Hva er vekstmarkedsføring? - er et spørsmål vi ofte får, og i denne artikkelen vil vi forsøke å kaste lys over det. I takt med den enorme veksten i annonsemarkedet står inntektsteam og markedsførere ved inngangen til 2022 overfor store utfordringer og uante muligheter. Mulighetene for å skaffe seg et konkurransefortrinn er mange, men det er komplisert å balansere gjennomføring med vekststrategi på tvers av tilgjengelige taktikker.

Ifølge Statista bruker USA samlet sett $200B på markedsføring hvert år. Eksperter forventer at tallet vil vokse til $322B innen 2024. For å bryte gjennom støyen og skille seg ut må bedrifter derfor bygge en markedsføringsstrategi som er kreativ, overbevisende og iterativ. En strategi som hjelper bedrifter med å skaffe nye kunder og som skaper grobunn for organisk vekst og jungeltelegrafen.

Det er her vekstmarkedsføring kommer inn i bildet. La oss se nærmere på denne effektive måten å bygge opp en lojal kundebase på og hva vekstmarkedsføring innebærer.

 

Hva er vekstmarkedsføring - en definisjon

Prosessen med å bruke innsikt og data fra markedsføringskampanjer til å skape vekst kalles vekstmarkedsføring. Den tar utgangspunkt i den tradisjonelle markedsføringstilnærmingen og legger til flere lag, blant annet datadrevne e-postkampanjer, verdiskapende artikler, A/B-testing, SEO-optimalisering og teknisk analyse av alle aspekter av kundeopplevelsen. For å oppnå bærekraftig og robust vekst må bedriftene raskt implementere innsikten fra disse strategiene.

Det er mye debatt rundt hva vekstmarkedsføring er, og hvordan det skiller seg fra tradisjonell markedsføring. Derfor har vi laget en liste over de viktigste forskjellene mellom dem for å klargjøre forskjellene.

 

 

Vekstmarkedsføring er avhengig av datadrevet innsikt

Tradisjonelle markedsføringsbyråer har sine strategigenier. De gjennomfører intervjuer, undersøkelser og henter inn informasjon fra andre studier og fokusgrupper når de briefer kreative team. Men hva om det er begrenset med research og ressurser? Da gjetter de tradisjonelle markedsførerne seg frem ved å se på tidligere lignende kampanjer.

De fleste kreative direktører er besatt av å gjøre jobben sin. Når de vinner priser, får de økt motivasjon til å gjøre flere varemerker globalt anerkjent og eksponert. Så snart de ser en mulighet til å få en pris, begynner de å lage de mest vittige reklamene. De bruker minimalt med datadrevet innsikt. Kampanjene får stor oppmerksomhet fordi de utvilsomt er prisverdige, men de gir liten fortjeneste til selskapet. Etter at kampanjen er avsluttet, får du aldri analysert eller optimalisert resultatene, ettersom de mangler verktøy og teknologi til å måle dem.

Vekstmarkedsførerens nordstjerne er derimot DATA. Kreative løsninger er viktige, men det viktigste er resultater, og det er ikke plass til magefølelse eller gjetninger. Dessuten eksperimenterer de alltid med noe som kan spores og måles for å finne ut hva som fungerer effektivt. Til slutt er selv feil verdifulle, ettersom de kan avdekke hva som er galt.

 

 

Vekstmarkedsføring gir økt vekst

Tradisjonell markedsføring er det beste valget hvis du ønsker høy eksponering på flere plattformer, for eksempel på torget, TV og plakater. Tradisjonelle markedsførere har de mest kreative ideene for å tiltrekke seg potensielle kunder, og de sikter alltid mot maksimal merkevarekjennskap. Dessuten er kampanjene langdryge. Varemerker som benytter seg av tradisjonell markedsføring, kjører maksimalt to eller tre kampanjer i året.

Målet med vekstmarkedsføring kan imidlertid være alt fra produktutvikling til henvisningskampanjer. Kampanjene er kortvarige, og formålet er å finne ut hvilke eksperimenter som gir flest konverteringer. Vekstmarkedsførere tester hele tiden kampanjene med små endringer for å skape inkrementell vekst. Selv om kampanjen ikke gikk viralt, for eksempel hvis kundene ikke registrerte seg for tilbudet ditt, gir det likevel verdifulle data. Det betyr at du ikke treffer riktig målgruppe, at eksperimentet mislyktes, og at du må optimalisere kampanjen.

 

Gjør A/B-testing til ditt hemmelige våpen

Prosessen med å sammenligne to versjoner av markedsføringsmateriell og måle forskjellen i ytelse kalles a/b-testing. A/B-testing gjør at du slipper å gjette deg frem i markedsføringen. Hvis du vurderer å innføre en ny markedsføringsstrategi for å forbedre bedriftens resultater, kan du sette opp en a/b-test og observere dataene. Hvis du får de ønskede resultatene, kan du fortsette med den nye planen. I motsatt fall kan du fortsette å utvikle og eksperimentere med nye strategier.

Det viktigste elementet i a/b-testen er bildene dine, fordi det er den eneste måten å fange kundenes oppmerksomhet på. Hjernen vår er innstilt på å spare energi. Vi ser alltid etter tegn i innholdet for å avgjøre om det er verdt å lese. Bilder hjelper publikum med å skanne sidene raskere. Uansett hvor overbevisende teksten din er, vil publikum sprette tilbake hvis bildene ikke er overbevisende. Det neste du bør a/b-teste, er overskriftene, tekstene, CTA-ene, emnelinjene, videoene, innholdets dybde, fargepaletten og landingssidene.

For å gjennomføre en a/b-test må du skaffe deg kunnskap om de potensielle kundene dine. Sett deg klare mål og bestem hvilke spesifikke målinger du vil følge med på. For eksempel vil målingene for salgskampanjen være forskjellige fra målingene for merkevarekampanjen. Deretter lager du flere varianter og begrenser hver testrunde til maksimalt tre varianter. Kjør deretter a/b-testen for å samle inn tilstrekkelig med data og innsikt. Den perfekte utvalgsstørrelsen avhenger av hva du prioriterer i markedsføringen. Hvis du velger en mindre utvalgsstørrelse, kan du analysere og optimalisere resultatene raskere og til en lavere kostnad. Hvis du velger en større utvalgsstørrelse, får du mer informasjon som du kan bruke til å ta mer omfattende beslutninger. Etter at du har analysert resultatene, gjør du eventuelle justeringer. Fortsett å overvåke markedsføringsaktivitetene selv etter at du har funnet en vinnende variant, for å sikre at den fortsatt er effektiv.

 

 

Vekstmarkedsføring er en rask prosess

I tradisjonell markedsføring avholdes det første møtet med kunde- og strategiavdelingen. Dette møtet hjelper markedsførerne med å forstå merkevaren din. Deretter briefer strategiteamet det kreative teamet om hvordan de skal skape en overbevisende kampanje. Etter noen uker presenterer det kreative teamet flere utkast med slagord, radiospotter, TV-reklamer og vittige ideer. Etter mange måneder har du den første flotte kampanjen på lufta.

Men når det gjelder vekstmarkedsføring, finner teamene ut hva virksomheten trenger i løpet av det første møtet. I løpet av en uke har de flere eksperimenter som skal gjennomføres den påfølgende uken. Kampanjene kjøres i løpet av en måned. Du får resultatene og innsikten, og kan effektivt avgjøre om du må avslutte, dreie eller skalere kampanjen. Deretter setter vekstmarkedsførerne kursen mot et nytt sett med kampanjer. Det er en interaktiv og raskere prosess.

Det er enklere å sette i gang en digital markedsføringskampanje eller en vekstmarkedsføringskampanje enn en offline markedsføringskampanje. Dessuten er vekstmarkedsføring allsidig. Det er mulig å gjøre endringer i annonsen selv når kampanjen er i gang. Du kan alltid sjekke kampanjens resultater og optimalisere den deretter. Tradisjonell markedsføring er derimot ikke allsidig; det betyr at du ikke kan endre annonsen når den er publisert. Det er ingen mulighet for umiddelbar kommunikasjon, noe som til syvende og sist begrenser veksten.

Siden vi ikke alle kan vinne i lotto, har vi laget en liste over velprøvde strategier for vekstmarkedsføring som kan hjelpe deg med å skalere virksomheten din på kort tid.

 

 

Forsøm aldri den skremmende sterke effekten av en markedsføringsplan for kanalmiks.

En Channel Mix-markedsføringsplan er en plan der bedrifter fordeler ressursene sine på flere plattformer. Dette gjør det mulig å tilpasse hovedinnholdet på bestemte måter som gir optimale resultater i ulike kanaler. Målet er å maksimere engasjementet, rekkevidden eller andre KPI-er (Key Performance Indicator) som virksomheten måler.

Du må utnytte de beste tilgjengelige kanalene for å finne den beste kanalmiksen i forhold til virksomhetens mål. For det første må du implementere og optimalisere strategier for søkemotoroptimalisering og pay-per-click-markedsføring. Hovedformålet er å tiltrekke seg kunder når de søker etter tjenesten/produktet du tilbyr. Ifølge Backlinko får det øverste resultatet på Googles søkemotor ca. 32% av alle klikk.

Når du tiltrekker deg en kunde, men ikke får et salg, betyr det at kunden har etablert en interesse. Nå kan du lære mer om preferansene deres eller hvorfor de ikke konverterte. Du kan ta kontakt med dem og øke sjansene for å få til et salg ved å vise relevante displayannonser. I tillegg kan du kombinere ulike kanaler, for eksempel Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn osv., for å nå forretningsmålene innenfor et gitt budsjett og ressurser. Forskere fra Statista har funnet ut at merkevarer allokerer ca. 14.9% av det totale markedsføringsbudsjettet til sosiale medier.

Dessuten har hver kanal ulike funksjoner i kanalmiksen. Én kanal kan for eksempel være ideell for å tiltrekke seg potensielle kunder, mens en annen er best egnet til å generere forretninger. Sørg derfor for å lage en kanalmiksstrategi som effektivt leverer merkevarebudskapet til de ideelle kundene.

 

 

Utnytt kraften i livssyklusmarkedsføring

Smarte markedsførere vet at det sjelden er mulig å kapre potensielle kunder ved første møte. Det kreves gjennomtenkte kontaktpunkter for å overbevise folk. Det er bare livssyklusmarkedsføring som garanterer at en bedrift vil tiltrekke seg og beholde kunder også etter det første kjøpet. Livssyklusmarkedsføring skiller seg fra konverteringstrakten eller kjøpsreisen og fokuserer på å gjøre kjøperne til lojale talsmenn for merkevaren.

Det første trinnet er å automatisere markedsføringskanalene i livssyklusfasen. Du kan for eksempel automatisere arbeidsflyten for e-post slik at den dekker prosesser som kjøp, onboarding, mersalg osv. Deretter legger du til kundene dine i CRM-systemet, noe som bør skje automatisk - les mer om automatisering av markedsføring her. Kundenes kjøpshistorikk vil avsløre deres interesser, behov og preferanser. På den måten kan du lage svært målrettede tilbud, noe som i siste instans øker inntektene.

I takt med at AI vokser enormt, vil folk dessuten ha personaliserte opplevelser. Send personlige SMS og e-poster for å tilby noe eller løse et bestemt problem. I tillegg bør du identifisere og løse de potensielle avfallsrisikoene du har skapt i løpet av kundereisen. Det kan for eksempel være at fraktkostnadene er for høye i fjerne land, eller at det ikke er tydelig hvor man skal registrere seg. Til slutt er målgruppesegmentering et must i livssyklusmarkedsføring. Segmenteringen kan baseres på ulike milepæler, for eksempel første kjøp, forlatt handlekurv osv.

 

 

Oppsummering av alt sammen

En vekstmarkedsføringsstrategi strekker seg lenger enn konvensjonell markedsføring for å øke kundelojaliteten og maksimere gjenkjøp. Vekstmarkedsføring er ikke et nisjesegment i en større bransje, men et bindeledd mellom design, produktutvikling, ingeniørarbeid og merkevarebygging. Vekstmarkedsføring er ikke et moteord i markedsføringslandskapet, men en replikerbar og bærekraftig vei til suksess.