Etter hvert som bedrifter forsøker å utvide kundebasen og øke konverteringen, har bruken av en høykonverterende leadmagnet blitt en effektiv strategi. En lead magnet er verdifullt innhold som bedrifter tilbyr for å tiltrekke seg potensielle kunder. Hensikten er å lokke besøkende til å oppgi kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse, i bytte mot tilgang til innholdet.

Dette innholdet kan være en e-bok, et webinar, en mal, en guide eller en hvilken som helst annen ressurs som dekker målgruppens behov eller utfordringer. Målet er å bygge opp en liste over interesserte potensielle kunder for fremtidige markedsføringstiltak og utvikle dem til å bli betalende kunder.

 

Hvordan fungerer blymagneter?

Leadmagneter fungerer ved å tilby verdifullt og fristende innhold eller insentiver til potensielle kunder i bytte mot kontaktinformasjonen deres, vanligvis e-postadressen. Selv om de spesifikke tilbudene varierer, er det underliggende målet det samme: å lokke og engasjere potensielle kunder og forvandle dem til verdifulle leads.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på de fem viktigste grunnene til at konvertering til leadmagneter er viktig for små bedrifter. Fra å tilby målrettet og relevant innhold til å bygge tillit og autoritet, gir en leadmagnet enorme fordeler som går utover ren kontaktinnsamling.

Ved å forstå de unike fordelene de gir, kan bedriftseiere utnytte kraften i verdifulle leadmagneter til å øke markedsføringsinnsatsen, skape en meningsfull kontakt med målgruppen og til slutt generere potensielle kunder. La oss derfor se nærmere på de overbevisende grunnene til at påmeldinger via leadmagneter har blitt en viktig ingrediens i oppskriften på suksess.

 

Verdifulle og eksklusive gratisressurser

En av de viktigste grunnene til at folk melder seg på en leadmagnet, er løftet om verdifullt og eksklusivt innhold. Når folk oppfatter disse gratisressursene som informasjonskilder eller ressurser som har stor verdi, øker motivasjonen for å oppgi kontaktinformasjonen sin. Derfor er det avgjørende for bedrifter å lage en god leadmagnet som leverer innhold som virkelig er verdifullt og skiller seg ut fra konkurrentene.

For å tiltrekke seg flere leads på en effektiv måte er det viktig at leadmagnetene dine gir unik innsikt, ekspertkunnskap eller praktiske tips. Ved å presentere informasjon som ikke er lett å finne andre steder, kan bedrifter vekke målgruppens interesse og etablere seg som bransjeledere. Denne eksklusiviteten kan oppnås gjennom grundig research, intervjuer med fageksperter eller til og med egne dataanalyser. Når potensielle abonnenter ser at innholdet de vil motta, er det større sannsynlighet for at de melder seg på.

 

Løse smertepunkter og dekke behov

En annen viktig faktor som får flere til å registrere seg for leadmagneter, er at tilbudene adresserer spesifikke smertepunkter eller utfordringer som målgruppen opplever. Når personer tror at en leadmagnet kan gi dem løsninger eller hjelpe dem med å overvinne hindringer, er de betydelig mer tilbøyelige til å oppgi kontaktinformasjonen sin og registrere seg.

Når en god leadmagnet effektivt løser et problem, posisjonerer den bedriften som en pålitelig autoritet og ressurs i bransjen. Dette skaper en følelse av troverdighet og pålitelighet, noe som gjør folk mer villige til å dele kontaktinformasjonen sin i bytte mot den lovede løsningen. Bedrifter kan utnytte sin ekspertise og bransjekunnskap til å utvikle kreative ideer til leadmagneter som gir konkrete råd, trinnvise veiledninger eller casestudier som viser vellykkede problemløsninger. Ved å tilby den beste leadmagneten i form av konkrete løsninger, viser bedriften at den er opptatt av å møte behovene til målgruppen, og kan dermed generere mange leads.

Dessuten er relevansen av innholdet i leadmagneter avgjørende for å tiltrekke seg påmeldinger. Når folk oppfatter at innholdet som tilbys, er direkte rettet mot deres spesifikke behov, er det større sannsynlighet for at de ser på leadmagneten som en verdifull ressurs. Ved å skreddersy innholdet slik at det er tilpasset målgruppens smertepunkter, kan bedrifter effektivt fange oppmerksomheten deres og motivere dem til å handle.

 

Nysgjerrighet og frykt for å gå glipp av noe (FOMO)

Det ligger i menneskets natur å være nysgjerrig, og mennesker tiltrekkes av ting som vekker deres interesse. Bedrifter kan utnytte dette ved å lage oppsiktsvekkende overskrifter som vekker nysgjerrighet og gir potensielle abonnenter lyst til å lære mer. Ved å fremheve de unike og verdifulle aspektene ved leadmagneten på en kortfattet og overbevisende måte kan bedrifter stimulere nysgjerrigheten og oppmuntre til påmelding.

I tillegg til nysgjerrighet er frykten for å gå glipp av noe en sterk motivasjonsfaktor. Når folk oppfatter at en mulighet er begrenset eller eksklusiv, får de en følelse av at det haster og et ønske om å bli en del av den eksklusive gruppen. Bedrifter kan utnytte dette psykologiske fenomenet ved å tilby tidsbegrenset tilgang til leadmagneten eller eksklusive bonuser som bare er tilgjengelige for dem som registrerer seg innen en bestemt periode. Ved å skape en følelse av knapphet utnytter bedriftene FOMO-effekten og oppmuntrer folk til å handle umiddelbart.

 

Etablering av tillit og troverdighet

Å bygge opp tillit og troverdighet er avgjørende for å få folk til å dele kontaktinformasjonen sin. Sosiale bevis er et effektivt verktøy for å skape tillit. Ved å vise frem positive erfaringer og tilbakemeldinger fra eksisterende abonnenter eller kunder kan bedrifter vise at leadmagneten deres har gitt verdi for andre. Attester fra fornøyde brukere eller kjente personer i bransjen kan øke troverdigheten til tilbudet betraktelig.

Positive tilbakemeldinger fra tidligere brukere eller kunder som har hatt nytte av leadmagneten, har for eksempel stor innvirkning på folks beslutning om å registrere seg, ettersom det er mer sannsynlig at de stoler på og verdsetter et tilbud som har fått ros og anerkjennelse fra andre i bransjen.

En annen effektiv leadmagnet-idé er å innlemme casestudier, som kan ha stor betydning for å skape troverdighet. Ved å presentere eksempler fra virkeligheten på personer eller bedrifter som har oppnådd suksess eller løst problemer ved hjelp av leadmagneten, kan bedrifter illustrere de praktiske fordelene og resultatene. Å vise til konkrete resultater styrker leadmagnetens troverdighet og øker sannsynligheten for påmeldinger.

 

Tydelig og overbevisende oppfordring til handling (CTA)

En tydelig og overbevisende CTA er avgjørende for å lede potensielle abonnenter mot ønsket handling. Bedrifter bør sørge for at CTA-en skiller seg ut og er lett å identifisere på landingssiden eller i reklamematerialet. Ved å bruke kontrastfarger, dristig typografi eller iøynefallende designelementer kan CTA fange oppmerksomheten til de besøkende og lede dem videre til påmeldingsprosessen.

Budskapet i CTA-en bør tydelig kommunisere fordelene ved å registrere seg for leadmagneten. Det er viktig å fremheve verdien, relevansen og den unike innsikten eller ressursene som den potensielle abonnenten vil få tilgang til. Ved å fokusere på fordelene kan bedrifter skape en følelse av at det haster og motivere til handling.

Et overbevisende språk er også avgjørende i en overbevisende CTA. Å bruke handlingsorienterte verb og kraftfulle ord kan bidra til å skape en følelse av spenning og få folk til å utføre den ønskede handlingen. Ord som "Oppdag", "Lås opp" eller "Få umiddelbar tilgang" kan gi en følelse av eksklusivitet og umiddelbarhet, og lokke potensielle abonnenter til å registrere seg.

Like viktig er det å optimalisere plasseringen av CTA-en. CTA-en bør plasseres strategisk på landingssiden eller i reklamematerialet, slik at den er lett synlig og ikke krever mye scrolling eller søking. Hvis du plasserer CTA-en over folden eller på viktige steder i innholdet, kan du øke synligheten og oppmuntre til flere påmeldinger.

Designelementer som piler eller retningsangivelser kan også lede de nye potensielle kundene mot CTA-en, noe som ytterligere understreker hvor viktig den er. Ved å skape en sømløs brukeropplevelse og fjerne eventuelle hindringer for å registrere seg, kan bedrifter øke konverteringsraten for sine leadmagneter.

Her er vår gratis, praktiske guide til deg: Nøkkelelementene i enhver leadgenereringskampanje!

 

Still deg selv disse spørsmålene for å sikre at du har laget en god leadmagnet:

Er leadmagnet-ideen din relevant for målgruppen?

Den beste leadmagneten er alltid utformet for å tiltrekke seg potensielle kunder som er relevante for virksomheten din. Personer som eier en bolig, har for eksempel ofte problemer med å finne ut hvordan de skal begynne prosessen med å oppdatere boligen. Som svar på dette kan en interiørdesigner lage en overbevisende leadmagnet, for eksempel et gratis e-postkurs i tre deler med tittelen "How To Choose Your Home Decor Style". Denne effektive leadmagneten retter seg direkte mot et utbredt problem og henvender seg til en bestemt målgruppe av potensielle kunder.

 

Vil det gi verdi for målgruppen?

Når du vurderer hvor effektiv en leadmagnet er, må du først og fremst spørre deg om den gir reell verdi for den tiltenkte målgruppen. Det er tre hovedgrunner til at en god leadmagnet virker tiltalende på målgruppen.

Praktisk

En leadmagnet som tilbyr praktiske og umiddelbart anvendelige verktøy, har en overbevisende tiltrekningskraft. Eksempler på dette kan være ressurser som en verktøykasse for webinarplanlegging, en ferdig måltidsplan eller en nedlastbar PDF-sjekkliste. Disse praktiske ressursene gir ikke bare umiddelbar verdi, men dekker også spesifikke behov. Ved å tilby løsninger som kan implementeres med en gang, viser disse leadmagnetene at de er nyttige og effektive. Denne praktiske tilnærmingen posisjonerer bedriften som en problemløser og skaper en følelse av tillit og pålitelighet hos potensielle kunder.

Monetær

Alle leadmagneter som inneholder økonomiske insentiver, er attraktive. Mange nettbutikker gir for eksempel førstegangskjøpere en kupongkode i bytte mot e-postadressen deres. Dette gir en umiddelbar kostnadsbesparelse og fungerer som en sterk motivasjon for å registrere seg. Utsiktene til å få rabatter eller eksklusive tilbud skaper en følelse av at det haster, og oppmuntrer til handling. Ved å utnytte dette økonomiske aspektet kan bedrifter ikke bare bygge opp e-postlistene sine, men også skape engasjement og potensielle kjøp.

Immaterielle eiendeler

Kunnskapsbaserte leadmagneter, som ofte er immaterielle, har en annen, men like overbevisende tiltrekningskraft. Det kan være gratis nettressurser, verktøy eller opplevelser. Bedrifter kan for eksempel tilby gratis kurs, opplysende webinarer, innsiktsfulle whitepapers eller innovative ideer som enkeltpersoner kan implementere. Disse leadmagnetene går utover det konkrete og gir verdifull innsikt eller eksklusiv kunnskap. Ved å dele sin ekspertise posisjonerer bedriften seg som en autoritet i bransjen, noe som øker troverdigheten og gjør den til en pålitelig informasjonskilde.

 

Genererer leadmagneten din en følelse av eksklusivitet som gjør det attraktivt å handle?

Tilbudets eksklusivitet spiller en avgjørende rolle i markedsføringen, ettersom det skaper en følelse av at det haster, og motiverer nye potensielle kunder til å handle umiddelbart før de går glipp av noe. En effektiv leadmagnet bruker følgende metoder for å overbevise målgruppen om eksklusiviteten:

  1. Innebærer en tidsbegrensning eller begrenset tilgjengelighet, for eksempel en utløpsdato eller en kupong med utløpsdato.
  2. Tilbyr gratis nettbaserte verktøy eller spesielle rabatter og gratistilbud som kun er tilgjengelige for medlemmer av adresselisten.
  3. Tilbyr dybdekunnskap eller ekspertise som er unik for varemerket ditt, og som ikke enkelt kan skaffes gratis andre steder.
  4. Gjør det klart at den eneste måten å få tilgang til innholdet eller benytte seg av tilbudet på, er å melde seg inn i e-postmarkedsføringslisten din.

Klikk på lenken for å lære Hvordan lage perfekte leadmagneter som genererer nye kunder?

 

Verktøy for å lage den beste leadmagneten gratis, eller til en svært lav kostnad.

Det trenger ikke å være dyrt eller komplisert å lage en effektiv leadmagnet. Det finnes faktisk flere verktøy som gjør det mulig å lage en overbevisende leadmagnet gratis eller til en svært lav pris. Disse verktøyene gjør det mulig for bedrifter å fenge målgruppen og skape engasjement uten at det koster skjorta. La oss se nærmere på noen av disse verdifulle ressursene:

Canva

Canva er et svært populært designverktøy som tilbyr en rekke funksjoner for å skape effektive leadmagneter. Verktøyet inneholder en rekke gratis maler, bilder, videoer og skrifttyper som kan tilpasses. Canvas brukervennlige grensesnitt gjør det enkelt å sette sammen disse elementene til en visuelt imponerende leadmagnet. I tillegg er den gratis PDF-skaperen deres et allsidig verktøy for å generere innhold som treffer målgruppen din.

Google Slides

Google Slides er et annet verktøy som er verdt å vurdere, spesielt hvis du ønsker å skape en visuelt engasjerende leadmagnet. Med denne plattformen kan du lage lysbildedekker og presentasjoner ved hjelp av en rekke Slides-maler. Denne funksjonen er spesielt verdifull for deg som ønsker å levere innhold i et visuelt og strukturert format, noe som gjør det enklere for publikum å ta til seg og forstå budskapet ditt.

Google Dokumenter

Google Dokumenter forbindes vanligvis med tekstbaserte dokumenter, men funksjonene strekker seg lenger. I Docs Template Gallery finner du et utvalg gratis maler som kan skreddersys til dine spesifikke behov. Disse malene kan enkelt distribueres ved å legge inn lenker i blogginnleggene dine. På denne måten kan du ikke bare gjøre leadmagnetene mer tilgjengelige, men også integrere dem sømløst i innholdet ditt.

Canva Pro

For de som er villige til å investere litt mer i avanserte funksjoner, fremstår Canva Pro som et attraktivt alternativ. I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i Canva Free, tilbyr Canva Pro et omfattende utvalg av videoredigeringsverktøy, maler og tilgang til et stort videobibliotek og arkivbilder. Canva Pro koster bare $54,99 per år og er en rimelig vei til bedre designmuligheter, slik at du kan lage en mer sofistikert og fengslende leadmagnet.

Kreativt marked

Creative Market er en verdifull ressurs når du er på jakt etter original design og grafikk fra et bredt utvalg av uavhengige designere. Denne plattformen tilbyr en rekke ressurser, inkludert mockups, videoer, illustrasjoner og maler for leadmagneter. Ved å kjøpe ressurser fra flere ulike designere får du tilgang til en rekke kreative alternativer som er i tråd med merkevarens visjon. Med priser som starter på $19,95 per måned, er Creative Market en økonomisk måte å få tilgang til designressurser av høy kvalitet som forbedrer effekten av leadmagnetene dine.

 

Prøv disse ulike leadmagnetene i form av kampanje-e-poster eller blogginnlegg.

Gratis e-bok, hvitbok eller lead capture-skjema

Lag en grundig guide eller rapport som tar for seg et spesifikt problem eller gir verdifull innsikt i bransjen din. Tilby den som en nedlastbar PDF-fil til besøkende på nettstedet via et påmeldingsskjema.

Bruk et sjekklisteark eller en sjekkliste som en leadgenereringsmaskin

Sjekklister er et av de beste eksemplene på leadmagneter. De gjør det mulig for bedrifter å samle inn leads og aktivt engasjere seg i dem gjennom hele kundereisen, noe som gir mulighet for personlig kommunikasjon, skreddersydde tilbud og til slutt en dypere kontakt med potensielle kunder. Tilby en kortfattet, praktisk ressurs som hjelper brukerne med å utføre en oppgave eller forenkle en prosess. Tilby den som en nedlastbar PDF-fil eller et utskrivbart dokument i det populære blogginnlegget ditt.

Webinarer eller nettbaserte workshops - en av de mest populære leadmagnetene

Webinarer og nettbaserte workshoper utmerker seg som viktige katalysatorer for suksess, spesielt når man retter seg mot det anerkjente C-level-publikummet. Disse engasjerende plattformene er en direkte vei til å engasjere og utdanne toppledere. Ved å tilby verdifull innsikt, løsninger og bransjetrender posisjonerer bedriftene seg som pålitelige rådgivere for disse beslutningstakerne. Interaksjonen i sanntid skaper en personlig kontakt som gjør det mulig å gi umiddelbare svar på deres bekymringer. Dette engasjementet bygger ikke bare troverdighet, men etablerer også en sterk relasjon. I tillegg kan innholdet som genereres, brukes på nytt som verdifulle ressurser, noe som øker effekten.

Derfor er det lurt å arrangere et webinar, enten direkte eller i opptak, der du deler verdifull kunnskap, tips eller strategier knyttet til bransjen din. Samle inn e-postregistreringer for å få tilgang til webinaret, eller legg ut et opptak i etterkant via en lenke i e-posten eller blogginnlegget.

Maler eller sveipefiler (legg til disse i de populære blogginnleggene dine)

Tilby gratis prøveversjoner av leadmagneter som e-postmaler, maler for innlegg i sosiale medier eller maler for prosjektstyring. Gi dem som et gratis verktøy via e-post for å øke engasjementet og konverteringsfrekvensen.

Eksklusivt videoinnhold

Å lage innhold som veiledninger, demonstrasjoner eller intervjuer med bransjeeksperter regnes som høykonverterende leadmagneter. Gi besøkende på nettstedet tilgang til disse videoene i bytte mot brukerens e-postadresse.

Ressursbibliotek

Ressursbiblioteket er en annen god leadmagnet-idé som lar deg samle en samling gratis ressurser, for eksempel en e-bok, en artikkel, en mal, en gratis prøve eller et verktøy, og opprette en egen nettside der brukerne kan få tilgang til dem. Krev e-postregistrering for å få tilgang.

Quiz, vurderinger eller gratis konsultasjoner

Ved å lage en effektiv leadmagnet i form av interaktive spørrekonkurranser eller tester kan du hjelpe brukerne med å finne ut noe om seg selv og sine behov. Tilby personlige resultater eller anbefalinger i bytte mot at de fyller ut leadgenereringsskjemaet.

Når det gjelder hva som får folk til å registrere seg for en leadmagnet, er det viktig å forstå at ikke alle leadmagneter er like attraktive eller effektive for alle typer målgrupper. Det kan for eksempel være at en person foretrekker en omfattende e-bok med inngående strategier og casestudier fra virkeligheten, mens en annen foretrekker en videoserie med trinnvise instruksjoner om hvordan man løser et bestemt problem. Lag derfor en leadmagnet som er relevant for målgruppen, og tilpass disse beste ideene til leadmagneter til din bransje, målgruppe og mål for å oppnå best mulig resultat.

 

De mest populære ideene til leadmagneter som bedrifter bruker til å generere leads

Visme

Blant Vismes mest konverterende leadmagnet-ideer er den mest effektive leadmagneten "En guide for ikke-designere til å lage minneverdige visuelle presentasjonerer en omfattende e-bok som tar for seg de grunnleggende prinsippene for effektfulle presentasjoner. Den tar for seg viktige aspekter som visuelt hierarki, lysbildedesign og budskap.

Denne e-boken inneholder mer enn 50 sider med verdifull innsikt og praktiske tips, og gir både potensielle og eksisterende kunder kunnskap og verktøy til å utvikle estetisk tiltalende presentasjoner som effektivt engasjerer publikum og bidrar til å generere leads.

Hootsuite

Hootsuite, en anerkjent plattform for administrasjon av sosiale medier, bygger sine leadmagneter i form av e-bøker og webinarer. Den mest ettertraktede leadmagneten deres er "Trender i sosiale medier" -rapporten. Denne omfattende ressursen gir salgsteamet verdifull innsikt i det stadig skiftende landskapet innen markedsføring i sosiale medier, slik at de kan holde seg informert og tilpasse strategiene sine deretter.

HubSpot - En frittstående innholdsressurs

HubSpot tilbyr ulike typer leadmagneter i form av et variert utvalg av gratis nettkurs. Disse kursene omfatter et bredt spekter av emner, for eksempel digital markedsføring, blogging, innholdsmarkedsføring, annonsetrening, e-handel og mange andre relevante emner. Tilgangen til flere ressurser i en leadmagnet skaper interesse blant folk, ettersom det indikerer et omfattende og verdifullt tilbud som dekker ulike aspekter.

 

BONUS: Slik måler du suksessen til en god lead-magnet

Antall potensielle kunder

Det totale antallet potensielle kunder som registrerer seg for tilbudet, er en første og verdifull indikator på hvordan leadmagneten fungerer. Landingssiden bør tiltrekke seg besøkende på egen hånd, men det er viktig å supplere den med betalt og organisk trafikk fra ulike kilder for å øke antallet potensielle leads.

Ved å bruke analyseverktøy kan du identifisere kildene til trafikken til landingssiden din. Hvis en stor andel av de besøkende kommer fra annonser, kan det være nødvendig å forbedre SEO-strategiene for å øke den organiske trafikken. Hvis de besøkende derimot kommer fra andre sider, vil det ha en positiv innvirkning på landingssiden å fokusere på å forbedre rangeringen av disse sidene.

Ledningskvalitet

Effektiv sporing av leadkvaliteten i en leadgenereringsprosess er avgjørende for å kunne optimalisere markedsføringsstrategiene. En høy fluktfrekvens på landingssiden indikerer at tilbudet ditt ikke treffer de besøkende. Hvis du investerer i å drive trafikk til landingssiden, er det viktig å unngå at du tiltrekker deg leads av lav kvalitet, noe som vil føre til at budsjettet er bortkastet. I slike tilfeller er det viktig å vurdere om markedsføringskampanjen treffer målgruppen gjennom hele kundereisen, eller om budskapet og tilbudet må forbedres.

For å tiltrekke deg leads av høyere kvalitet kan det hende du må justere tilbudet ditt, revurdere målgruppen din eller omarbeide innholdet ditt for å sikre at det appellerer til de riktige potensielle kundene.

Konverteringsfrekvens

Konverteringsfrekvensen for leadmagneten refererer til prosentandelen av alle besøkende på siden som aksepterer tilbudet og oppgir informasjonen sin. Selv om målestokken for suksess kan variere fra bransje til bransje, bør en konverteringsrate på under 2% gi grunn til bekymring. Selv om lave avvisningsrater på destinasjonssiden tyder på et engasjert publikum, betyr en lav konverteringsrate at tilbudet ditt ikke har tilstrekkelig verdi til å forsegle avtalen. På dette tidspunktet er det nødvendig å revurdere detaljene i tilbudet eller forbedre overtalelsesevnen i salgsteksten for å øke konverteringsraten.

 

Konklusjon

Konklusjonen er at det er kombinasjonen av disse fem faktorene som er avgjørende for å lykkes med en perfekt leadmagnet-strategi. Ved å tilby verdifullt innhold, adressere smertepunkter, vekke nysgjerrighet og FOMO, etablere tillit og troverdighet og gi en overbevisende oppfordring til handling, kan bedrifter skape leadmagneter som effektivt engasjerer målgruppen.

Ved å innfri og overgå forventningene deres kan bedrifter lokke potensielle abonnenter med et attraktivt og unikt produkt som skiller dem fra konkurrentene. Nøkkelen ligger i å skape leadmagneter som oppfyller forventningene til potensielle abonnenter med et fristende produkt som de ikke så lett kan finne andre steder.