan. Ved å åpne kommunikasjonskanalene søker inbound marketing å skape en følelse av tilknytning, tillit og gjensidig forståelse mellom merkevaren og målgruppen.

Utgående markedsføring

Outbound-markedsføring fokuserer derimot på enveiskommunikasjon, der budskapet leveres til målgruppen uten umiddelbar mulighet for interaksjon eller engasjement. Denne tilnærmingen kan sammenlignes med kringkastingspreget informasjonsformidling, der merkevaren inntar en mer autoritativ rolle i formidlingen av budskap til publikum. Med begrensede muligheter for personlig tilpasset kommunikasjon, har utgående markedsføring ofte en mer generisk og massemarkedsorientert tilnærming til budskapet.

Tidspunkt og engasjement

Innkommende markedsføring

Inbound marketing-kampanjer legger stor vekt på timing, og målet er å fange oppmerksomheten til potensielle kunder akkurat når de aktivt søker informasjon eller løsninger. Ved å ta utgangspunkt i kundereisen søker inbound marketing å engasjere potensielle kunder på ulike stadier i kjøpsprosessen, fra den første bevisstgjøringen til vurderings- og beslutningsfasen. Inbound marketing erkjenner viktigheten av å være til stede og tilgjengelig når kunden er mest mottakelig, slik at riktig budskap når frem til riktig tid. Denne strategiske tilnærmingen gir en mer meningsfull og relevant kontakt, og etablerer varemerket som en verdifull ressurs gjennom hele kundens beslutningsprosess.

Utgående markedsføring

Outbound-markedsføring har derimot en proaktiv tilnærming og når ut til potensielle målgrupper uavhengig av deres umiddelbare behov eller hvor langt de har kommet i kundereisen. Det er en mer forstyrrende tilnærming som tar sikte på å generere utgående leads ved å levere budskap som kanskje ikke er direkte tilpasset målgruppens nåværende aktiviteter eller behov.

Outbound-markedsføring tar dessuten utgangspunkt i at selv om målgruppen ikke aktivt søker informasjon eller løsninger i det aktuelle øyeblikket, kan de likevel være mottakelige for merkevarens budskap. Det handler om å skape en overbevisende og oppsiktsvekkende kommunikasjonsstil for å vekke interesse og potensielt flytte målgruppens fokus mot merkevarens tilbud. Selv om outbound-markedsføring ikke alltid treffer kundenes behov på det nøyaktige tidspunktet, er målet å skape muligheter for engasjement og oppmerksomhet som man ellers ville ha gått glipp av.

Måling og avkastning

Innkommende markedsføring

Inbound-strategier utmerker seg ved at de gir mer robuste og målbare resultater. Det gir bedrifter muligheten til å strømlinjeforme salgstrakten og analysere en lang rekke parametere, blant annet nettstedsanalyse, leadgenerering, konverteringsrater og engasjementsmålinger. Ved å ta i bruk ulike verktøy og teknologier kan bedrifter få verdifull innsikt i hvor effektive inbound marketing-aktivitetene deres er, og få en mer nøyaktig oversikt over avkastningen på investeringen (ROI). Og mer til, effektiviteten av inbound marketing når det gjelder å forbedre konverteringsfrekvensen for leads er 10 ganger høyere enn ved utgående markedsføring.

Tilgangen til omfattende data gjør det dessuten mulig å ta informerte beslutninger, foreta strategiske optimaliseringer og forbedre markedsføringsstrategiene for å oppnå bedre resultater. Inbound marketings vektlegging av datadrevet analyse gjør det mulig for bedrifter å evaluere hvor vellykkede kampanjene har vært, identifisere forbedringsområder og ta informerte budsjettbeslutninger basert på konkrete bevis.

Ta en titt på denne veiledningen for å lære Er inbound marketing dyrt?

Utgående markedsføring

Derimot kan det være mer utfordrende og mindre presist å måle effektiviteten av utgående markedsføringsstrategier. Selv om det er mulig å måle visse parametere, for eksempel svarprosent eller generert salg, er det ofte vanskeligere å knytte spesifikke resultater direkte til utgående markedsføringsaktiviteter. Outbound marketing er avhengig av en bredere kontaktflate og mindre målrettede budskap, noe som gjør det vanskelig å isolere effekten fra andre markedsføringstiltak eller eksterne faktorer.

I tillegg gjør den enveis kommunikasjonen i utgående markedsføring det vanskelig å måle nøyaktig hvor engasjerte målgruppene er, og å måle den direkte effekten av utgående kampanjer på leadgenerering og konvertering. Bedrifter kan likevel implementere strategier for å estimere effektiviteten av utgående markedsføring, for eksempel ved å spore kupongkoder eller bruke unike telefonnumre eller nettadresser, men detaljnivået kan være relativt begrenset.

Den endelige dommen - Inbound vs. Outbound Marketing?

Inbound marketing, som legger vekt på personlig engasjement, målrettede budskap og målbare resultater, har vist seg å være en svært effektiv tilnærming for bedrifter som ønsker å utvikle sterke relasjoner til målgruppen sin. Metoden egner seg spesielt godt for bedrifter som prioriterer leads av høy kvalitet og verdsetter langsiktig kundelojalitet.

Ved å skape verdifullt innhold som dekker de spesifikke behovene til potensielle kunder og utnytte datadrevet innsikt, kan bedrifter tiltrekke seg og engasjere potensielle kunder som aktivt søker informasjon eller løsninger. Inbound marketing gjør det mulig å ta vare på potensielle kunder gjennom hele kjøpsreisen, etablere varemerket som en pålitelig ressurs og øke sannsynligheten for konvertering. Inbound-markedsføring er dessuten en fordel når det gjelder å markedsføre komplekse produkter eller løsninger.

Klikk her for å lære hvordan du bygger en god inbound-strategi!

På den annen side er utgående strategier mer egnet for bedrifter som ønsker å nå ut til et bredere publikum og skape umiddelbar interesse. Det er effektivt for kampanjer som krever større synlighet og som baserer seg på tradisjonelle annonseringsmetoder, for eksempel TV-reklame, magasinannonser, bannerannonser eller radioreklame. Utgående markedsføring kan være fordelaktig for bedrifter i bransjer der direkte oppsøkende virksomhet og massekampanjer gir gode resultater.

Til syvende og sist bør bedrifter vurdere de beste potensielle kundene, forretningsmålene og tilgjengelige ressurser for å finne ut hvilken markedsføringsmetode som er best egnet.