En effektiv e-postpleiestrategi er et effektivt markedsføringsverktøy som bidrar til å bygge relasjoner med målgruppen, utvikle leads og øke konverteringen. Virksomheter går raskt over til å bli mer og mer digitaliserteE-postmarkedsføring fortsetter å være en svært effektiv måte å kommunisere med potensielle kunder på, noe som gjør en nurture-strategi til en viktig del av enhver omfattende markedsføringsplan.

Hvorfor det er viktig med en strategi for e-postpleie

Her er noen av de viktigste fordelene med en helhetlig lead nurturing-innsats:

Økt engasjement

Ved å sende målrettede og personlig tilpassede, oppdaterte e-poster kan bedrifter og salgsteam engasjere seg i målgruppen på en meningsfull måte. Når mottakerne får relevant og verdifullt innhold som samsvarer med deres interesser og behov, er det mer sannsynlig at de åpner, leser og interagerer med e-postene. Dette fører til bedre engasjementsmålinger, for eksempel høyere åpningsfrekvens, klikkfrekvens (CTR) og konverteringsfrekvens. En viktig faktor for å skape engasjement er også å nå ut til kunder og nye potensielle kunder med riktig budskap til riktig tid.

 

Økt konvertering

En nurture-strategi er utformet for å skape en målrettet salgstrakt som leder potensielle kunder gjennom kundereisen, fra bevissthet til vurdering og beslutning. Ved å levere tidsriktig og relevant innhold, pleie potensielle kunder og bygge tillit kan bedrifter øke sannsynligheten for å konvertere potensielle kunder til kunder. Fordi forbrukerne har større tillit til bedriften din, foretar salgsklare potensielle kunder vanligvis kjøp som er 47% dyrere i gjennomsnitt. I tillegg gir automatisering mulighet for oppfølging og påminnelser i tide, noe som bidrar til å bringe potensielle kunder nærmere konverteringspunktet.

E-postmarkedsførere er ofte avhengige av enkeltstående e-postutsendelser, men det hører fortiden til. En velutviklet lead nurturing-prosess som kombinerer salgsstrategi, kundereise og landingssider, er uendelig mye mer effektiv!

 

Enhance Customer Relationship Management (CRM) - forbedre kundebehandlingen

Vet du at 78% av markedsførere foretrekker e-post som den mest effektive kanalen for leadpleie, og innen 2023 forventes 81% av virksomhetene å bruke AI-drevet CRM. systemer for å forbedre kundeinteraksjonene? Dette viser oss at det å forbedre kunderelasjonene og bruke strategier for e-postpleie har blitt avgjørende for å opprettholde forretningsveksten.

Hovedmålet med CRM er å forbedre og administrere virksomhetens forhold til kundene, noe som til syvende og sist øker sjansene for at virksomheten lykkes. En pleiestrategi oppfordrer derfor til å skape verdifullt innhold, personlige tilbud og skreddersydde meldinger for å styrke kundelojaliteten, få kundene til å kjøpe flere ganger, effektivisere salgssyklusen og fremme langsiktige kundeforhold.

Dette kan resultere i økt kundelivstidsverdi (CLTV) og positiv muntlig markedsføring. Hvis du integrerer innlegg i sosiale medier i strategien for e-postpleie, kan du dessuten øke rekkevidden og skape et enhetlig merkevarebudskap på tvers av ulike kanaler.

 

Tids- og ressurseffektivitet

Automatisering er en viktig del av en effektiv e-postkampanje, og gjør det mulig for bedrifter å automatisere repetitive oppgaver og spare tid og ressurser. Når automatiserte e-poster er satt opp, kan de utløses av bestemte handlinger eller sendes med forhåndsbestemte intervaller, uten at det kreves manuell innsats for hver enkelt e-post. Dermed får markedsførerne mer tid til å fokusere på andre strategiske initiativer, og effektiviteten øker.

Sjekk ut denne guiden om hvorfor marketing automation er et must i 2023.

 

Datadrevet innsikt

Strategier for e-postpleie gir bedrifter verdifull informasjon og innsikt om brukeratferd, preferanser og engasjement. Disse dataene kan brukes til å optimalisere fremtidige e-postkampanjer, forbedre budskapet og segmentere målgruppen ytterligere, noe som gir mer effektiv målretting og bedre resultater.

 

Skalerbarhet

En effektiv pleiekampanje via e-post kan skaleres i takt med at e-postlistene og bedriftens behov vokser. Etter hvert som virksomheten ekspanderer og når ut til flere potensielle kunder, kan en personlig tilpasset e-postsekvens for leadpleie tilpasses og skaleres for å imøtekomme behovene til en større målgruppe, noe som gjør det til en fleksibel og skalerbar markedsføringsmetode.

 

Hvordan lage en effektiv strategi for leadpleie via e-post?

Segmenter målgruppen din

Å lage effektive e-postkampanjer krever nøye planlegging og gjennomføring. Et av de første stegene i arbeidet med å lage effektive e-postkampanjer er å segmentere målgruppen. Å segmentere potensielle kunder innebærer å dele inn e-postlisten i mindre grupper basert på ulike kriterier som demografi, atferd, tidligere interaksjoner og preferanser. På denne måten kan markedsføringsteamet sende målrettet og relevant innhold til hvert enkelt segment, noe som øker sannsynligheten for engasjement og konvertering.

 

Bestem frekvensen

Hvor ofte du sender e-poster til målgruppen din, bør vurderes nøye og baseres på flere faktorer, blant annet markedsføringsmålene dine, målgruppens preferanser og hvor langt på kjøpsreisen de befinner seg. Hvis du for eksempel har som hovedmål å skape bevissthet og engasjement hos målgruppen, kan du velge å sende e-poster med høyere frekvens i de innledende fasene av kjøpsreisen. Dette kan omfatte regelmessige oppdateringer, lærerikt innhold og relevante tilbud for å holde målgruppen engasjert og informert.

Etter hvert som kjøperen beveger seg gjennom kundereisen og nærmer seg beslutningsstadiet, kan målgruppen din ha mer spesifikke interesser og preferanser, og for mange e-poster kan oppleves som spam eller påtrengende. Derfor kan det være mer effektivt å sende færre e-poster med mer målrettet og personlig tilpasset innhold for å øke konverteringen.

 

Gi verdi til nye og gjentatte kunder

Du bør ikke bare fokusere på å markedsføre produktene eller tjenestene dine, men også på å skape relevant innhold som treffer målgruppens behov og interesser. Når e-postene dine konsekvent gir verdi, er det mer sannsynlig at mottakerne engasjerer seg i dem og utfører de ønskede handlingene, som å åpne, lese og klikke seg gjennom e-postene.

En effektiv måte å tilføre verdi i e-postene dine på er gjennom pedagogisk innhold. Dette kan være informative artikler, veiledninger, bransjenyheter eller innsikt som er relevant for målgruppen din. Pedagogisk innhold etablerer merkevaren din som en troverdig og kunnskapsrik kilde i bransjen, og posisjonerer deg som en autoritet som publikum kan stole på.

En annen måte å tilføre verdi på er å gi nyttige tips eller handlingsrettede råd. Du kan dele praktiske tips eller strategier som kan hjelpe målgruppen din med å løse et problem eller nå et mål. På denne måten viser du at du forstår målgruppens smertepunkter.

Når et kundeemne har lastet ned et lukket innhold, f.eks. en e-bok eller et white paper, kan du dessuten implementere en strategi for e-postpleie for å gi dem mer relevant informasjon og holde dem engasjert i merkevaren.

Ved å tilby rabatter, tidsbegrensede kampanjer eller eksklusive tilbud på kommende arrangementer kan du motivere målgruppen din til å handle. Det er imidlertid viktig å sørge for at tilbudene dine er verdifulle og relevante for målgruppen din, og ikke overdrevent salgsfremmende.

Her er vår omfattende guide om hva som gjør en produktdemo til en god leadmagnet!

 

Forbedre kjøpsprosessen gjennom personlig tilpasning

En effektiv form for personlig tilpasning er å bruke mottakerens navn i e-posten for å skape en personlig kontakt med mottakeren. Når du tiltaler mottakeren ved navn, skaper du en følelse av fortrolighet og gjør at e-postkampanjen føles mer personlig og mindre generisk.

I tillegg kan det å referere til tidligere atferd eller interesser hos målgruppen din også være en effektiv form for personalisering. Du kan for eksempel nevne en tidligere interaksjon de har hatt med merkevaren din, for eksempel et nylig kjøp eller deltakelse på et webinar. Du kan også henvise til interesser eller preferanser basert på tidligere interaksjoner eller atferd på nettstedet.

 

Test og optimaliser fra den første konverteringen

Det kontinuerlige arbeidet med å teste og justere ulike elementer i e-postene vil hjelpe deg med å samle inn verdifull innsikt og data som du kan bruke til å ta beslutninger og gjøre datadrevne forbedringer.

Ett aspekt du bør teste, er emnelinjen i e-posten din. Emnelinjene spiller en avgjørende rolle for om e-postene dine blir åpnet eller havner i den fryktede søppelpostmappen. Ved å teste ulike emnelinjer kan salgsteamet finne ut hvilke som appellerer best til målgruppen og gir høyere åpningsrate. Du kan prøve ulike tilnærminger, for eksempel spørsmål, emojis eller oppfordringer, og analysere resultatene for hver enkelt emnelinje for å optimalisere resultatene.

Et annet element du bør teste, er e-postformatet. Hvis du eksperimenterer med ulike e-postformater, for eksempel ren tekst kontra HTML, layout med én kolonne kontra flere kolonner eller ulike skrifttyper og -størrelser, kan du finne ut hvilket format som passer best for målgruppen og øker engasjementet. Du kan også teste lengden på e-postene dine, ettersom kortere eller lengre e-poster kan gi ulike resultater avhengig av målgruppen og innholdet.

I tillegg kan ulike CTA-er, for eksempel "Handle nå", "Les mer" eller "Last ned nå", generere ulike svarprosenter. Ved å teste ulike CTA-er, plasseringen av dem i e-posten og ordlyden kan du finne ut hvilke CTA-er som fører til ønsket handling fra målgruppen din, og optimalisere CTA-ene for å oppnå bedre resultater.

 

Noen av de bransjene som har størst nytte av strategier for e-postpleie

E-handel

En e-handelsbedrift kan implementere en strategi for e-postpleie som omfatter velkomst-e-post til nye abonnenter, der de introduseres for varemerket og tilbys eksklusive rabatter ved første kjøp. Oppfølgings-e-poster kan inneholde produktanbefalinger basert på surfe- eller kjøpshistorikk, påminnelser om forlatte handlevogner eller kjøp med insentiver til å fullføre kjøpet, overbevisende leadmagneter som f.eks. en hvitbok, og e-poster etter kjøp med muligheter for mersalg eller kryssalg. I tillegg kan e-poster om leadpleie etter kjøpet settes opp for å be om anmeldelser eller attester, tilby lojalitetsbelønninger og dele relevant innhold, for eksempel brukerveiledninger eller stylingtips.

 

B2B

En B2B-bedrift kan implementere en e-postkampanje som fokuserer på å tilby verdifullt innhold for å utdanne og pleie potensielle kunder. Dette kan omfatte utsendelse av white papers, e-bøker, webinarer eller casestudier som viser virksomhetens ekspertise og adresserer målgruppens utfordringer. Oppfølgings-e-poster kan omfatte dryppkampanjer for å bygge relasjoner og pleie potensielle kunder basert på deres interaksjon med tidligere e-poster eller besøk på nettstedet, invitasjoner til å delta på bransjearrangementer eller webinarer og oppdateringer om relevante bransjenyheter eller trender.

 

Fast eiendom

Et eiendomsmeglerfirma kan implementere en strategi for e-postpleie som henvender seg til både kjøpere og selgere. For kjøpere kan pleiesekvensen starte med å sende informative e-poster om det lokale eiendomsmarkedet, tilgjengelige objekter og tips til førstegangskjøpere. Oppfølgings-e-poster kan inneholde personlige boliganbefalinger basert på kjøperens preferanser og behov, virtuelle omvisninger eller invitasjoner til åpent hus og finansieringsalternativer. For selgere kan oppfølgingssekvensen starte med å sende e-poster som fremhever meglerfirmaets erfaring og ekspertise, tips om hvordan man forbereder boligen for salg, og markedsoppdateringer. Oppfølgende e-postkampanjer kan inneholde attester fra fornøyde selgere, markedstrender og invitasjoner til en gratis verdivurdering av boligen.

 

SaaS

SaaS-selskaper (Software as a Service) kan implementere strategier for e-postpleie som fokuserer på å introdusere nye brukere, holde på eksisterende brukere og mersalg eller kryssalg av tilleggsfunksjoner eller abonnementer. Pleiesekvensen for nye brukere kan omfatte velkomst-e-poster med veiledninger om hvordan programvaren brukes, suksesshistorier fra potensielle kunder og invitasjoner til å bli med i et brukerfellesskap eller supportforum.

Oppfølgende e-poster kan inneholde personlige tips eller beste praksis basert på brukerens handlinger eller bruksdata, funksjonsoppdateringer og insentiver til å oppgradere eller verve andre brukere. For eksisterende brukere kan oppfølgingssekvensen inneholde e-poster som fremhever nye funksjoner, tilbyr eksklusive rabatter på årsabonnementer og gir mulighet for tilbakemeldinger eller attester. I tillegg kan det settes opp en reengasjement-sekvens for inaktive brukere, der man tilbyr insentiver eller kampanjer for å vekke interessen for og bruken av programvaren.

 

Hva er de beste programvarene for e-postmarkedsføring?

Mailchimp

Den første på listen er Mailchimp, som er en av de mest populære plattformene for e-postmarkedsføring i dag. Mailchimp har et brukervennlig grensesnitt, avanserte rapporteringsfunksjoner og effektiviserer prosessen med automatiserte e-postkampanjer. I tillegg tilbyr Mailchimp et bredt spekter av integrasjoner med andre markedsføringsverktøy og -plattformer.

HubSpot

For de som er ute etter en mer omfattende markedsføringsløsning, er HubSpot et av de beste verktøyene for e-postmarkedsføring. HubSpot tilbyr en rekke markedsføringsverktøy, inkludert e-postmarkedsføring, CRM, automatisering av markedsføring og mer for å styrke arbeidet med innholdsmarkedsføring. Denne plattformen tilbyr en kraftig alt-i-ett-markedsføringsløsning for bedrifter i alle størrelser.

Konstant kontakt

En annen populær plattform for e-postmarkedsføring er Constant Contact. Denne plattformen har utmerket kundestøtte og tilbyr brukerne en rekke tilpassbare maler og design som gjør det mulig å lage visuelt tiltalende e-poster. Den har også avanserte rapporteringsfunksjoner, listesegmentering og integrasjon med sosiale medier.

 

Konklusjon

Lead nurturing er altså prosessen med å bygge relasjoner med potensielle kunder med det endelige målet å konvertere dem til lojale kunder. Derfor er effektive e-postkampanjer for lead nurturing avgjørende for å skape gode kampanjer som til syvende og sist fører til betydelig vekst i virksomheten.

Det er på høy tid å skaffe og beholde kvalifiserte kundeemner

Ved å følge de beste fremgangsmåtene som er skissert ovenfor, inkludert segmentering av målgruppen, fastsettelse av frekvens, verdi, personalisering, testing og optimalisering, kan du lage effektive strategier for e-postpleie som hjelper deg med å engasjere, pleie og konvertere potensielle kunder på en effektiv måte, noe som i siste instans fører til forretningssuksess.